Skapa bevakningar

Hur har det gått för silvret i sommar? Fundamental och teknisk analys

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 03.10.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24812,60 SEK/oz
  
+ 439,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
322,76 SEK/oz
  
+ 10,21 SEK

Fundamental analys

Hedgefonder fortsätter vara negativa till silver

Enligt Kitco kunde man i en rapport se att bruttovärdet av långa spekulativa positioner i Comex silverterminer hade ökat från 736 till 41 545 kontrakt. Dock ökade även de korta positionerna från 1 922 till 42 404 kontrakt.

Silver har nu en kort nettoposition på 859 kontrakt. För sjätte veckan i rad har de långa positionerna minskat. Sedan början av juni 2019 har silvermarknaden nu för första gången varit nettonegativ.

Analytiker menar att koppar behöver stabiliseras innan silver kan nå en botten.

Enligt analytiker är det tufft på silvermarknaden då den svaga efterfrågan på basmetaller inverkar negativt på det industriella värdet.

Enligt vissa experter behöver kopparpriset stabiliseras innan silver kan nå en botten. Eftersom hedgefonderna har stängt sina stora korta positioner för koppar kan den här situationen bli möjlig inom kort.

Silverpriset har samband med energiomställningen


(Bild 1. Källa: Bloomberg och Sprott Asset Management LP. Data från den 4/30/2022.)

Även om riskhantering numera blivit vanligt på grund av det rådande klimatet är detta inte den grundläggande orsaken till efterfrågan på silver på lång sikt eftersom silver har dubbla funktioner som både ädelmetall och industrimetall.

Den energiomvandling som nu sker kommer ha stor betydelse för efterfrågan på silver både i år och i framtiden. Såväl pandemin som kriget i Ukraina har medfört ökade investeringar i projekt för energiomställning. De nuvarande geopolitiska svårigheterna förstärker bara den här tendensen samtidigt som andra aspekter av efterfrågan på silver försvagas.

Silverproduktionen i Peru minskar

Peru är världens tredje största silverproducent. Enligt Perus energi- och gruvministerium minskade silverproduktionen med över 15% jämfört med juli 2021. En minskning från 295 207 kg till 249 825 kg.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer visar nedåtgående trend. Den kraftigare röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer visar uppåtgående trend. Den kraftigare gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer visar kortsiktiga stöd- och motståndsnivåer.

 
(Bild 2. Trendlinjer / Stöd & motstånd)

  • I likhet med guldet noterades det högsta silverpriset under 2022 i början av mars på 26,9 USD.
  • Därefter har silverpriset sjunkit och det finns en tydlig fallande trend på marknaden.
  • I likhet med guldmarknaden har även silver bildat en nedåtgående triangel som behöver fullbordas innan man kan förvänta sig några mer stabila pristoppar.
  • Silver handlas strax under 20 USD i mitten av september.
  • Det finns ett stabilt motståndsområde för silver mellan 20,8-22 USD, och för att kunna röra sig mer tydligt uppåt måste priset bryta igenom detta område. Som det nuvarande marknadssentimentet ser ut kommer detta troligtvis inte ske inom den närmsta tiden.

Glidande medelvärden och RSI


(Bild 3. – glidande medelvärden and RSI)

  • Som redan nämnts ser vi ett betydande motstånd på silvermarknaden i intervallet mellan 20,8 och 22 USD, och 250 dagars medelvärde ger stöd för det intervallet. (Tänk på: 250 dagars glidande medelvärde i ett dagsdiagram är ett ettårigt glidande medelvärde och fungerar som ett kraftfullt stöd eller motstånd. Det ger också en bra fingervisning om marknadsläget – när handeln understiger 250 glidande medelvärde ses det som en björnmarknad, när handeln överstiger 250 glidande medelvärde ses det som stigande.)
  • När RSI-indikatorn för guld antyder en vändning i nedgången mot ett stigande sentiment syns inte detta på silvermarknaden.
  • Det finns också en avvikelse på silvermarknaden, men den tyder snarare på en fortsatt nedåtrörelse än på en potentiell uppåtrörelse.
  • När priset bryter igenom den långsiktiga trendlinjen och stödområdet kring 17,5 USD kan vi förvänta oss en ytterligare nedgång i silverpriset. Kanske till och med runt 16 USD, om inte ännu lägre.

Silvermarknaden fungerar inte på samma sätt som guldet och är i betydligt högre grad kopplad till industri- och tekniksektorn. Silver har en omfattande användning inom olika slags produktion och ses i första hand som en industrimetall snarare än en ädelmetall, som exempelvis guldet, som kan utgöra ett skydd för människors pengar under ekonomiskt osäkra tider.

Guldpris (XAU-SEK)
24812,60 SEK/oz
  
+ 439,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
322,76 SEK/oz
  
+ 10,21 SEK

Läs också