Webbplats uppdatering kl 22:00 2'a mars - kl 10:00 3'e mars
Dags att investera i guld!
Dags att köpa resevaluta!
Skapa bevakningar

Hur börjar man investera i ETF:er

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 19.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
21516,60 SEK/oz
  
+ 299,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
238,81 SEK/oz
  
+ 3,75 SEK

Den här guiden ger dig en kortfattad introduktion som hjälper dig att påbörja din ETF-investeringsresa. Om du är ny här rekommenderar vi att du läser grunderna först. Du kan få grundläggande information om ETF:er i vårt tidigare blogginlägg, ”Vad är ETF:er?”

Från att förstå grunderna i ETF:er till att sätta upp investeringsmål och göra research kommer vi att täcka de viktigaste stegen för att du ska komma igång. Låt oss utforska det spännande området ETF-investeringar och hur du kan börja bygga upp en diversifierad portfölj.

Typer av ETF:er och hur de följer marknaden

 • Index-ETF:er är populära ETF:er som syftar till att efterlikna utvecklingen av ett specifikt marknadsindex, som S&P 500 eller NASDAQ-100. De erbjuder ett enkelt sätt att investera i en diversifierad portfölj som återspeglar den övergripande marknadens utveckling.
 • Sektor-ETF:er fokuserar på specifika sektorer i ekonomin, såsom teknik eller hälsovård. Dessa ETF:er innehåller en samling aktier inom en viss sektor, vilket gör det möjligt för investerare att rikta in sig på branscher som de tror kommer att utvecklas väl.
 • Obligations-ETF:er investerar i olika räntebärande värdepapper, som stats- eller företagsobligationer. De ger inkomstgenerering och potentiell kapitaltillväxt och erbjuder exponering mot räntemarknaden med varierande durationer, kreditkvaliteter och avkastningar.
 • Råvaru-ETF:er ger investerare tillgång till guld-, silver- eller oljeråvaror. Dessa ETF:er kan inneha fysiska råvaror eller investera i terminskontrakt eller aktier i råvarurelaterade företag. De exponerar råvaruprisrörelser utan att äga eller lagra de fysiska tillgångarna.Showing all types of ETFs

(Källa: https://www.ig.com/en/shares/etfs/what-are-etfs-how-do-you-trade-them)

Vilka är de mest populära ETF:erna att investera i?

Populära ETF:er har en god historik av att leverera konsekvent tillväxt och är betrodda av investerare. De har visat motståndskraft under marknadsnedgångar och har en stark grund av tillgångar och effektiva förvaltningsstrategier. Dessa ETF:er är pålitliga och lockar både erfarna och nya investerare.

Det är dock viktigt att undersöka och analysera innan man investerar i en ETF. Ta hänsyn till dina finansiella mål, risktolerans och tidshorisont för att hitta de ETF:er som bäst passar dina behov. Håll dig informerad om styrkorna och egenskaperna hos olika ETF:er och rådfråga en finansiell rådgivare eller tillförlitliga investeringskällor för vägledning.

Genom att fatta välgrundade beslut och välja rätt ETF:er kan du bygga en portfölj som ligger i linje med dina investeringsmål och ökar dina chanser att lyckas 2023 och därefter.

ETF:ernas popularitet kan variera över tid, men några har konsekvent varit populära bland investerare. Här är några av de mest välkända och mest investerade ETF:erna:

 • SPDR S&P 500 ETF (SPY): Denna ETF följer utvecklingen av S&P 500-indexet, som omfattar 500 stora amerikanska aktier. Det är en av de äldsta och största ETF:erna som erbjuder en bred exponering mot den amerikanska aktiemarknaden.
 • Invesco QQQ Trust (QQQ): Denna ETF följer utvecklingen av NASDAQ-100 indexet, som omfattar 100 av de största icke-finansiella företagen som är noterade på NASDAQ-börsen. Den är populär bland investerare som söker exponering mot teknik och tillväxtorienterade företag.
 • Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Denna ETF strävar efter att följa utvecklingen av CRSP US Total Market Index, som representerar den breda amerikanska aktiemarknaden. Den ger investerare exponering mot ett brett spektrum av amerikanska företag, inklusive stora, medelstora, små och mikrocap-aktier
 • iShares Russell 2000 ETF (IWM): Denna ETF spårar utvecklingen av Russell 2000-indexet, som representerar små amerikanska aktier. Den gynnas av investerare som söker exponering mot mindre företag med potentiellt högre tillväxtutsikter.
 • Vanguard Total Obligationsmarknad ETF (BND): Denna ETF investerar i en diversifierad portfölj av amerikanska investment grade-obligationer och försöker spåra utvecklingen av Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index. Det är ett populärt val för investerare som söker ränteexponering.
 • iShares MSCI EAFE ETF (EFA): Denna ETF exponerar utvecklade marknadsaktier utanför USA. Den följer utvecklingen av MSCI EAFE Index, som omfattar företag från Europa, Australasien och Fjärran Östern.

Hur börjar man investera i ETF:er?

Steg 1: Utbilda dig själv

Innan du börjar är det viktigt att du förstår vad ETF:er är och hur de fungerar.

Läs böcker, artiklar och onlineresurser för att förstå konceptet, fördelarna och riskerna med ETF-investeringar.

Steg 2: Sätt upp tydliga investeringsmål

Fastställ dina investeringsmål och syften. Investerar du för att gå i pension, köpa en bostad eller spara till en viss ekonomisk milstolpe?

Klargör dina mål, din tidshorisont och din risktolerans. Detta hjälper dig att välja rätt ETF:er för din portfölj.

