Skapa bevakningar

Guldpriset: Coronaviruset, potentiella effekter och situationen i Sverige

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 27.02.2020
Guldpris (XAU-SEK)
25020,00 SEK/oz
  
- 383,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
325,02 SEK/oz
  
- 1,46 SEK

Guldpriset har stigit sedan början av februari då världen fruktar coronavirusets spridning. Många företag kämpar. Produkter levereras inte längre inte från Kina. I vissa delar har tillverkningen till och med slutat och arbetskraften måste stanna hemma. Rädsla och oro för coronaviruset har påverkat aktier och tillverkare negativt men haft positiva effekter för guldpriset. De senaste veckorna har guldpriset stigit och nått toppnoteringar i EUR och SEK.

Hur ser den nuvarande ekonomiska situationen ut i världen?

Det har varit blygsamma vinster på aktiemarknaden i Europa, men det finns fortfarande gott om ekonomisk svaghet för investerare att vara bekymrade över.

Tysklands ekonomi stagnerar, efter att ha rapporterat 0% tillväxt för Q4 2019, och det ekonomiska förtroendet är nere. Japan är i en liknande position och registrerar tillväxten -1,6% under fjärde kvartalet för att sätta sin ekonomi i negativ tillväxt. Frankrike och Italien har båda krympande ekonomier och kan komma in i en lågkonjunktur om Q1 2020 fortsätter i samma spår, och Brasilien – en viktig handelspartner med Kina – reviderade sin BNP-prognos ned från 2,2% till 2%, med en varning om ytterligare revideringar ju längre Covid-19-viruset fortsätter att störa globala leveranskedjor och ekonomisk produktion.

Sprickorna börjar också ses för stora företag. Apple tappade 40 miljarder dollar i aktievärdet 18 februari efter en försäljningsvarning; emitterade till aktieägarna baserat på deras brist på kinesisk tillverkning för närvarande. [3] HSBC tillkännagav planer på att varsla 35,000 jobb globalt för att täcka 600 miljoner dollar i låneförluster, och Jaguar Land Rover meddelade också att de bara har två veckors av produktion innan de kommer att behöva pausa verksamheten i Storbritannien. [4]

Ju längre coronaviruset stör de globala ekonomierna, desto större är sannolikheten för fortsatt stark efterfrågan på säkra tillflyktsorter som guld, vilket kan pressa priserna ännu högre.

Hur ser den nuvarande situationen ut i Sverige?

Enligt Folkhälsomyndigheten bekräftades ett positivt fall i Sverige i januari 2020. Andra har testats och alla har varit negativa hittills. Folkhälsoverket säger vidare: ”Det är viktigt att komma ihåg att enskilda fall inte är desamma som spridningen av infektion i Sverige. Denna risk bedöms för närvarande av Folkhälsomyndigheten som mycket låg på grundval av erfarenheter från andra länder. Sjukvården har rutiner för att hantera fall som detta på ett bra och säkert sätt.
Folkhälsomyndigheten övervakar kontinuerligt utvecklingen av händelsen och bedömer risken som är mycket låg för att infektionen sprids i Sverige. I samband med importfall kan enskilda fall inträffa innan infektionen stoppas
 [5]

Vad är utsikterna för guldpriset under 2020?

Stabil långsiktig tillväxt av guldpriser drivs av grundläggande ekonomiska, monetära och geostrategiska processer som formar globala marknader: [1]

  • Ekonomiska

Världsekonomin växer med en genomsnittlig årlig takt på 3,4%. Medan de flesta prognoser förutspår något långsammare ekonomisk tillväxt detta århundradet betyder det dock att den globala ekonomiska tillväxten – ökningen av den totala produktionen av monetära varor (produkter, tjänster och råvaror) – kommer att fortsätta överstiga tillväxten i de totala guldreserverna, som har varit mycket höga i över 100 år. stabilt vid 1,5-1,7% per år. Med andra ord, för varje par jeans, smartphones, brödsmulor etc. finns det relativt mindre guld i världen, vilket gör denna ädelmetall mer värdefull. [1]

