Ordernotifikation

Var vänlig lämna din kontaktinformation, så kommer vi att meddela dig så snart som din produkt finns i lager.


250 gram Guldtacka Valcambi Suisse

Tavex har den stora glädjen att erbjuda guldtackan på 250 gram från schweiziska Valcambi. Tillverkad av Valcambi, Schweiz största ädelmetallgjuteri, är det en hallstämpel för yppersta kvalité, garanterad 99,99 % renhet och hög likviditet. Den erbjuder ett av de bästa guldpriserna per gram och är således en perfekt guldprodukt för dem som har lust att spara genom att köpa i parti. Den gjutna guldtackan på 250 gram från schweiziska Valcambi har en otrolig tyngd, ett perfekt val för dem som tycker om att hantera och ”känna på” sina guldtackor, eftersom återförsäljningsvärdet inte kommer att påverkas av smärre rispor eller märken.

Genom att äga denna guldtacka, har du inte bara en värdefull ädelmetall tillverkad av schweizisk ingenjörsexpertis, utan också en alternativ hårdvaluta som har en obetingad garanti att vara internationellt accepterad av såväl ädelmetallåterförsäljare som finansiella institutioner och investerare.

Denna produkt är momsbefriad i Sverige


 • Vi säljer 1-492 632.00 kr
 • Vi säljer 5-992 541.00 kr
 • Vi säljer 10+92 451.00 kr
 • Vi köper88 158.00 kr
 •  
 • Pris per artikel92 632.00 kr

Gå till varukorg

Webbshoppen är för närvarande stängd. Var vänlig försök igen senare.

Jämför denna artikel

 • Guldtackornas 0,9999 renhet garanteras. Valcambis tillverknings- och raffineringsprocesser övervakas av proberare ackrediterade av Schweiz federala byrå för ädelmetallkontroll (Swiss Federal Bureau for the Control of Precious Metals) och av LBMA (London Bullion Market Association), vilket garanterar Valcambi-guldtackornas höga kvalitet och renhet.
 • 250 grams-guldtackor är detsamma som besparingar. Guldtackor är det idealiska valet för varje långsiktig investerare som uppskattar säkerheten och stabiliteten hos fysiskt guld.
 • Guldtackan på 250 gram är ett utmärkt sätt att diversifiera sin portfölj. Guldets låga korrelation gentemot andra finansiella tillgångar gör att guldtackor tjänar som ett portföljskydd mot marknadsrisk.
 • Guldtackor är likvida. Valcambis guldtackor accepteras som “Good Delivery” av Schweiz centralbank, LBMA, och alla större råvarubörser i världen, vilket garanterar världsomspännande utbytbarhet hos ädelmetallåterförsäljare, banker och investerare.
 • Valcambis 250 gram guldtacka är värd sin vikt i guld. Guldtackan på 250 gram från Valcambi är en av världens mest sålda guldstycken i detta format. Dess värde baseras uteslutande på den höga guldhalten som är knuten till det rådande guldpriset.
 • Guldtackan på 250 gram har en otrolig tyngd. Känslan av att hantera en gjuten investeringsguldtacka kan få vem som helst att börja le.

Valcambi Suisse

Valcambi är ett schweiziskbaserat ädelmetallraffinaderi som etablerades 1961. Det är världskänt som en av de största tillverkarna och leverantörerna av gjutna och präglade investeringsädelmetalltackor. Valcambis investeringsädelmetalltackor hyllas världen över för sin enastående kvalitet, och de är ett kännetcken på schweiziskt hantverk, vilket gör dem eftersökta av ädelmetallkännare. Företaget tillverkar sina produkter i Balerna, Schwiez, där de driver en av världens största ädelmetallfabriker som kan raffinera imponerande 2000 ton ädelmetaller per år. För att få ett perspektiv på siffrorna bör beaktas att guldgruveproduktionen 2013 uppgick till 3000 ton. Det totala värdet på det som årligen produceras i denna anläggning är minst sagt imponerande, och det faktum att Newmont Mining, ett av världens största guldgruvebolag, har en majoritetsandel i företaget är en indikation på Valcambis betydelse som en av världens främsta ädelmetallgjuterier. Ackrediterat av alla större ädelmetallbörser, Schweiz centralbank och LBMA (London Bullion Market Association), erkänns Valcambis guld- och silverinvesteringstackor över hela världen, med kunder som sträcker sig från privata investerare till några av de största internationella finansinstituten, regeringar och centralbanker.

 

Den gjutna Valcambi-guldtackan

När man ska tillverka en gjuten guldtacka startar processen med att man i en ugn upphettar guldmaterialet tills det förvandlas till en flytande massa. Under upphettningsprocessen avlägsnas alla orenheter i massan tills endast smält guld av hög renhet återstår, oftast 99,99%. Det raffinerade guldet kyls av och görs antingen till guldkorn eller små guldstycken. Endera av dessa kategorier vägs och justeras i enlighet med den vikt som krävs för den önskade gjutna guldtackan och läggs sedan i en gjutform av järn. Gjutformen placeras i en ugn som smälter de små guldbitarna inuti järngjutformen. Efter att guldet smält, kyls gjutformarna av och guldet stelnar inuti. Resultatet är en gjuten guldtacka. De nygjutna guldtackorna synas och vägs. Guldtackor som klarar testet rengöres och placeras i en hydraulisk press som förser de gjutna guldtackorna med de stämplar som behövs längst upp.

