Skapa bevakningar

Är Sverige på väg mot ekonomisk nedgång?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Okategoriserad på 21.07.2022
Guldpris (XAU-SEK)
21616,00 SEK/oz
  
+ 233,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
265,72 SEK/oz
  
+ 0,27 SEK

Sveriges ekonomi verkar gå mot tuffa tider. På grund av ökad inflation och höga räntor förväntas den ekonomiska tillväxten sakta ner under senare halvan av året. Samtidigt är arbetsmarknaden stark och arbetslösheten ser ut att plana ut under det kommande året. Den ekonomiska tillväxten förutspås sjunka till 2,2 procent under innevarande år och till 1 procent under 2023. Företagens investeringar och export kan påverkas negativt av den ökade globala osäkerheten.

Osäker ekonomisk situation

För närvarande är ekonomin instabil, och en kris är att förvänta inom en snar framtid. Dessutom har priserna drivits upp av Rysslands krig speciellt när det gäller el och mat, vilket påverkar människor som redan har det svårt ekonomiskt. Därför är det viktigt att finanspolitiken ger stöd till de hushåll som har sämre ekonomiska förutsättningar, säger finansminister Mikael Damberg.


(OECD – economic forecast summary)

Kronan reagerar positivt på Riksbankens besked

Som svar på den kraftigt stigande inflationen följer Sveriges centralbank samma linje som de globala penningmyndigheterna och höjer räntan med en halv procent. Riksbanken meddelade att styrräntan skulle höjas med 50 baspunkter till 0,75 procent, och man antydde att ytterligare höjningar kunde bli aktuella under året. Den svenska centralbanken gör därmed gemensam sak med sina motsvarigheter, bland annat den amerikanska centralbanken, som genomförde sin första räntehöjning efter pandemin, den europeiska centralbanken siktar också på att begränsa sin penningpolitik.

Den svenska kronan steg något i förhållande till euron efter Riksbankens tillkännagivande till skillnad från den nedgång på 3,8 procent mot euron och 11,6 procent mot dollarn som skett sedan årsskiftet.

Arbetsmarknaden – en positiv indikator

Situationen på arbetsmarknaden förbättrades avsevärt efter pandemin. Det finns tecken på att sysselsättningsgraden kommer att öka inom den närmaste framtiden, men i början av årets andra del förväntas sysselsättningstillväxten avta. Arbetslösheten ser ut att fortsätta sjunka i år innan den planar ut vid 7,4 procent under 2023, vilket är något högre än vad man förutspådde i våras.

Högt sparande bland hushållen

Enligt EUROSTAT uppgick de svenska hushållens sparande under mars 2022 till 16,98 procent. Tidigare uppgifter visar att svenska hushållens sparande i december 2020 nådde en toppnotering på 21,81 procent och en rekordlåg nivå på 16,63 procent i december 2021.

De svenska hushållens sparkvot – senast uppdaterad från EUROSTAT i juli 2022. – den faktiska siffran från Trading Economics anges här tillsammans med relevanta indikatorer, ett diagram över tidigare data samt det aktuella faktiska värdet.


(TradingEconomics)

De viktigaste ekonomiska indikatorerna


(Government.se)

Förebygger finanskris

Att bekämpa en ekonomisk kris är absolut nödvändigt eftersom den potentiellt kan leda till ekonomisk förlust, ekonomisk nedgång, konkurser och ökad arbetslöshet. Att hålla sig informerad om de risker som finns och vara uppmärksam på förändringar och försvagningar

Det är nödvändigt att vara förberedd för att kunna undvika alla fallgropar och utlösande faktorer som kan leda till ekonomisk katastrof. En väl fungerande krishanteringsgrupp och starka beslutsprocesser har avgörande betydelse för att hantera en kris – Riksbanken genomför regelbundet krisövningar med företag i samverkan med svenska och utländska myndigheter.

Guldpris (XAU-SEK)
21616,00 SEK/oz
  
+ 233,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
265,72 SEK/oz
  
+ 0,27 SEK

Läs också