Skapa bevakningar

Säkerställande av kontantförsörjning i Sverige och utökat ansvar för Riksbanken

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 24.01.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24334,40 SEK/oz
  
+ 17,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,58 SEK/oz
  
- 0,37 SEK

Säkerställande av kontantförsörjning i Sverige och utökat ansvar för Riksbanken

Det nya året börjar med viktiga nyheter kring Sveriges penningpolitik, inte nog med att Erik Thedéen tillträder som ny riksbankschef så trädde den nya Riksbankslagen i kraft 1 januari 2023.

Enligt den nya lagen ska Riksbanken:

  • Bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande utsträckning i hela Sverige
  • Själv eller genom någon annan, tillhandahålla minst fem depåer för sedelhantering, varav tre ska tillhandahållas från och med den 1 januari 2023 och ytterligare två från och med den 1 januari 2026.
  • Bemyndigas att utfärda föreskrifter på kontantområdet.

Riksbanken vill göra det möjligt för aktörer som inte är banker att också kunna ingå i avtal för in- och utlämning av kontanter i Riksbankens Kontantdepåer och det ska då också bli möjligt för aktörerna att ingå i avtal om räntekostnadsersättning från Riksbanken. Riksbanken gör detta i ett försök att trygga kontantförsörjning i Sverige. (1)

Det är en stor förändring med tanke på Sveriges vanligtvis väldigt stränga penningpolitik.

I nuläget är det enda aktören som erbjuder kontanthantering och som får arbeta med Riksbanken, Loomis Sverige AB.  Loomis uppfyller kravet att företaget måste vara en bank eller ägt av en bank. Loomis förvärvade Nokas värdehantering AB under 2020 och under tiden av försäljningen så sade den dåvarande chefen av Nokas Värdehantering AB att det inte fanns plats för två aktörer på den Svenska marknaden.

Den här affären led då till ett monopol på marknaden. I nuläget kan man då säga att det hela kontantabetalningssystemet bygger på Loomis: en privat kommersiell institution.

Även företaget ClearOn som erbjöd kontanthanteringstjänster, beslutade att avveckla Kassagirot. Kassagirot var en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskassa.Den nytillträdda riksbankschefen Erik Thedéen säger “Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som riksbankschef och att ta mig an de utmaningar som vi står inför. Vi befinner oss i ett mycket speciellt ekonomiskt läge där penningpolitiken är mer aktuell än på länge. Detta ställer även frågor om finansiell stabilitet på sin spets samtidigt som utvecklingen på betalningsmarknaden går i snabb takt. Från den 1 januari har Riksbanken även fått ett nytt ansvar avseende civil beredskap för betalningar som innebär att allmänheten ska kunna göra betalningar i såväl fredstida krissituationer som under höjd beredskap”. (2)

Tavex välkomnar beskedet från Riksbanken att försäkra kontantförsörjningen i Sverige.


Källor:

Guldpris (XAU-SEK)
24334,40 SEK/oz
  
+ 17,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,58 SEK/oz
  
- 0,37 SEK

Läs också