Skapa bevakningar

En stor Amerikansk bank förutspår nya guldrekord

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 29.05.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24766,30 SEK/oz
  
+ 361,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,62 SEK/oz
  
+ 5,37 SEK

Centralbankernas guldköp, den allt snabbare avdollariseringen och slutet på Federal Reserves räntehöjningar innebär att det inte behövs särskilt många investerare för att rättfärdiga priset på 2 500 dollar per uns, enligt den amerikanska storbanken Bank of America.

”Vår slutsats är att investerarnas inköp inte behöver bli så mycket fler för att rättfärdiga priset på 2 500 dollar.” Inflöden till börshandlade guldfonder (ETF:er) kommer bli avgörande. Dynamiken i de tillgångar de förvaltar kommer bli en avgörande indikator på om prisökningen kommer stå sig, enligt råvarumarknadsstrateger vid BofA.

Trots den höga inflationen tror BofA att den amerikanska centralbankens räntehöjningar snart kommer upphöra. Det innebär att de faktiska räntorna (räntor minus inflation) inte längre kommer ha betydelse för guldet. Om realräntan stiger kommer guldet minska i värde och tvärtom. Räntorna steg snabbt i början av förra året, men denna ökning har mattats av.

”Bankkrisen har haft stor inverkan på marknaderna, och nu förväntar man sig att räntorna ska sänkas.” Samtidigt har kärninflationen hållit i sig och pristrycket har varit kraftigt, vilket framgår av hushållens kostnader. Därmed ökar sannolikheten för en andra inflationsrunda”, skriver bankens analytiker. ”Detta bekräftar vår långsiktiga syn: centralbankerna saknar en universallösning för att motverka inflationen, och detta bör så småningom locka investerare att komma tillbaka till marknaden.” Slutet på räntehöjningarna kommer bli avgörande för guldet.”

Samtidigt har centralbankerna fortsatt att aktivt köpa guld. Förutom centralbankernas rekordstora guldköp förra året har avdollariseringen ökat och gynnar guldet.

”Handelsvillkoren, ländernas betalningsbalans och guldpriset har alla samband med varandra”, tillägger analytikerna. I det avseendet går världen mot multipolaritet, vilket framgår av olika länders rapporter. Endast ett fåtal centralbanker har öppet diskuterat avdollariseringen. Saudiarabien funderar till exempel på att börja sälja olja i yuan. Och den amerikanska valutans andel som reservvaluta har sjunkit från 70 procent för två decennier sedan till dagens 58 procent.”

Enligt BofA har Ryssland de flesta sanktionerna och är därför det land som snabbast överger dollarn.

Läs mer om avdollarisering och BRICS

”Det faktum att Ryssland och andra länder använder den amerikanska dollarn som vapen har fått centralbankerna att placera sina tillgångar i guld”, enligt rapporten.

Enligt BofA kommer guldpriset stiga till 2 200 dollar per uns i slutet av året. Spotpriset på guld ligger för närvarande på 1 980 dollar per uns.

Guldpris (XAU-SEK)
24766,30 SEK/oz
  
+ 361,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,62 SEK/oz
  
+ 5,37 SEK

Läs också