Skapa bevakningar

Framväxten av det kontantlösa samhället: varför är det så viktigt att stoppa det?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 24.04.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25930,60 SEK/oz
  
- 211,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
319,84 SEK/oz
  
- 11,20 SEK

Ingen förvånas över att västländerna i allt högre grad rör sig mot ett kontantlöst samhälle. Men varför är det så viktigt att behålla, och till och med främja, kontanter?

Nyligen meddelades att Schweiz kommer att hålla en folkomröstning om att införa ett förbud mot det kontantlösa samhället, vilket visar på en långvarig trend där allt fler politiker och medborgare anser att användningen av kontanter ska begränsas. Vissa förespråkar till och med att kontanter borde avskaffas helt och hållet.

Kontantanvändningen har minskat avsevärt i hela världen och många länder funderar på att avskaffa kontanter helt och hållet. Införandet av centralbankernas digitala valutor har spätt på spekulationerna. Flera nordiska länder i Europa rör sig också kraftigt i den riktningen.

Samtidigt är det uppenbart att kontanter behövs för att skydda det fria samhället. De är nödvändiga om vi ska kunna bevara vår ekonomiska integritet och självständighet, för att alla grupper av människor ska kunna vara delaktiga och i den händelse något ovanligt sker så att digitala betalningar inte fungerar.

Kontantanvändningen minskar

Användningen av kontanter minskade kraftigt under 1990-talet i takt med att elektronisk bankverksamhet snabbt växte fram. Under 2010-talet introducerades diverse digitala plånböcker och mobila betalningar, till exempel Apple Pay. Den mest använda digitala plånboken är Alipay har redan 1,3 miljarder användare världen över.

Exemplet Norge

Norge är troligtvis det land som befinner sig närmast ett kontantlöst samhälle. Enbart 3-5 % av alla transaktioner görs med kontanter på försäljningsstället, 98 % av norrmännen innehar ett betalkort och mer än 95 % av befolkningen använder appar för mobila betalningar.

Exemplet Sverige

Samtidigt har butiker i Sverige rätt att neka kontantbetalningar. I slutet av förra året stod kontanter för 8 procent av alla transaktioner i landet, jämfört med mer än det dubbla för tio år sedan. I Norge däremot föreslog justitiedepartementet nyligen att landets företag skulle tvingas ta emot kontanter. Detta har dock ännu inte gjorts till en lag.

Exemplet Canada

I västvärlden är transaktioner med enbart kontanter redan krångliga. Detta visade sig förra året när den kanadensiska regeringen bestämde sig för att frysa bankkontona för hundratals lastbilschaufförer som protesterade mot restriktionerna i samband med Covid-19. Utan bankkonto är i princip som att sitta i ett ekonomiskt fängelse, där man kan köpa mat men inte betala för viktiga tjänster som mobilsamtal. Det har också blivit extremt svårt att få rättshjälp eftersom det oftast krävs betalning via banköverföring.

EU vill begränsa kontantanvändningen

EU ställer sig skeptiska till kontanter och förknippar dem ofta med penningtvätt och finansiering av terrorism. Europeiska kommissionen har dessutom lagt fram ett förslag till direktiv som förbjuder kontantbetalningar överstigande 10 000 euro. Detta omfattar även transaktioner där minst en part är en juridisk person, t.ex. ett företag.

Men det finns sådant som tyder på en vändning i Europa. I februari offentliggjorde den schweiziska frihetsrörelsen att de hade samlat in tillräckligt många namnunderskrifter för att kunna hålla en folkomröstning om det kontantlösa samhället. Om detta godkänns måste regeringen se till att det alltid finns tillräckligt med sedlar och mynt.

I slutet av förra året föreslog Italiens premiärminister Giorgia Meloni att företag skulle ha rätt att neka digitala betalningar på mindre än 60 euro. Hon ville också höja gränsen för kontantbetalningar från 2 000 euro till 5 000 euro. Efter påtryckningar från Europeiska kommissionen tvingades hon dock överge den planen.

De främsta kontantanvändarna i EU

De främsta kontantanvändarna i EU
(Uppskattning av andelen kontanter av totala POS-betalningar i 38 länder i Europa 2019 – Statista)

Coronakrisen har fått amerikanska företag att neka kontanter

Den tekniska utvecklingen driver USA mot ett kontantlöst samhälle, och Coronakrisen har påskyndat trenden. Å andra sidan tycks det finnas en växande nationell medvetenhet om hur viktigt det är med kontanter.

Till exempel antog kongressen 2021 en lag om valfrihet vad gäller betalningar (Payment Choice Act). Enligt en bestämmelse i lagen är det olagligt för detaljhandlare att neka kontantbetalningar. Dessutom förbjuds skyltar som anger att kontantbetalningar inte accepteras. Det är också olagligt att ta ut ett högre pris av en kund som betalar med kontanter. Senaten måste dock först godkänna lagstiftningen.

