Skapa bevakningar

Introduktion till platina

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 30.01.2023
Guldpris (XAU-SEK)
20883,80 SEK/oz
  
- 120,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
232,33 SEK/oz
  
- 4,49 SEK

Vad är platina?

Platina är en sällsynt, silvervit ädelmetall som är formbar, smidig och i hög grad icke-reaktiv. Den används ofta i smycken, klockor och mynt. Den används också vid tillverkning av katalysatorer och laboratorieutrustning samt för sin elektriska och termiska ledningsförmåga.

Platina som investering

Platina är en ädelmetall som under århundraden använts för investeringar. Platina är mer sällsynt än guld och silver, och priset är mer volatilt, något som innebär goda möjligheter till högre avkastning för den som investerar i den. Den kan användas som ett skydd mot inflation och vid ekonomiskt osäkra tider och är ett bra alternativ till traditionella investeringar som aktier, obligationer och till och med guld. Platina används också inom industrin för olika ändamål, bland annat till katalysatorer, medicinsk utrustning och smycken.

Platina förr och nu

Den första dokumenterade användningen av platina var i det gamla Egypten där den användes till smycken och prydnadsföremål. Spanska upptäcktsresande i Sydamerika hittade på 1700-talet stora fyndigheter av platina, som de kallade just ”Platina” (som betyder ”litet silver”). Snart började de exportera metallen till Europa där den kom att användas för mynt och tillverkning av vetenskapliga instrument.

Under 1800-talet blev platina populär som ädelmetall och började användas i smycken och prydnadsföremål. På grund av sin höga smältbarhet användes den också i tillverkningen av kirurgiska instrument, och tack vare sin höga korrosionsbeständighet passade den dessutom utmärkt i vetenskaplig utrustning.

Under 1900-talet användes platina i stor omfattning inom fordons- och flygindustrin, i medicinska implantat och för elektronik. Numera ser vi den främst i smycken och katalysatorer.

Var utvinns platina?

Platina finns på olika platser i världen, bland annat i Sydafrika, Ryssland, Zimbabwe, Kanada och USA. Sydafrika är den största producenten av platina och står för cirka 77% av världens totala platinaproduktion. År 2019 uppskattades den globala gruvproduktionen av platina till 8 000 ton.

Var används platina?

Platina används i många olika industri- och konsumtionsvaror. Det används i smycken och som ädelmetall i investeringssyfte, som katalysator i ett antal olika kemiska reaktioner, i elkontakter och elektroder, i tandlegeringar, som färgämne i glas och keramik, som beläggning på katalysatorer i bilar och inom cancerbehandling. På 2000-talet har platina också börjat användas i bränsleceller och vätgasdrivna bränslecellsfordon. Kort sagt, platina används i stor omfattning för smycken, industriella ändamål, medicinska användningsområden och investeringar.

Vad styr priset på platina?

Det finns många olika faktorer som påverkar priset på platina, bland annat tillgång och efterfrågan, geopolitiska händelser, makroekonomiska förhållanden och andra råvarumarknader. Då platina används inom tillverkning av fordon och smycken har även detta stor betydelse för tillgången och efterfrågan på metallen. Dessutom kan priset påverkas av geopolitiska händelser som sanktioner och handelstvister. Priset på platina hänger också samman med makroekonomiska faktorer som BNP, inflation och valutakurser. Sist men inte minst kan priset påverkas av andra råvarumarknader som olja och guld.

Nuvarande marknadstrender för platina

För närvarande tyder utvecklingen på en ökande efterfrågan på platina. Priset på ädelmetallen steg avsevärt under 2020 och i början av 2021, och vissa menar att priserna kommer uppnå sitt högsta någonsin mot slutet av 2023, med ett pris på 2 300 dollar per uns.

De huvudsakliga pådrivarna i det här rally är en stigande efterfrågan på bilar, en svagare amerikansk dollar och ett ökat investerarintresse för metallen. Platina används i stor omfattning inom bilindustrin där den ingår i katalysatorer för bensin- och dieselmotorer. Även inom elbils-och hybridbilstillverkning har platina en viktig roll, och i takt med att världsekonomin börjar återhämta sig från följderna av covid-19 har man sett en ökad efterfrågan på bilar, vilket i sin tur har medfört en ökad efterfrågan på platina.

Något annat som fått utländska investerare att i högre grad intressera sig för guld och platina är försvagningen av den amerikanska dollarn. I takt med att den amerikanska dollarn sjunker blir råvaror som platina mer överkomliga och därmed mer tilltalande för investerare. Och slutligen har också det ökade intresset för metallen som en säker investering och skydd mot inflation gett en extra skjuts åt det pågående prisrallyt.

Guld, silver eller platina?

Då guld är en relativt sällsynt metall som är högt värderad och effektivt kan motstå fläckar och korrosion används den gärna till smycken och mynt och som investeringsobjekt. Silver är en annan omtyckt metall för smycken och mynt, men den är inte lika värdefull som guld och blir lättare missfärgad. Av de tre metallerna är platina den som är mest sällsynt. Den är också dyr och håller längre än både guld och silver, vilket gör att man ofta ser den i exklusiva smycken och även används som investering.

Platina som en investering

Eftersom platina har så många olika industriella tillämpningar sägs det att priset på platina i första hand styrs av efterfrågan från industrin. Med tiden har priset på platina dock alltmer börjat hänga samman med priset på guld (den mest handlade ädelmetallen) och koppar (den mest handlade industriella metallen).

Priset på platina kan dock vara volatilt, särskilt sett över kortare tid, och många marknadskännare menar att metallen för närvarande är undervärderad. På grund av den stora inverkan från COVID-19 på världens finansmarknader bröt guldet för första gången gränsen på 2000 dollar per troy-uns mot slutet av juli 2020. Denna betydande prishöjning var guldets högsta någonsin. Platina å sin sida bröt 2000-dollarnivån i maj 2008 och var väldigt nära igen under 2011. Numera är dock priserna på platina helt annorlunda. Medan guld handlades på nästan 2 000 amerikanska dollar per uns i början av januari 2021 låg platinapriset på ungefär halva, drygt 1 000 amerikanska dollar.

Sedan dess har priset på platina stadigt stigit och i februari 2021 nådde det ditt högsta på sex år. Även om detta sågs som en betydande ökning var det många som lyfte fram prisskillnaden mellan platina och palladium då de båda metallerna har någorlunda liknande tillämpningar inom industrin. Även förväntningar på ökad industriell efterfrågan och strängare utsläppsregler under de kommande åren har fått vissa att spekulera i en fortsatt uppgång för priset på platina.

Slut i lager!
1 oz Australisk Kangaroo Platinamynt Slut i lager

1 oz Australisk Kangaroo Platinamynt

8378.66 8378,66 12437.31 12437,31
Vi Köper 8378,66SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg

Läs också