Skapa bevakningar

Efterfrågan på guld steg 2022 till sitt högsta på 11 år

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 13.02.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24799,10 SEK/oz
  
+ 467,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,21 SEK/oz
  
+ 12,03 SEK

Efterfrågan på guld steg 2022 till sitt högsta på 11 år. Enligt World Gold Council (WGC) drevs uppgången av ”enorma köp från centralbankerna” och ett stort intresse från privatinvesterare att investera i guld.

Den årliga efterfrågan på guld ökade med 18 procent och uppgick till 4 741 ton. Då ingår inte OTC-transaktioner (över disk). Detta är den högsta efterfrågan sedan 2011, och under fjärde kvartalet steg efterfrågan till rekordhöga 1337 ton.

Det var framför allt centralbankerna runt om i världen som stod för guldköpen. Dessa köpte under föregående år 1136 ton av den gula metallen, vilket är den högsta nivån sedan 1967. Samlade uppgifter som löper från 1950 visar att de köpta volymerna är de näst högsta någonsin. Jämfört med föregående år (2021) ökade guldköpen med hela 150 procent.

Efterfrågan på guld nådde en nästan rekordhög nivå under 2011. Centralbankernas köp är markerade i rött, efterfrågan på fysiska investeringar i lila och efterfrågan på smycken i ljusgrön). Källa

Geopolitisk oro och galopperande inflation

”Geopolitiska spänningar och hög inflation var de främsta skälen till att köpa och behålla guld”, skriver WGC i sin rapport. Centralbankernas intresse av att köpa guld har ökat eftersom de vet att ädelmetallen kan skydda mot nedgångar och upprätthålla sin köpkraft i det långa loppet. ”Det är knappast förvånande att bankerna ökar sina guldköp under ett år som präglats av geopolitisk oro och galopperande inflation.”

Förra gången centralbankerna köpte så här mycket guld backades den amerikanska dollarn fortfarande upp av guldet. Guldmyntfoten fastställdes 1944 vid Bretton Woods-konferensen, men avskaffades av amerikanarna 1971 eftersom höga sociala utgifter och Vietnamkriget krävde så mycket nyskapade pengar att de inte längre helt kunde backas upp av guldet.

”Centralbankernas köp visar på guldets fortsatta stora betydelse inom det monetära systemet. Även om guld inte längre används som säkerhet för valutor behåller man det fortfarande. Varför? Därför att det är en äkta tillgång”, säger Juan Carlos Artigas, forskningschef vid World Gold Council, till Kitco News.

Man känner inte till exakt vem som köper guldet

I rapporten sägs det att man för många av guldköpen inte vet vilken centralbank som står för dem. Under andra halvåret rapporterades enbart en fjärdedel av köpen, men man tror att det främst är Kinas centralbank som ligger bakom de enorma och avlägsna köpen. Officiellt uppgav Kina att de förra året hade köpt 62 ton.

Officiellt var Turkiet det land som köpte mest guld – totalt 148 ton. Landets guldreserver uppgår nu till rekordhöga 542 ton. Den årliga inflationen i Turkiet steg under hösten till 85 procent.

”Om man får tillgång till information om icke-rapporterade inköp kan siffrorna komma att ändras”, säger WGC. Andra betydande köpare var Indien, Egypten, Qatar, Irak och Förenade Arabemiraten. I de utvecklade länderna var det ett fåtal centralbanker som köpte, men det fanns inga större säljare.

Centralbankerna har varit nettoköpare av guld (köpta volymer överstiger sålda) i 13 år.

Ökad efterfrågan på investeringar

Efterfrågan på guld i investeringssyfte ökade med 10 procent på årsbasis till 1107 ton. Utflödena från börshandlade fonder (ETF:er) för guld fortsatte förra året men minskade jämfört med 2021.

Efterfrågan på smycken minskade med 3 procent till 2 086 ton under 2022. Det var främst mot slutet av året som efterfrågan sjönk då guldpriserna snabbt började stiga efter en bottennotering i november.

Utbudet av guld ökade med 2 procent förra året till 4755 ton. Gruvproduktionen uppgick till 3 612 ton – den högsta siffran på fyra år.

Förra årets efterfrågan blir svår att överträffa

World Gold Council menar att förra årets höga efterfrågan blir svår att överträffa under 2023, eftersom inköpen historiskt sett varit så höga.

”Det verkar rimligt att anta att centralbankernas efterfrågan under 2023 inte kommer att bli lika hög som förra året”, står det i rapporten. ”Centralbankernas samlade reserver ökar långsammare viket gör det svårt att fortsätta köpa guld lika aktivt. Vi tror därför att efterfrågan kommer bli mer måttlig under 2023.”

Man uppgav också att det är svårt att förutse centralbankernas efterfrågan eftersom den påverkas av politiska händelser.

 

Guldpris (XAU-SEK)
24799,10 SEK/oz
  
+ 467,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,21 SEK/oz
  
+ 12,03 SEK

Läs också