Skapa bevakningar

Hur har det gått för guldet i sommar? Fundamental och teknisk analys

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 03.10.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24959,20 SEK/oz
  
+ 48,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,19 SEK/oz
  
+ 12,13 SEK

Fundamental Analys

Försäljningen av guldtackor från USA:s myntverk ökade i juli

Försäljningen av guldtackor från USA:s myntverk ökade i juli medan den däremot sjönk för amerikanska silver eagles.

Amerikanska Eagle-guldmynt ökade med 64 500 uns i juli, motsvarande en ökning med 24 procent jämfört med 52 000 uns i juni och 10,3 procent jämfört med 58 500 uns i juli 2021. Årets försäljning av amerikanska Eagle-guldmynt på 806 000 uns är 13,3 procent högre än de 711 500 uns som såldes förra året under samma tid.

Perth Mint noterar ökad efterfrågan på guldtackor

Samtidigt uppgavs det från andra sidan jordklotet att Perth Mint hade sålt 79 305 uns guld i juli, en ökning med 21 procent från juli. Försäljningen har därtill ökat med 12 procent jämfört med förra året.

Perth Mint uppgav också att man förra månaden hade sålt 2,47 miljoner uns silver, en ökning med 62 procent jämfört med juni och 89 procent jämfört med juli 2021.

Vi ser en fortsatt extremt hög efterfrågan på fysiskt silver, säger Neil Vance, ansvarig chef för myntprodukter vid Perth Mint. ”Även om produktionen var stor under månaden är efterfrågan fortfarande hög.”

Rädsla för avmattning och guldets fortsatta nedgång

Guldet har återigen sjunkit i pris efter att det ökat under fyra veckor då den amerikanska dollarn fortsätter stärkas. Den senaste statistiken från USA visar att tillverkningen snabbt mattats av och man ser en minskad optimism hos husbyggare vilket spär på oron för globala ekonomiska risker i spåren av Kinas svaga siffror.


(Bild 1. source: Bloomberg)

Kinas försvagning fick landets centralbank att genomföra en oväntad räntesänkning, samtidigt som USA:s centralbank stramade åt sin penningpolitik för att motverka inflationen. Följden blev ett ökat intresse för den amerikanska dollarn samtidigt som intresset för guldet minskade.

Vad säger experter om den rådande situationen?

Philip Newman, vd för Metals Focus, säger att efterfrågan på guld- och silvermetall tilltog i juli då investerare såg den kraftiga prisnedgången som en chans att fynda.

Även om försäljningen under de två senaste månaderna varit betydligt lägre än under de två föregående, konstaterar Newman att den fysiska efterfrågan är på god väg att nå upp till fjolårets starka efterfrågan.

”Allt som myntverket tillverkar säljs”, säger han.

”Vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan på tackor och mynt under 2022.”

Enligt Bart Kitner, ordförande för Kitco Metals Inc, ökade efterfrågan i juli, men det är för tidigt att säga om det råder nya trender på marknaden. Han förväntar sig dock att efterfrågan på fysiska ädelmetaller kommer stiga i takt med ökande rädsla för lågkonjunktur.

”Fysiska ädelmetaller kommer bli mer attraktiva förutsatt att människor på grund av lågkonjunkturen får sviktande förtroende för ekonomin, den amerikanska dollarn och finanssystemets integritet.”

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer visar nedåtgående trend. Den kraftigare röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer visar uppåtgående trend. Den kraftigare gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer visar kortsiktiga stöd- och motståndsnivåer.


(Bild 2. Trendlinjer / Stöd & motstånd)

 • Guldpriset inledde starkt under 2022 när det på sex veckor ökade mer än 200 USD per uns.
 • I början av andra veckan i mars började guldpriset snabbt tappa i värde och har därefter sjunkit med vissa mindre korrigeringar uppåt.
 • Från mitten av maj till mitten av juni rörde sig guldpriset sidledes med små förändringar.
 • Från mitten av juni började guldpriset återigen falla ganska snabbt och tappade över 150 USD i värde på en månad.
 • Från juli till augusti visade guldet framfötterna och ökade sitt värde med drygt 100 USD och nådde nivåer på 1800 USD på en månad, vilket var en korrigering uppåt i en stark nedåtgående trend.
 • Sedan dess har guldpriset på nytt tappat i värde och handlas för närvarande nära 1660 USD.
 • Guldet uppvisar en hausseartad drivkraft i takt med att den nedåtgående triangeln slutför sin formation. I september finns det möjlighet för både ett utbrott uppåt och en fortsatt nedåtgående trend.

Glidande medelvärden och RSI


(Bild 3. – glidande medelvärden och RSI)

 • Av diagrammet i bild 2 ser vi att priset bröt igenom 250 dagars glidande medelvärde i slutet av juni, vilket avslutade den sidledes rörelsen och följde en fortsatt stark nedåt-trend.
 • Efter detta har guldet rört sig längre bort från linjen för 250 dagars glidande medelvärde vilket visar på en kraftig försvagning av priset.
 • Ju mer priset rör sig bort från 250 dagars glidande medelvärde, desto mer sannolikt det med en korrigering uppåt, tillbaka mot området för 250 dagars glidande medelvärde för att testa den hausseartade drivkraften på marknaden.
 • Ock att döma av avvikelsen i RSI det eventuellt bli en uppåtgående korrigering av guldpriset på grund av den dubbla avvikelsen på medellång och kort sikt.
 • Guldet måste bryta igenom den nedåtgående trendlinjen och den kortsiktiga motståndet nära 1700 USD för att kunna göra ytterligare uppåtgående rörelser mot området kring 1760 USD.

Sammanfattningsvis har guldet under sommaren befunnit sig i en stark nedåt-trend och sjunkit i värde med över 330 amerikanska dollar per uns från sitt högsta pris 2022. I mitten av september kan vi enligt indikatorerna se en potentiell vändning för den nedåtgående marknaden. Vi kan troligtvis få se korrigerande rörelser i området kring 1660-1700 USD innan ett eventuellt genombrott sker.

Man bör tänka på att indikatorerna också kan ha fel och att guldet kan komma att sjunka ytterligare, även om sannolikheten tyder på det motsatta.

Guldpris (XAU-SEK)
24959,20 SEK/oz
  
+ 48,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,19 SEK/oz
  
+ 12,13 SEK

Läs också