Skapa bevakningar

Kvoten mellan Guld och Silver - Teknisk analys av priser på ädelmetaller

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 09.12.2019
Guldpris (XAU-SEK)
25429,20 SEK/oz
  
+ 31,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,33 SEK/oz
  
- 0,97 SEK

Vad är kvoten mellan guld & silver – och hur beräknas den?

Guld & silver har ett prisförhållande som är ett enkelt mått på hur de två metallerna presterar i relation till varandra. Det är mängden silver man kan köpa per uns guld. Om förhållandet är 100 till 1 betyder det att man kan köpa 100 uns silver för 1 uns guld mot det aktuella spotpriset. För att räkna ut den aktuella guld-/silverkvoten måste du dela det nuvarande priset för guld med priset för silver.

Här är ett räkneexempel (exempel är baserade på priser från 20191113)

Dagens guldpris: 14.263 SEK/per uns – Dagens silverpris: 165 SEK/per uns

Beräkning: 14263/165 = 86,44

Guld-/silver-kvoten den 13 november 2019, vid skrivandet stund, är 86,44

Varför fluktuerar priset mellan guld och silver?

Det är värt att undersöka varför priserna på guld och silver inte alltid är samma, med tanke på att båda är ädelmetaller och en säker investering när ekonomin fluktuerar. Det finns flera möjliga orsaker till att guld- och silverpriset inte alltid rör sig i samma takt. Som med allt annat påverkas marknadspriserna för ädelmetaller av utbud och efterfrågan. Under de senaste åren har efterfrågan på guld och silver kommit från olika branscher samt investeringar i olika kvantiteter. Man måste kolla noggrant på bruket av ädelmetaller i olika branscher för att förstå det fullständigt.

Till exempel kom 50% av efterfrågan på guld från smyckesindustrin 2018. Den andra sektorn med hög efterfrågan var investerare som stod för 27%. Emellertid kom efterfrågan på silver 57% från industrier som elektronik, fotografering, solpaneler, svetsning etc. Endast 21% kom från smycken.

Det är svårt att påpeka de exakta orsakerna till den höga skillnaden i guld-/silverkvoten med så få exempel. De senaste cirka trettio åren har priset för guld i genomsnitt varit 66 gånger högre än priset för silver. Idag är dock förhållandet 86,44, som beräknat i början av artikeln.

Är det bara en tidsfråga innan priset för silver börjar klättra?

Betydelsen av guld- /silverkvoten och investeringspotentialen

Under 2019 har vi sett en stark ökning av priset för guld. Den globala ekonomin visar tecken på avmattning vilket kräver att centralbankerna slutar med sina räntehöjningar och tänker ut nya sätt att stimulera ekonomin. Det enklaste sättet att öka den ekonomiska aktiviteten är kvantitativ lättnad för centralbanker, vilket kan leda till accelererad inflation. Under sådana tider söker investerare i allmänhet säkra investeringar i form av tillgångar som  guld och andra ädelmetaller. Under de senaste nio månaderna har priset på guld ökat avsevärt. Generellt rör sig priserna för guld- och silver mestadels synkroniserat utan mycket skillnad. Det väcker frågan: Varför har silver inte stigit på samma sätt som guld under samma tidsperiod?

Guld & silvers historiska förhållanden

  1. Under medeltiden i Europa var guld-/silverkvoten cirka 12 till 1 och formaliserades till 15,5 till 1 under Frankrikes bimetalliska monetära standard under 1800-talet.
  2. När silver demonetariserades till förmån för en global guldstandard, höjdes kvoten till över 30 i början av 1900-talet.
  3. Kvoten uppgick i genomsnitt till 58,4 eftersom guldpriserna också blev frånkopplade från det monetära systemet 1971.
  4. Den högsta guld- /silverkvoten mättes mellan åren 1990 och 1993 då förhållandet var strax över 90. Detta varade i cirka 237 dagar mellan dessa år. Prisförhållandet mellan guld och silver normaliserades till ungefär 66 i mars 1994 från cirka 87 i mars 19 93. Under samma år steg priset på silver med cirka 35%

Vi har en liknande situation idag, där guld-/silverkvoten har nått en hög punkt. Följaktligen förväntas kvoten sjunka och detta kan ske på ett av två sätt:

  1. en betydande ökning av silverpriset eller
  2. ett fall av guldpriset

Det är troligt att det för närvarande ges en utmärkt möjlighet att köpa silver, eftersom silverpriset kan öka betydligt under de kommande dagarna/månaderna.

Slutsats

Prisförhållandet mellan guld & silver förväntas att normaliseras till en lägre nivå, antingen då silverpriset börjar klättra eller guldpriset börjar falla på grund av brist på investerarnas optimism (vilket är mycket osannolikt med tanke på de rådande marknadsförhållandena). Om silverpriset börjar klättra och kvoten uppgår till 66 igen skulle silverpriset stabiliseras runt 19 Euro per uns (en 30-35% ökning).

Vid början av varje månad skickar vi ut nyhetsbrev till våra abonnenter som erbjuder kampanjpriser, gratis leverans och mycket mer. Registrera dig för vårt nyhetsbrev här: https://tavex.se/sv/tavex-news/

Källor:
Bullionvault.com ( https://www.bullionvault.com/gold-news/gold-silver-ratio-061220191 )
LHV Bank ( https://fp.lhv.ee/news/newsView?locale=et&newsId=5439730 )

Friskrivningsklausul: Den här artikeln är endast skapad i informationssyfte och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa ädelmetaller. Tavex ansvarar inte för några beslut som fattas baserat på denna information. Investeringar är förknippade med möjligheter och risker, och marknadsvärden kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella förhållanden som visas ovan representerar inte ett löfte eller en indikation på framtida resultat.

Guldpris (XAU-SEK)
25429,20 SEK/oz
  
+ 31,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,33 SEK/oz
  
- 0,97 SEK

Läs också