• Köp guld och silver med exakt det pris du vill ha. Spara tid.

  • Välj önskade produkter och pris
  • Skapa automatiserade beställningar utan förpliktelser
  • När systemet hittar ditt önskade pris så skapar vi din beställning automatiskt
  BÄSTA PRIS GARANTI

  AVBRYT NÄR SOM HELST

1. Välj produkt & sätt pris
+
2. Välj leveranssätt

LEVERANSNorrmalmstorg
Smålandsgatan 9 111 46 Stockholm Sverige

 

Öppettider
Mån-Fre 9-18
Lör 11-16
Sön Stängt

Tfn: 08-678 20 30

E-post:

3. Lägg till dina detaljer

4. Bekräfta beställningsdetaljer

 • Self pick-up from Tavex Hovedbanegarden
 • Norman Guldmann, norman@guldmann.dk, +4742343242, 22.07.1966

  Hi, when the price is reached, let me know asap!
 • Prenumerera på vårt nyhetsblad
 • Du godkänner våra villkor

Brutto 0.00 kr
Moms 0.00 kr
Netto 0.00 kr

5. Allt är klart, vi börjar skanna priser
Grattis

Du har framgångsrikt skapat en automatiserad beställning online. Tavex skannar priserna med en minuts intervaller och när prismatchning stämmer får du fakturan automatiskt.

 • Vi skickade en e-postbekräftelse till

Vänligen läs dessa villkor noggrant eftersom de gäller alla beställningar, köp och försäljningar, oavsett om de gjorts via vår hemsida www.tavex.se, via telefon eller över disk på ett av de kontor som tillhör Tavex. Genom att lägga en beställning för köp från eller genom att samtycka till att sälja till Tavex, har du härmed accepterat följande villkor.

1. Lägga en order
2. Avbeställa en order
3. Leverans av ädelmetaller
4. Försäkring
5. Försäljning till Tavex
6. Priser
7. Kunduppgifter
8. Immateriella rättigheter

1. Lägga en order

En lagd order på www.tavex.se betraktas som en avsiktsförklaring att köpa vald produkt till gällande listpris. När en order läggs, erhåller kunden automatiskt en förskottsfaktura med betalningsinformation och kan därmed betala sin order.

Betalning måste erläggas inom en timme från det att order läggs. Under helgdagar måste betalning erläggas senast kl 10:30 påföljande vardag för att beställningen fortfarande ska anses giltig. Beställningen är slutförd och kan inte återkallas när väl pengarna har överförts till Tavexs konto.

2. Avbeställa en order

Du har möjlighet att avbeställa ordern fram till dess att betalning är erlagd. Ordern annulleras per automatik om du ej erlägger betalning i tid.

Tavex förbehåller sig rätten att annullera ordern om köpet av extraordinära skäl visar sig vara omöjligt att genomföra. Du erhåller då snarast betalningen i retur. Potentiella skäl till att annullera en order:

 • Datahaveri som orsakar störningar/felaktigheter i såväl lagerstatus som priser.
 • Leveransproblem som exempelvis när beställda produkter ej anländer i tid.
 • Speciella situationer på världsmarknaden som orsakar större prisförändringar avseende investeringsguld.

Vid annullering av lagd order kontaktar Tavex dig för en ny överenskommelse gällande nya villkor, alternativt återbetalar snarast erlagd likvid till dig.

3. Leverans av ädelmetaller

Tavex skickar beställning inom 24 timmar efter att betalning erlagts. Skulle en leveransförsening uppkomma, eller om den beställda varan inte finns i lager, kommer Tavex alltid att kontakta kunden via e-post för att specificera villkoren för leverans.

Leveransavgifter som ges under beställningsprocessen gäller endast om paketet ska lämnas inom Sverige. Leveransvillkor och avgifter för utlandet beslutas om från fall till fall. Var vänlig kontakta oss på telefon +46 8 678 20 30 eller via e-post: .

