Skapa bevakningar

Reaktionen från guldmarknaden efter att USA:s 46:e president svurits in

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 26.01.2021
Guldpris (XAU-SEK)
24313,60 SEK/oz
  
+ 4,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,21 SEK/oz
  
- 0,99 SEK

Maktskifte i USA – en katalysator för guldet?

Ur ett guldmarknadsperspektiv medför installationen av Joe Biden som USA:s president en mängd förändringar och kastar nytt ljus på prioriteringar, särskilt inom finanspolitiken. Därför kommer försvagningen av den amerikanska valutan inte som någon överraskning – Joe Bidens seger kommer nämligen med förhoppningar om fler stimulanspaket för att bekämpa de ekonomiska följderna av COVID-19-pandemin.

I skrivande stund handlades guldet för cirka 1,870 amerikanska dollar/uns, vilket motsvarar en ökning på nästan 1% under den dagen. Vi ser också en uppåtgående trend på gulddiagrammen i svenska kronor – efter några dagars konsolidering under 15 600 kr/uns översteg metallpriset den nämnda motståndsnivån och nådde strax över 15 613 kr/uns. För närvarande rör sig guldpriset kring 15 400 SEK/uns.

De senaste rörelserna för guldpriset kommer sannolikt som ett svar på de förväntningar som finns inom finansmarknaderna inför det förestående genomförandet av nästa stimulanspaket. Redan från början förespråkade Joe Biden att han skulle anstränga sig till det yttersta för att ge stöd till den amerikanska ekonomin så mycket som möjligt och kraftigt skjuta till kapital. Det senaste förslaget från den amerikanska presidenten motsvarar 1,9 biljoner dollar och innebär ett stöd på tre grundläggande nivåer:

  • effektivisering av vaccinationsprogrammet (över 400 miljarder dollar);
  • direkt ekonomiskt stöd till amerikanska hushåll (cirka 1 biljon dollar);
  • stöd för de företag och samhällen som drabbats hårdast av pandemin (cirka 440 miljarder dollar).

Litar guldmarknaden på den nye amerikanske presidenten?

I en kommentar till gårdagens händelser tog Margaret Yang – strateg på DailyFX – upp frågan om Joe Bidens tillkännagivande i samband med den amerikanska centralbankens ”duvaktiga” attityd till att införa potentiella förändringar. Yang utvidgade dock frågan till att omfatta även centralbanker runtom i världen. ”Det finns fler fördelar med guldet ur ett något bredare perspektiv, med tanke på att centralbankerna kommer fortsätta vara på duvaktigt humör under en längre tid på global nivå,” sade Yang.

Å andra sidan uppmärksammade Stephen Innes – marknadsstrateg på Axi – det potentiella hot mot guld som utgörs av den ständigt höga 10-åriga amerikanska obligationsräntan. ”Bakgrunden hittills och alla gynnsamma vindar som blåste vid guldprisets tidigare ökningar finns där, men jag misstänker att priset på guld kommer styras av avkastningen från statsobligationer” – påpekade specialisten.

De senaste förändringarna i graferna visar dock att investerare tar Joe Bidens löften på stort allvar  – visionen om potentiella vinster är så stark att även om tidigare händelser inte har gett något som marknaden inte lyckats vänja sig vid, ser reaktionen från guldpriset verkligen lovande ut.

Det är ganska fascinerande då det inte handlar om några nya politiska uttalanden. Största delen av dagens ökning beror helt enkelt på att investerare tror att Bidens administration kommer arbeta nära finansdepartementet under de första 100 dagarna för att ge betydande tillskott, säger Edward Moya, Senior Market Analyst på OANDA. Phillip Streible – Chief Market Strategist på Blue Line Futures – har en liknande uppfattning och säger att ”Det finns mycket optimism på marknaderna och hopp om att Biden kommer vidta ytterligare stimulansåtgärder och att prioritera detta.

Maktskiftet i USA med en president från det demokratiska partiet tolkades redan från början som det mest gynnsamma scenariot för guldpriset. Därför är frågan som investerare ställs inför hur snabbt Joe Biden kommer leva upp till förväntningarna och skapa enighet om nya stödpaket. Med tanke på omfattningen av de problem som den amerikanska ekonomin står inför kommer vi snart nog få svar på detta.


Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål och ej avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas grundat denna information. Investeringar innebär möjligheter och risker och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare och framtida avkastning på råvaror samt de finansiella nyckeltal som visas ovan ska inte ses som löfte om eller indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
24313,60 SEK/oz
  
+ 4,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,21 SEK/oz
  
- 0,99 SEK

Läs också