Skapa bevakningar

Är guld en bra långsiktig investering?

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 19.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25316,70 SEK/oz
  
+ 215,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,95 SEK/oz
  
- 2,88 SEK
price

Guld anses vara en säker investering. Det sägs vara ett säkert kort när marknaderna går nedåt, eftersom priset på guld vanligtvis inte rör sig i takt med marknadspriserna. Som ett resultat kan guld också betraktas som en riskfylld investering, eftersom historien har visat att priset på guld inte alltid stiger, särskilt när marknaderna är i stark tillväxt.

Tavex investering

Investerare vänder sig vanligtvis till guld när det råder oro på marknaden och de förväntar sig att aktiepriserna ska sjunka.

Dessutom är guld inte en tillgång som genererar inkomst. Till skillnad från aktier och obligationer baseras avkastningen på guld helt på prisökning. Dessutom medför en investering i guld unika kostnader. Eftersom det är en fysisk tillgång kräver det kostnader för förvaring och försäkring. Och även om guld traditionellt sett anses vara en säker tillgång kan det vara mycket volatilt och priset kan sjunka.

Därför rekommenderar vi på Tavex att du har med guld i din portfolio om du siktar på långsiktiga investeringar.

Klicka här för att se Tavex investeringsguld!

Med hänsyn till dessa faktorer fungerar guld bäst som en del av en diversifierad portfölj, särskilt när det fungerar som en säkring mot en fallande aktiemarknad. Låt oss ta en titt på hur guld har klarat sig över lång tid.

Viktigaste punkterna:

 • Guld har länge betraktats som ett hållbart värdeförråd och en skydd mot inflation.
 • På lång sikt har dock både aktier och obligationer i genomsnitt överträffat prisökningen på guld. Ändå kan guld över vissa kortare tidsperioder komma ut som vinnare.
 • Guld tenderar att stiga under perioder med hög inflation och geopolitisk osäkerhet.

Guldpriset jämfört med börsen

Guldpris jämfört med börsen

När man utvärderar guldets prestation som investering på lång sikt beror det på den analyserade tidsperioden. Till exempel har aktier under vissa 30-årsperioder överträffat guld och obligationer, men över vissa 15-årsperioder har guld överträffat både aktier och obligationer.

Från 1990 till 2020 ökade priset på guld med cirka 360%. Under samma period ökade Dow Jones Industrial Average (DJIA) med 991%. Om vi tittar nu på 15-årsperioden från 2005 till 2020 ökade priset på guld med 330%, ungefär lika mycket som de 30 år som nämndes tidigare. Under samma period ökade DJIA endast med 153%.

Om vi bara tittar på åren 2021 och 2022, har guld överträffat aktier när den geopolitiska osäkerheten och inflationen ökade världen över.
Så, på längre sikt verkar aktier överträffa guld med ungefär 3 mot 1, men över kortare tidsperioder kan guld vara vinnaren. Faktum är att om vi går tillbaka till 1920-talet fram till idag, så överträffar avkastningen på aktier guld långt.

Under långa perioder har guld visat sig behålla sitt värde och fungera som en skydd mot inflation.

Vad gäller obligationer är den genomsnittliga årliga avkastningen på företagsobligationer med investeringskvalitet från 1920-talet till 2020 cirka 5%. Detta indikerar att under de senaste 30 åren har företagsobligationer gett en avkastning på cirka 330%, vilket är liknande som för guld. Under en 15-årsperiod har avkastningen på obligationer varit lägre än både aktier och guld. 

Läs mer om investeringsguld här!

Ett historiskt perspektiv

För att få en historisk perspektiv på guldpriserna, från januari 1934, med införandet av ”Gold Reserve Act”, till augusti 1971, var priset på guld effektivt satt till 350 SEK per uns.

Innan ”Gold Reserve Act” hade den dåvarande presidenten krävt att medborgarna skulle lämna in guldtackor, mynt och sedlar i utbyte mot amerikanska dollar. Detta gjorde i praktiken att investera i guld var extremt svårt, om inte omöjligt och meningslöst för dem som lyckades hamstra eller dölja mängder av detta ädla metall.

Med utgångspunkt från det fastställda guldpriset på 35 dollar och priset på 20 000 SEK per uns vid första kvartalet 2022 kan en prisökning på cirka 5 700% beräknas för guld. Från 1971 till första kvartalet 2022 har DJIA ökat i värde med cirka 4 500%.

Varför investeras det mindre i guld när aktier genererar höga avkastningar?

