Skapa bevakningar

Forbes: Det är dags att ta bort tabun och ta tillbaka guldstandarden

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 13.04.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25340,70 SEK/oz
  
+ 283,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
321,90 SEK/oz
  
- 5,29 SEK
gold

Innehållsförteckning / Table of Contents

Att prata om guldmyntfoten är strikt tabu inom ekonomi och bland politiker. Det är sedan länge dags att göra sig av med detta tabu, säger Steve Forbes, grundare av medietidningen Forbes.

”Från George Washingtons tid fram till början av 1970-talet fungerade guldmyntfoten framgångsrikt i USA. I åratal har nu guldmyntfoten varit ett tabuämne bland ekonomer och politiker, som har hånat att ens diskutera det”, sa Forbes i sitt videotal.

”Det är dåligt, eftersom guldmyntfoten skulle ha förhindrat århundradets ekonomiska katastrof och de nuvarande problemen. Vi kan inte ha inflation med guldmyntfoten. Detta skulle ha förhindrat fasorna under finanskrisen 2008”, förklarade Forbes.

Enligt Forbes skulle detta också ha hjälpt till att undvika ett nedtryckande av räntesatserna som saknar motstycke, och det frenetiska tryckandet av pengar som inträffade under och före pandemin. Allt detta ledde oss till den nuvarande röran, säger han.

Guld som en pålitlig måttenhet

”Pengar är ett värdemått, precis som en våg mäter vikt, en klocka mäter tid eller en linjal mäter avstånd”, säger Forbes. ”Vi vet alla instinktivt att vi behöver fasta vikter och måttenheter på marknaden också. En liter förändras inte varje dag, inte heller hur många gram det går på ett kilo, hur många centimeter det går på en meter eller hur många minuter det går på en timme.”

En ekonomi fungerar bäst när dess valuta är ett tillförlitligt värdemått. Av många olika skäl har guld hållit sitt inneboende värde i tusentals år bättre än något annat – bättre än silver, platina, palladium, koppar, kryptovalutor eller kokosnötter, förklarade Forbes.

”När priset på guld förändras förändras inte dess värde, utan värdet på den valuta som guldet mäts i. Pengar som har ett fast värde gör det lättare att köpa, sälja och investera – precis som att veta vikten på specifika produkter gör det lättare att handla. En liter glass är lika stor idag som den var igår, säger Forbes.

Låt oss börja debatten

Om vi ​​går tillbaka till guldmyntfoten och fastställer priset på ett uns till till exempel 1 900 dollar, skulle det innebära att om guldpriset stiger över 1 900 dollar så måste mängden pengar minskas. Om det sjunker lägre, då måste mängden pengar ökas, sa Forbes.

”Tvärtemot den populära myten så begränsar inte guldmyntfoten ekonomins penningmängd på konstgjord väg. Det betyder helt enkelt att pengarna som skapas har ett stabilt värde”, förklarade han. ”Det fanns ingen plan att överge guldmyntfoten i början av 1970-talet, men USA sprängde systemet och vi har aldrig återhämtat oss.”

Enligt Forbes har den genomsnittliga ekonomiska tillväxten sedan dess legat långt under det historiska genomsnittet. Efter att ha återhämtat sig från andra världskrigets snedvridningar var den genomsnittliga årliga tillväxttakten i USA 4,2 procent tills guldmyntfoten övergavs. Sedan dess har den genomsnittliga tillväxten varit 2,7 procent fram till pandemins början.

”Om vi tack vare guldmyntfoten ​​hade bibehållit denna tillväxttakt skulle ett genomsnittligt hushålls årsinkomst vara 110 000 dollar istället för 70 000 dollar”, gav han som exempel. ”Låt oss kasta guldtabut och starta en debatt!”

Guldpris (XAU-SEK)
25340,70 SEK/oz
  
+ 283,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
321,90 SEK/oz
  
- 5,29 SEK

Läs också