Ett av skälen till lagstiftningen var att flera återförsäljare ville förbjuda kontantanvändning under Coronakrisen av rädsla för att mynt och sedlar skulle sprida viruset. Forskare var dock snabba med att tillbakavisa detta, och man måste tänka på att kontanter har en viktig roll i det amerikanska samhället. Enligt en undersökning genomförd av Federal Reserve 2020 används kontanter fortfarande i 19 % av alla transaktioner. Den genomsnittliga summan kontanter som konsumenterna bär med sig ökade med 20 dollar till 74 dollar samma år.

Enligt uppgifter från Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) från 2021 minskade andelen amerikanska hushåll som saknar bank- eller sparkonto till 4,5 procent. Detta motsvarar cirka 5,9 miljoner hushåll, en minskning med 1 procent från 2019. Enligt en studie av European Savings och Retail Banking Group utgör sådana hushåll 4 procent av samtliga europeiska hushåll (ESBG).

En Gallupundersökning som genomfördes förra året visar att 64 procent av alla amerikaner tror att USA ”troligtvis” eller ”med stor sannolikhet” är påväg mot ett kontantlöst samhälle. Alla överföringar skulle då ske elektroniskt. Dags att ge upp.

Varför är det viktigt att behålla kontanter i samhället?

 • De främsta fördelarna med kontanter är frihet, integritet och självständighet. Transaktioner med kontanter säkerställer människors grundläggande rätt till sin integritet, sina personuppgifter och sin identitet. Två parter kan genomföra en transaktion utan någon tredje part och det lämnas inte kvar några spår efter någon specifik person. För att upprätthålla människors frihet och förhindra utvecklingen mot ett övervakningssamhälle är det viktigt att värna om kontanter och uppmuntra människor att använda dem.
  Ekonomisk integritet är en av våra mest grundläggande rättigheter. Vår integritet hotas i allt större utsträckning av den tekniska utvecklingen. Ett exempel är centralbankernas digitala valutor, som potentiellt innebär att alla våra inköp kan övervakas och påverkas. Om regeringar och företag övervakar vårt betalningsbeteende kan detta äventyra vår medborgerliga frihet och följaktligen också vår demokrati.
  Företag som hanterar digitala transaktioner har en enorm makt och ett stort ansvar för att se till att transaktionerna genomförs och att personliga uppgifter hålls skyddade.
 • Kontanter är universella. Det kräver inte att båda parter i en transaktion har ett bankkonto, någon särskild utrustning eller kunskap. Kontanter finns kvar även om IT-systemen slutar fungera. De kan också användas vid extrema händelser som naturkatastrofer och kriser. Man kan alltid handla för kontanter även om det inte går att överföra pengar.
  Naturkatastrofer och krig kan orsaka strömavbrott som omöjliggör elektroniska betalningar. I samband med orkanen Sandy blev det omöjligt med elektroniska betalningar i flera områden i New York. Invånarna var tvungna att promenera flera kilometer för att ta ut kontanter. Efter orkanen Maria i Puerto Rico ökade kontantanvändningen explosionsartat eftersom elnätet låg nere i flera månader.
  Många banker rekommenderar att man har lite kontanter i plånboken för nödsituationer och även att ha kontanter hemma för en veckas förråd vid eventuellt mer långdragna avbrott.
 • Kontanter kan man bära med sig. Sedlar och mynt behövs för att vissa utsatta grupper inte ska uteslutas. Det kan exempelvis handla om äldre personer, låginkomsttagare och personer som bor på landsbygden. Man uppskattar att 2 miljarder människor runt om i världen saknar bankkonto. Många av dessa har svårt att trygga sin egen och sina familjers ekonomi. Denna del av världens befolkning är främst beroende av kontanter. Globalt sett är det cirka 200 miljoner små och medelstora företag som saknar tillgång till banktjänster och finansiering.
  De huvudsakliga problemen är dålig infrastruktur och geografiska begränsningar där det är svårt eller för dyrt att tillhandahålla centrala tjänster. Vanliga finansinstitut når ofta inte ut till människor på landsbygden. Dessutom är det många människor i världen som har svårt att identifiera sig. Med kontanter kan de här personerna försörja sig själva och sina familjer utan några inskränkningar.
 • Kontroll över pengarna. Att ha kontanter i fysisk form har dessutom psykologisk inverkan – kontanter som används syns och man får en bättre känsla för hur mycket man spenderar. När man betalar med betalkort ser man bara ett belopp som dras från kontot.
 • Kontanter är ett värdeförråd. Kontanter är inte bara ett betalningsmedel. Med kontanter kan du spara utan risk för sena betalningar och ge bort gåvor och göra småbetalningar. Föräldrar kan också ge kontanter till sina barn för att de ska kunna göra mindre inköp så att de samtidigt lär sig hantera pengar. Man kan också ge kontanter till en vän eller bekant för att de ska handla åt en.

 

Guldpris (XAU-SEK)
25930,60 SEK/oz
  
- 211,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
319,84 SEK/oz
  
- 11,20 SEK

Läs också