Generellt sett presterar guld relativt dåligt när aktiemarknaden är stark. En anledning är att guld inte är en tillgång som genererar inkomst, och det representerar inte heller tillväxt i ett specifikt företag eller sektor. Istället värderas det för sin relativa knapphet och sin sociohistoriska betydelse som något av värde. Därför tenderar aktier att vara mer attraktiva för investerare när ekonomin växer och företag presterar bra.

Det finns dock flera faktorer som kan påverka investeringarna i guld jämfört med aktier när det gäller avkastning. Här är några möjliga skäl till varför investeringar i guld kan minska när aktiemarknaden genererar höga avkastningar:

 • Riskaptit: När aktiemarknaden presterar väl och genererar höga avkastningar kan investerare vara mer villiga att ta högre risker genom att investera i tillgångar som har potential att ge ännu högre avkastning.
  Aktier betraktas ofta som mer riskabla än guld, och när det finns optimism på marknaden kan investerare välja att investera mer i aktier istället för guld.
 • Inflationsskydd: Guld anses vara en traditionell säker hamn och en skyddande tillgång mot inflation. När det finns oro för inflation eller andra ekonomiska risker kan investerare vara mer benägna att investera i guld för att skydda sina tillgångar.
  Om inflationen är låg eller förväntas förbli stabil kan investerare känna mindre behov av att investera i guld som en säkerhet mot inflation.
 • Räntor och alternativ avkastning: Räntorna spelar en viktig roll i investerares beslut. När räntorna är låga har investerare ofta mindre vilja att investera i tryggare sparformer som obligationer och sparkonton, vilket kan leda till att de söker sig till andra tillgångar som är mer riskfyllda (som aktier).
  Om aktiemarknaden erbjuder högre avkastning i form av kapitalvinster eller utdelningar kan det göra aktier mer attraktiva jämfört med att hålla guld som inte genererar någon direkt avkastning.
 • Sentiment och trender: Investeringar påverkas också av sentiment och trender på marknaden. Om det finns en stark tro på att aktiemarknaden kommer att fortsätta att generera höga avkastningar kan det leda till att fler investerare flockas till aktier och försummar investeringar i guld. Sociala medier, nyhetsrapportering och andra faktorer kan påverka investerarnas attityder och preferenser.

Det är viktigt att notera att investeringsbeslut är komplexa och påverkas av flera faktorer, inklusive individuella mål, risktolerans och marknadsförhållanden. Det finns ingen universell regel som säger att investeringar i guld ska minska när aktier genererar höga avkastningar, eftersom investerare har olika strategier och preferenser baserat på deras unika omständigheter.

Källor: Simplywall.st, Kinesis

Slår kryptovalutor guld i avkastning?

crypto vs guld

Sedan Bitcoin (BTC) dök upp 2009 har den generellt sett överträffat de flesta andra tillgångsslag, inklusive guld, genom att stiga från mindre än 1 dollar till flera tusen dollar. På grund av dess knapphet och fasta samt minskande takt för ny utbudstillväxt har många likställt Bitcoin och andra kryptovalutor med en form av digitalt guld. Cryptovalutor är betydligt mycket mer volatila än guld och anses därför inte vara ett lika säkert investeringsalternativ.

Dock, om vi tittar på en kortare tidsperiod, till exempel de senaste två åren, så har guld överträffat kryptovalutor. Detta beror till stor del på den nedåtgående marknaden som drabbade Bitcoin och andra kryptovalutor under 2022.

Slutsats

Precis som med vilken investering som helst är det viktigt att beakta tidsramen för investeringen och studera marknadsanalyser för att få en förståelse för förväntade marknadsprestationer. Guld är ingen riskfri investering; precis som med aktier och obligationer varierar priset på guld beroende på en mängd faktorer i den globala ekonomin.

Diversifiering är viktigt för alla investeringsportföljer, och att investera i guld kan bidra till att diversifiera en portfölj. Detta är särskilt viktigt under marknadsnedgångar, då priset på guld ofta ökar. Att inkludera guld i en investeringsportfölj bidrar till att diversifiera riskerna.

I och med att guldpriset inte nödvändigtvis korrelerar med andra tillgångsslag som aktier och obligationer kan det fungera som en motvikt i portföljen under perioder av marknadsvolatilitet.

Vill du veta mer om hur man investerar i guld på bästa sätt? Klicka här!

Guldpris (XAU-SEK)
25316,70 SEK/oz
  
+ 215,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,95 SEK/oz
  
- 2,88 SEK

Läs också