Skapa bevakningar

Guldtrender under Q1 2022 - Den ökande efterfrågan

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 27.06.2022
Guldpris (XAU-SEK)
21574,80 SEK/oz
  
+ 372,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
239,67 SEK/oz
  
+ 4,52 SEK

Årets första tre månader var positiva för guld då guldpriset steg med 0,2 procent medan de amerikanska guldterminerna steg med 0,1 procent, och nådde 1 859,40 dollar per uns. Detta hindrade de pessimistiska framtidsutsikter som flertalet handels- och marknadsanalytiker spådde för guldpriset under 2022.

Liksom tidigare blev det skakigt för guldhandeln då guldpriset pendlade mellan 1 750 och 1 850 dollar per uns under 2021. Dessutom orsakade Covid-19 en nedgång i guldpriset med 5 procent, vilket är det största minskningen sedan 2015. Marknadsanalytiker såg därmed dystert på framtiden och menade att guldpriserna inte skulle öka särskilt mycket under 2022.

Varför var prognoserna för det första kvartalet 2022 så dystra?

Efter att den amerikanska centralbanken i december 2021 meddelande att det skulle ske tre räntehöjningar under 2022 ställde sig branschanalytikerna, däribland London Bullion Market Association, pessimistiska till den gula metallens framtid.

Marknadsanalytiker förutspådde att dessa ökningar skulle begränsa penninginflödet till guldmarknaden under kommande år.

Förutom de ovan nämnda skälen konstaterade de också att inflationen och det ökade antalet investeringar på aktiemarknaden, bäddade för det förväntade låga guldpriset år 2022.

Råvaruexperterna drog därmed slutsatsen att guldpriset troligen skulle gå ner under 2022 och hamna på en nivå mellan 1 550 och 1 650 dollar per uns.


(Källa: https://goldsilver.com/blog/gold-price-forecast-predictions/)

I Världsbankens aprilrapport ”Commodities Markets Outlook,” förväntade sig ekonomerna en säker bedömning av guldpriset. Man antar att en höjning av de amerikanska räntorna kommer att öka efterfrågan på guldinvesteringar.

I rapporten konstaterades också att priserna, trots den ökade efterfrågan på guld under pandemin, hade blivit avsevärt mycket lägre än före pandemin. En nedgång på 4 procent under 2021 sjönk ytterligare till 5 procent under 2022.

Världsbanken förutspår att det kommer bli en uppåtgående trend för guldinvesteringar eftersom guldpriserna kommer sänkas under 2025, men att priserna kommer öka igen under 2030-2035. Intressant nog förutspår strateger på Morgan Stanley en liknande trend i guldpriset och räknar med att priset för guld kommer vara så lågt som 1 600 USD/uns i slutet av 2030.

Tendenser för efterfrågan på guld inom olika sektorer

Trots alla dystra prognoser fick den globala guldmarknaden en stark start under 2022. Efterfrågan på guld ökade med 34 procent under det första kvartalet. Alla marknadssegment inom guld fick ett stadigt investeringsflöde.

Hittills har guldet alltid varit en värdefull metall och en trygg försäkring att ta till under tuffa tider. Guld anses vara det säkraste investeringsalternativet när det råder geopolitisk oro och ekonomisk oförutsägbarhet. Dessutom köper investerare stora mängder guld under inflationstider, vilket ökar både efterfrågan och priset på grund av guldets värde och begränsade tillgång. Den ekonomiska krisen 2011 är det bästa exemplet på ekonomisk instabilitet och ökning av guldpriset, då papperspengar förlorade sitt värde och fick guldpriset att stiga till så mycket som 1 500 dollar per uns.

Börshandlade fonder (EFT:er)

Investerare som ville säkra sina tillgångar fick de börshandlade guldfonderna (ETF:erna) att visa sina mest omfattande kvartalsinflöden ända sedan Q3 2020. Den 269 ton stora ökningen av innehaven var följden av en investering på 226 miljarder dollar.

Trots ökningar av de nominella räntorna var det främst dollarns svaghet och aktiemarknadens resultat som låg till grund för de ökade guldinvesteringarna. Utöver det förstnämnda såg man under det första kvartalet också hög inflation och oförutsedda geopolitiska händelser.

Under första kvartalet var investeringarna i tackor och mynt 282 ton, en minskning med 20 procent jämfört med det exceptionellt stabila första kvartalet 2021, men 11 % högre än det femåriga kvartalsgenomsnittet.

Smycken

Efterfrågan på smycken sjönk med 7 procent på årsbasis till 474 ton under det första kvartalet. Framför allt var det svag efterfrågan i Kina och Indien som bidrog till nedgången.

Centralbanker

Centralbankerna ökade sina globala guldreserver med 84 ton under det första kvartalet. Nettoköpen ökade visserligen med två tredjedelar jämfört med föregående kvartal, men de minskade med 29 procent jämfört med första kvartalet 2021

I september 2021 fanns det cirka 31 695 ton guldreserver runt om i världen. De tio centralbanker som innehar mest guld i världen har i stort sett förblivit desamma under de senaste åren. USA har de största guldreserverna med 8133 ton, vilket gör landet till globalt ledande. Av de tio ledande länderna har Nederländerna de minsta guldreserverna med 612 ton.