Steg 3: Bedöm din finansiella situation

Utvärdera din nuvarande finansiella situation, inklusive inkomster, utgifter, skulder och nödfond. Se till att du har en stabil ekonomisk grund innan du investerar i ETF:er.

Att betala av skulder med höga räntor och ha en nödfond innan du investerar rekommenderas i allmänhet.

Steg 4: Upprätta ett investeringskonto

För att investera i ETF:er måste du öppna ett investeringskonto. Detta kan göras via ett mäklarföretag eller en investeringsplattform online.

Undersök alternativen och välj en ansedd, användarvänlig leverantör som överensstämmer med dina investeringsbehov.

Steg 5: Bestäm din tillgångsfördelning

Bestäm lämplig tillgångsfördelning baserat på din risktolerans och dina investeringsmål. Med tillgångsallokering avses den procentandel av din portfölj som fördelas på olika tillgångsklasser som aktier, obligationer och råvaror.

ETF:er kan ge exponering mot olika tillgångsklasser, vilket gör det lättare att diversifiera din portfölj.

Steg 6: Forskning och välj ETF: er

Gör en grundlig undersökning av olika ETF:er som finns tillgängliga på marknaden. Ta hänsyn till faktorer som kostnadskvot, fondstorlek, tracking error, likviditet och underliggande index eller tillgångar. Leta efter ETF:er som ligger i linje med dina investeringsmål, har en bra historik och låga kostnader.

Step 7: Place Your Trade

När du har valt de ETF:er du vill investera i loggar du in på ditt investeringskonto och gör en transaktion. Ange antalet andelar eller det belopp du vill investera i varje ETF. Granska handelsinformationen noggrant innan du bekräftar ordern.

Steg 8: Övervaka och granska din portfölj

Övervaka regelbundet dina ETF-investeringar och granska din portföljs resultat. Håll ett öga på de övergripande marknadstrenderna och eventuella nyheter eller uppdateringar relaterade till dina valda ETF:er. Det är viktigt att regelbundet ombalansera din portfölj för att bibehålla din önskade tillgångsfördelning.

Step 9: Stay Disciplined and Patient

Att investera i ETF:er är ett långsiktigt åtagande. Undvik att fatta impulsiva beslut baserade på kortsiktiga marknadsfluktuationer. Var disciplinerad, håll dig till din investeringsplan och ha tålamod. Med tiden kan sammansatt avkastning och marknadstillväxt hjälpa dina investeringar att växa.

Steg 10: Sök professionell rådgivning vid behov.

Steg 10: Sök hjälpOm du känner dig överväldigad eller osäker på att investera i ETF:er, överväg att söka råd från en finansiell rådgivare eller investeringsexpert. De kan ge personlig vägledning baserat på din specifika ekonomiska situation och mål.ssional Advice om det behövs.

Varje år introduceras nya ETF:er på marknaden

Nya ETF:er introduceras ständigt på marknaden, vilket återspeglar den pågående innovationen och utvecklingen inom investeringsbranschen. ETF:ernas popularitet fortsätter att öka och kapitalförvaltarna introducerar ett brett utbud av fonder för att möta investerarnas förändrade krav.

Dessa nya fonder kan erbjuda exponering mot olika tillgångsklasser, sektorer eller investeringsstrategier. De syftar till att ge investerarna möjligheter till diversifiering, inkomstgenerering eller kapitaltillväxt, beroende på deras investeringsmål.

Nya ETF:er utnyttjar ofta framväxande trender, såsom hållbara investeringar, tematiska investeringar eller disruptiv teknik, för att fånga intresset hos investerare som vill ha exponering mot specifika sektorer eller teman.

Dessa fonder kan fokusera på förnybar energi, artificiell intelligens, blockkedjeteknik eller andra innovativa områden med potentiell tillväxt.

Dessutom kan nya ETF:er utformas för att ge tillgång till specifika regioner eller länder, så att investerare kan delta i utvecklingen av internationella marknader eller riktade ekonomiska sektorer.

Kryptovaluta är på väg in i ETF-världen

För vanliga privatinvesterare kan det vara skrämmande och riskfyllt att köpa Bitcoin direkt. Det handlar om att förstå kryptoplånböcker och privata nycklar och att navigera på kryptovalutabörser.

En Bitcoin ETF eliminerar dessa hinder genom att låta investerare köpa aktier i ETF:en via sina vanliga mäklarkonton och handla dem som alla andra aktier.

Introduktionen av en Bitcoin ETF förväntas påverka priset på Bitcoin avsevärt. Det skulle sannolikt locka fler investerare och driva upp efterfrågan, vilket potentiellt kan öka dess värde.

Sammantaget ger en Bitcoin ETF ett förenklat och tillgängligt sätt för investerare att delta på kryptovalutamarknaden, och dess godkännande kan ge betydande fördelar för både enskilda och institutionella investerare.

Sammanfattningsvis är en Bitcoin ETF ett populärt investeringsinstrument som gör det möjligt för människor att handla priset på Bitcoin på traditionella börser. Det ger ett enkelt och reglerat sätt för investerare att få exponering mot Bitcoin utan komplexiteten i att själva äga och lagra kryptovalutan.

Många finansinstitut, som Blackrock och Fidelity, har ansökt om att lansera Bitcoin ETF:er, vilket indikerar den växande efterfrågan på detta investeringsalternativ.

Mest populära Bitcoin ETF:er

 1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) – 889 miljoner USD i förvaltat kapital
 2. ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) – 100 miljoner USD i förvaltat kapital
 3. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) – 39 miljoner USD i förvaltat kapital
 4. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) – 27 miljoner dollar i förvaltat kapital
 5. Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc ETF (MAXI) – 21 miljoner USD i förvaltat kapital
 6. Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) – 11 miljoner USD i förvaltat kapital

Läs också