  • Finansiella policies

Vi lever i ett skuldbaserat pengasystem där den absoluta majoriteten av de pengar som cirkulerar i ekonomin inte finns i form av sedlar i plånboken, utan i digitala form på bankkonton. Det viktigaste som gör att den ständiga höjningen av guldpriset är oundvikligt är det faktum att mängden av pengar växer mycket snabbare än den mängd guld som bryts, vilket i sin tur garanterar det relativa värdet på guld i förhållande till fiatpengar. Detta mönster har stått sig genom tiden och är också en viktig orsak till att fysiska guldinnehavare inte oroar sig för kortsiktiga variationer i priset på guld. På lång sikt kan andra investeringar öka mer, men det verkar i huvudsak inte vara någon annan finansiell tillgång än guld, som har klarat tidens test på lång sikt. [1]

Guld vs. Euro

Guldpriset i euro har satt ett nytt rekord dagligen sen mitten av februari fram till 24 februari. Den 13:e februari, för första gången i historien, överskrids gränsen på 1450 EUR / oz, veckodagarna senare svängde priset på guld mellan 1460 och 1470 EUR / oz. Vid skrivandet av denna artikel har guldpriset nått 1498 EUR / oz-nivå. Guldpriset har aldrig varit så högt i euro.

På bara en och en halv månad in på 2020 har guldpriset stigit med nästan 10%. Guldpriserna har överträffat prognosen från världens ledande investeringsbank Goldman & Sachs, men går före prognosen från världens ledande hedgefond Bridgewater Associates, som beskrev en ökning med 30% i ädelmetallpriser 2020. [1]

Guld vs. Dollar

Guldpriset i USD har nått högsta nivån på sju år, eftersom globala leveranskedjor påverkas och oro över coronaviruset ekonomiska effekter ökat. Detta ökade kundernas efterfrågan på säkra tillgångar som guld, vilket drev priset på guld i USD till den högsta nivån på sju år. Guldpriserna nådde 1634,1 USD per uns. (Guldpris på 1634,1 USD per uns och växelkurs USDSEK = 9,8 vid skrivandet av denna artikel 2020-02-21 kl. 12:00 (UTC +1)

Priset på guld rörde vid januari:s sjuårshöjd i amerikanska dollar, och nådde en topp på 1 611,10 dollar per uns på grund av oron över coronaviruset. Den ädla metallen nådde 1611,25 dollar i januari, men coronavirusets påverkan på aktiemarknaderna och den ekonomiska produktionen har drivit en betydande kraftig efterfrågan på ädelmetall när investerare söker säkrare tillgångar.

Guld nådde $ 42,55 per gram under den senaste veckan, en 2,72% ökning, medan silver har stigit med en ännu större procentandel – upp 4,61% ($ 0,81).

Även om dessa vinster prissätts i dollar (som är den primära prissättningsmetoden för internationella metallmarknader), har liknande vinster observerats i Brittiska Pund och Euro, vilket indikerar att prisökningarna av ädelmetall är drivs av efterfrågan, inte valutaskillnader. [2]

Guld vs. Svenska Kronor

Guldpriset i SEK har stigit mer än 10% sedan början av 2020. Den ökade oro över coronaviruset och dess effekter på den globala leveranskedjan liksom den globala marknaden tycks bidra till ökningen av guldpriset. Det rapporteras att tillverkare i Asien (och i synnerhet Kina) har slut på material som behövs för att producera varor. Vissa fabriker har till och med enligt uppgift stängts ner. Denna situation påverkar leveranskedjorna och påverkar global affärsverksamhet. Det understryker betydelsen av den globala leveranskedjan som har många länkar till Kina.

Friskrivningsklausul: Den här artikeln är endast för informationssyften och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar inte för några beslut som fattas baserat på denna information. Investeringar är förknippade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella förhållanden som visas ovan representerar inte ett löfte eller en indikation på framtida resultat.

[1] Tavid AS (kommentarer av Adrian Bachmann, chefanalytiker på Tavid) https://tavid.ee/uudised-kulla-hind-ajaloo-korgeimal-tasemel-kulla-hinna-paratamatu-kasvu-pohjust

[2] Bullionbypost  https://us7.campaign-archive.com/?u=a3d26a918a9435a094a843a29&id=43972f8602&e=d44558b5d2

[3] GZ https://qz.com/670994/apple-just-destroyed-more-than-40-billion-in-stock-market-value-in-under-an-hour/

[4] Citywire  https://citywire.co.uk/investment-trust-insider/news/wednesday-papers-hsbc-to-shed-35000-jobs-in-radical-downsizing/a1325313

[5] Folkhalsomyndigheten  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/?exp=67533

Guldpris (XAU-SEK)
25020,00 SEK/oz
  
- 383,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
325,02 SEK/oz
  
- 1,46 SEK

Läs också