Teknik

Teknikindustrin såg en stark inledning på 2022: efterfrågan på 82 ton berodde på en blygsam ökning av den mängd guld som används i elektroniska apparater.

Marknadsläget under första kvartalet 2022

Guldmarknaden under Q1 visar på en positiv trend då guldtransaktioner genomfördes oförminskat i början av räkenskapsåret. Dessutom var investerarna aktiva på två olika delmarknader: fysiskt guld (guldtackor och mynt) och pappersguld (ETF:er).

Den senare lockade till sig en rejäl investering på 226 miljarder dollar, med 3 823 ton i guldgruveaktier. Även om vi ser årliga tendenser i guldpriset förblir värdet under årens lopp opåverkat. Hög inflation och pandemi ökade guldpriserna, men lägre räntor och stora utflöden från börshandlade fonder gav guldmarknaden stabilitet, vilket öppnade nya möjligheter för handel och investeringar.

Inverkan på priserna

Även om den guld inte används som betalningsmedel i särskilt många utvecklade länder påverkar den ändå värdet på valutorna. Genom hela historien har guld använts direkt eller indirekt som en betalningsform, bland annat i form av guldmynt och guldstandardiserade papperspengar.

Dessutom har den höga inflationen och den sjunkande dollarkursen lett till ytterligare ökad efterfrågan och högre priser på guld. Allt fler människor köper guld som ett ekonomiskt skydd under osäkra tider. Men det är inte allt! De förändrade guldpriserna kan också inverka på nationella ekonomier med global handel och utländska valutor.

Ett land som exporterar guld eller har guldreserver får högre ekonomisk stabilitet och ökat fiat värde, särskilt när guldpriserna stiger.

Varför gick det bra för marknaden under det första kvartalet 2022?

Den pessimistiska förutsägelsen visade sig vara ett falsklarm när priset på guldmetallen steg till 2 053 dollar per uns den 10 och 22 mars. Handelsexperterna hävdade att denna uppgång främst berodde på den försvagade amerikanska dollarn, den japanska yenen och hög inflation.


(Källa: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/gold-s-haven-appeal-burnished-by-drumbeat-of-growth-warnings)

Ingen hade under 2021 kunnat förutse den nya osäkerhet som fick den ekonomiska återhämtningen att svikta under de kommande månaderna.

Den europeiska marknaden befarar ekonomisk osäkerhet på grund av kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Det nya COVID-utbrottet i Kina hotar framtida leveranser till länder i Europa.

Den pågående osäkerheten borde uppmuntra investerare till att investera i guld. Den förväntade strikta penningpolitiken från den amerikanska centralbanken (Fed), Bank of England (BoE) och Europeiska centralbanken (ECB) har inte lyckats bromsa investeringsströmmen när det gäller guld.

Dessutom aviserade den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell vid FOMC-mötet om förestående räntehöjningar. Centralbanken kommer att tvinga fram den stigande räntan från mars som hade påverkat aktiemarknaden negativt, däribland även guldpriset.

Nick Santiago från InTheMoneyStocks tror att guldpriset kommer sjunka ytterligare till cirka 1 450 dollar, vilket därmed ökar sannolikheten för mer omfattande investeringar i guldtackor. Han räknar dock också med att guldpriserna i framtiden kommer skjuta i höjden på grund av marknadsmonopolisering.

Många analytiker uppger följande skäl till sina förväntningar om fortsatt livlig aktivitet på guldmarknaden:
• Om råvarupriserna stiger till följd av konflikten i Ukraina och leveransstörningar i Kina kommer detta inverka negativt på global ekonomisk tillväxt.
• Rädsla för inflation, som sänker valutans köpkraft, kommer leda till ett ökat inflöde till börshandlade guldfonder.
• Länder där det finns mycket guld kommer bryta mer guld som kompensation för Rysslands oförmåga att sälja sina fyndigheter på grund av sanktioner.
• Ryssland och andra regeringar kommer tveklöst öka sina guldinvesteringar i framtiden som ett skydd för sin valuta.
• I takt med att Asiens ekonomi återhämtar sig kan investerare mycket väl söka sig till guld i brist på andra alternativ.

Slutsats

De första tre månaderna 2022 präglades av ökade priser, störningar i försörjningskedjorna och kriget i Ukraina. Guldets utveckling under det första kvartalet motsatte sig de dystra prognoserna för året som helhet.

Guld har blivit ett skydd för investerare på grund av den senaste tidens händelser i världen och det ekonomiska läget. För investerare har den gula mineralen en långsiktig historisk betydelse.

Investerare har ett större behov av guld som värdebevarare. Intresset för ekonomiska investeringar i guld kommer troligen även i fortsättningen vara stort. Det är också ett av de bästa alternativen i stället för papperspengar i tider av hög inflation och geopolitiska oroligheter.

 

Läs också