4. Försäkring

Alla försändelser är fullt försäkrade. Skulle varorna försvinna eller skadas under transporten, förbehåller sig Tavex rätten att efter eget gottfinnande att åter sända produkterna eller återbetala kunden. Försäkringen gäller endast så länge godset är under transport och upphör att vara giltigt så snart fraktbolaget erhållit mottagarens underskrift.

5. Försäljning av investeringsguld- och silver till Tavex

A. Återköpspriser

De återköpspriser som visas på www.tavex.se är endast vägledande och indikerar vad Tavex skulle betala just för ögonblicket för föremål som kontrollerats av en av företagets ädelmetallexperter. Den summa kunden kommer att erhålla kan vara högre eller lägre än den angivna summan på vår hemsida, beroende på när kundens föremål ankommer och priset på guld eller silver vid den specifika tidpunkten på dagen.

De visade återköpspriserna för investeringsguld- och silverprodukter gäller bara för tillverkare som företräds av Tavex. Om investeringsguld- eller investeringssilvertackan/myntet härrör från en annan tillverkare eller om tackan/myntet skadats, repats, böjts eller dess originalvakuumförpackning öppnats, återköper Tavex varan till högst 96 % av spotpriset.

Tackor och mynt vilkas äkthet ifrågasätts, kommer att testas för renhet, vilket innefattar att applicera syror och skära i metallen. Efter att renheten bestämts, vägs föremålen och kunden erbjuds ett pris i enlighet med de aktuella återköpspriserna som står att finna på www.tavex.se. Skulle kunden avböja det givna erbjudandet, kommer föremålen att återlämnas och Tavex kan inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för vilken helst skada som åsamkats föremålen under undersökningsprocessen.

C. Legitimationhandlingar

Tavex är enligt lag skyldigt att identifiera säljaren, vilket betyder att säljaren kommer att avkrävas att visa giltig legitimationshandling vid försäljning av guld eller silver till Tavex. Säljaren måste också vara åtminstone 18 år, den lagliga ägaren till föremålen (vänligen medtag inköpsbevis för de föremål du önskar sälja) och likaså ha ensamrätten att överföra föremålens äganderätt till Tavex.

 D. Betalning

För försäljning till Tavex, kommer kunden, beroende på eget önskemål, att erhålla sin betalning på ett av följande sätt:

1. Pengar kontant – det högsta belopp vi kan betala ut kontant är 50 000 kronor.

2. Överföring till bankkonto – ägaren till bankkontot måste vara samma som säljer guld eller silverföremålen till Tavex. Säljaren är också tvungen enligt lag att tillhandahålla bevis för äganderätt till bankkontot, såsom ett kontoutdrag eller en laghandling. För summor som överstiger 125 000 kronor (dess motsvarighet i EUR), är Tavex enligt lag skyldigt att be kunden tillhandahålla adekvat information rörande vad pengarna ska användas till (till exempel ett bilköpsavtal).

6. Priser

Alla priser anges i svenska kronor (SEK). Om du önskar erlägga betalning i annan valuta ombeds du kontakta Tavex AB:s huvudkontor på tel 08-678 20 30 alternativt via e-mail till för att erhålla gällande växlingskurs.

7. Kunduppgifter

Tavex är i behov av dina uppgifter i de fall du behöver kontaktas gällande din order, alternativt av andra skäl såsom avtal gällande leveransvillkor eller dylikt. Exempelvis måste du kontaktas om det aktuella kontoret inte har den lagda ordern i lager och således en ny överenskommelse måste göras. Tavex respekterar och följer PUL (Personuppgiftslagen) och vidarebefordrar därför ej kunduppgifter i kommersiellt syfte.

VÅRA PARTNERS

Automatiserade order - Köpa Guld och Silver - Tavex
Automatiserade order - Köpa Guld och Silver - Tavex
Automatiserade order - Köpa Guld och Silver - Tavex
Automatiserade order - Köpa Guld och Silver - Tavex
Automatiserade order - Köpa Guld och Silver - Tavex
Automatiserade order - Köpa Guld och Silver - Tavex