Skapa bevakningar

Hur mycket guld finns det kvar att utvinna och vad händer om guldet tar slut?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 04.01.2021
Guldpris (XAU-SEK)
24296,30 SEK/oz
  
- 167,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,34 SEK/oz
  
- 1,28 SEK

Hur mycket guld finns det kvar att utvinna och vad händer om guldet tar slut?

Hittills har man upptäckt 244 000 ton guld på jorden – cirka 187 000 ton har producerats och  de obrytna tillgångarna i jorden uppgår till ungefär 57 000 ton.

Nuförtiden kommer guldet främst från tre länder, Kina, Australien och Sydafrika. USA kom 2016 på fjärde plats när det gällde guldproduktion.

Kul att veta: Allt guld man hittills upptäckt skulle rymmas i en kub som mäter 28 meter på varje sida.

Guld används oftast till att göra smycken, guldprodukter i investeringssyfte och används i bred omfattning inom olika industrisektorer. Guld används i datorer, kommunikationsutrustning, flygplansmotorer och många fler produkter.

Hur mycket guld finns det kvar?

Guldreservernas volym kan beräknas mer exakt än tillgångarna, men det är ändå inte någon enkel uppgift. Enligt United States Geological Survey (amerikanska motsvarigheten till svenska Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning) uppmäts guldresurserna under marken för närvarande till omkring 50 000 ton. Som redan nämnts har ur det perspektivet en total mängd på 190 000 ton guld utvunnits, även om siffrorna skiftar något.

Enligt de här ungefärliga siffrorna återstår cirka 20% av världens guld som forfarande kan utvinnas. Detta är dock en flytande siffra.

Med hjälp av nya tekniker kommer det kanske bli möjligt att utvinna vissa kända reserver som för närvarande inte lönar sig.

Den senaste utvecklingen innefattar användning av ”big data”, artificiell intelligens och smart datautvinning som kan optimera förfaringssätten och minska kostnaderna.

Robotteknik används redan på vissa platser och beräknas bli en allt vanligare teknik när det gäller undersökningar av gruvor.

Kommer guldpriset öka när guldet börjar ta slut?

Goldman Sachs analytiker Eugene King har sagt vad han tror om det här och menar att världen har guld så det räcker för ytterligare ungefär 20 års utvinning.

Om Eugene Kings antaganden stämmer och även om andra visar sig ha rätt och jordskorpans guldresurser faktiskt tagit slut under nästa århundrade innebär detta inte nödvändigtvis slutet på all guldbrytning. Forskningen fortsätter, nya tekniker introduceras och kanske kommer man hitta helt nya platser att bryta på. Kostnaderna för utvinning kan dock komma att bli betydligt högre.

Det är också troligt att de stora giganterna inom guldbrytning slår sig samman för att göra brytningsproceduren lönsammare och mer kostnadseffektiv.

Om guldet tar slut skulle marknadspriset öka dramatiskt. Exakt hur mycket är svårt att avgöra i nuläget. Författaren Jim Rickards säger i sin bok ”The New Case for Gold” att ett uns guld kan stiga till 10 000 dollar. Grundaren till GoldMoney, James Turk, menar dock att det kan stiga så mycket som till 12 000 dollar per uns. Om du tycker det priset låter alltför optimistiskt kan du ta en titt på hur snabbt guldpriset har ökat under de senaste 50 åren, efter guldstandardens upphörande 1971, här: Historiska uppgångar för guldet samt guldpriset under de senaste 100 åren (med informationsgrafik)

Vilka möjligheter finns det för guldbrytning?

Från havsbottnen: Som ett alternativ kan guldgrävare välja att bli gulddykare. Nya upptäckter av  ädelmetallsfyndigheter kring varmvattenkällor på havsbottnen antyder att vissa platser på havsbottnen kan innehålla guldfyndigheter med så stora koncentrationer som 6 gram per ton. Om det visar sig att sådana fyndigheter är vanligt förekommande kan det stigande guldpriset i kombination med den minskade tillgången på land driva fram en ny guldrush under vattnet  — och  kraftigt öka den guldmängden som vi trodde fanns kvar i världen. (4)

Vid lägre densiteter: Experter antar att enbart de översta fyra kilometrarna av jordskorpan, även med extremt utspädda koncentrationer, kan innehålla så mycket som 122 miljarder ton guld (för att inte tala om vad som finns i haven). Detta antyder att om nya tekniker skulle utvecklas för att göra brytning av guld med lägre densitet lönsam skulle det finnas betydligt mycket mer guld i världen som är möjligt att upptäcka, utvinna och förädla än vad det för närvarande ser ut som.

I rymden: Även om alla guldreserver på jorden tog slut kanske världen ändå skulle kunna fortsätta utvinna guld. Astrofysikern Neil deGrasse Tyson vänder blicken mot skyn och menar att vissa rymdstenar som ingår i Asteroidbältet bokstavligen kan digna av guld – kanske så mycket som ett halvt ton eller mer i en given asteroids inre. Tyson gick inte så långt att han lovade att detta gällde exakt varenda en av  asteroiderna i bältet, det finns fler än 150 miljoner asteroider på varje 100 meter i diameter i Bältet att välja på. (4)

Detta kan bli verklighet snarare än vi anar. Barack Obama undertecknade en lag enligt vilken det skulle bli tillåtet att utvinna guld på asteroider och på månen. Man tror att flera asteroider är fullpackade med  dyrbara ädelmetaller och andra mineraler värda biljontals dollar (3)

Såväl den rimliga möjligheten som den ekonomiska sannolikheten att få fram detta guld är än så länge avlägsen. Med fötterna på jorden igen och tillbaka i nutiden kan du skaffa dig fysiskt guld genom att lägga en order idag!

Ta en titt på våra specialerbjudanden:

___________________________________________________________________________________

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål och ej avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas grundat denna information. Investeringar innebär möjligheter och risker och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare och framtida avkastning på råvaror samt de finansiella nyckeltal som visas ovan ska inte ses som löfte om eller indikation på framtida förtjänster.

(1) https://www.usgs.gov/faqs/how-much-gold-has-been-found-world?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products

(2) https://www.bbc.com/news/business-54230737

(3) https://www.businessinsider.com/were-running-out-of-gold-and-the-price-will-go-up-2016-8

(4) https://www.fool.com/investing/2018/05/12/how-much-gold-is-left-in-the-world.aspx

Guldpris (XAU-SEK)
24296,30 SEK/oz
  
- 167,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
306,34 SEK/oz
  
- 1,28 SEK

Läs också