Investerare måste ta med i beräkningen att gjutna guldtackor, till skillnad från präglade tackor som görs från enhetliga guldstänger och har jämna ytor, ibland kan ha en sträv och ojämn yta. Detta gör dessa till det perfekta valet för dem som tycker om att hantera och “känna på” sina guldtackor, eftersom återförsäljningsvärdet inte påverkas av smärre repor eller märken.

 

Den “Schweiztillverkade” 250 grams-guldtackan

Schweiz rykte som tillverkare av högkvalitativa lyxprodukter begränsas inte till tillverkning av klockor, utan är lika tillämpligt på investeringsguld. Schweiz är för guld vad Frankrike är för vin, ett uttalande som stöds av kalla fakta, som visar att det mesta av världens guld raffineras i detta välmående alpland. Information från “London Good Delivery List” ger vid handen att sex raffinaderier står för 90% av guldmarknaden och att fyra av dessa, bland annat Valcambi, har sin bas i Schweiz. I genomsnitt raffineras i Schweiz 65-75% av världens årliga guldproduktion och gör Schweiz till ledande land vad gäller raffinering av guld och tillverkning av ädelmetalltackor. Anledningen till att Schweiz har denna position är landets höga säkerhetsnivå, effektiva logistik, starka finanssystem som rymmer några av världens ledande banker och, viktigast av allt, strikta lagar som ställer höga krav rörande ädelmetallprodukters kvalitet och finhalt. Så bär till exempel varje Valcambi-guldtacka en proberstämpel som lyder “ESSAYEUR FONDEUR”, vilket garanterar tackans finhalt. För att få tillstånd att använda denna stämpel måste Valcambi följa den schweiziska federala lagen (lagen om ädelmetallers kontroll) och ha en proberare (essayeur) anställd som har erhållit den federala proberarlicens som krävs. Proberarna måste hålla noggranna uppteckningar över de finhetsbestämningar de utför och när som helst kunna visa upp sina böcker när myndigheterna inspekterar.

Varje Valcambi-guldtacka har, med andra ord, fått sin renhet bekräftad av staten och branschorganisationer. Dess kvalitet överensstämmer med de högsta normer och har förfinats av de bästa schweiziska teknikerna, vilket resulterar i en produkt med en guldintegritet som överstiger alla tänkbara prestationskrav. Den är, trots allt, schweizisktillverkad.

 

Valcambi – en medlem av London Bullion Market Association

LBMA, eller London Bullion Market Association, etablerades som ett oberoende tillsynsorgan av brittiska centralbanken 1987. LBMAs rötter kan spåras tillbaka i tiden till 1700-talet då London började växa fram som världens ledande handelsnav för ädelmetaller. Benämnd “London Gold Market”, reglerades den av Londons främsta ädelmetallhandlare och tillverkare som övervakade marknaden genom att ackreditera ädelmetallraffinerare på sin lista: “London Good Delivery List”. Endast de raffinerare som kunde nå upp till de kvalitets- och renhetskriterier som fastställts av “LGD”-listan tilläts tillträde till Londons ädelmetallmarknad. Idag är mer än 135 företag medlemmar av London Bullion Market Association. Bland dessa finns några av de största metallraffinaderierna, lageroperatörer, tillverkare och ädelmetallåterförsäljare. De utgör alla tillsammans LBMA, världens mest respekterade och betrodda internationella organ som övervakar produktionen och raffineringen av guld- och silvermetalltackor. LBMAs huvudsakliga roll är att sköta Good Delivery List som idag är den internationella standarden för kvalitet och probering av guld- och silvertackor.

 


Nominellt värde Dimensioner Finhalt Produktvikt i gram Guldvikt i gram Guldvikt i troy-uns
Valcambi 60.00 mm x 33.00 mm x 7.00 mm 999.9 250.02500 g 250.00000g 8.04

Framsida: Längst upp på 250 grams-guldtackan finns texten “VALCAMBI SUISSE” och Valcambis officiella stämpel. I mitten på tackan står det “250 g”, “gold” och “999,9”, vilket innebär 99,99% rent guld. Längst ner på tackan finner vi kontrollstämpeln, som garanterar guldtackans renhet, och det unika serienumret.

Baksida: Baksidan på 250 grams-guldtackan är polerad och slät.

Renhet: Valcambis 250 grams-guldtacka består av 99,99% rent guld. Detta innebär att tackan helt och hållet är gjord av rent guld och fri från metalliska orenheter.

Äkthetsintyg: 250 grams-guldtackan levereras med ett separat äkthetsintyg. Sinsemellan överensstämmande vikt, guldfinhalt, unikt serienummer och kontrollstämpel, synligt på framsidan av 250 grams-guldtackan, är likaså tryckt på äkthetsintyget.

Paketering: 250 grams-guldtackan levereras i en alternativ förpackning tillhandahållen av Tavex.

När du lägger en order via vår hemsida kan du välja att få dina varor levererat till ditt lokala postkontor eller att hämta det personligen på ett av våra kontor i Stockholm.

Med post: Din beställning skickas från vårt lager inom 24 timmar efter att betalning erlagts. Alla försändelser är fullt försäkrade och levereras inom 1-3 arbetsdagar.

Hämtning: Du är välkommen att själv komma och hämta dina varor på ett av våra kontor i Stockholm samma dag som vi meddelar att vi erhållit din betalning.

VÅRA PARTNERS

250 gram Guldtacka Valcambi Suisse - Köpa Guld och Silver - Tavex
250 gram Guldtacka Valcambi Suisse - Köpa Guld och Silver - Tavex
250 gram Guldtacka Valcambi Suisse - Köpa Guld och Silver - Tavex
250 gram Guldtacka Valcambi Suisse - Köpa Guld och Silver - Tavex
250 gram Guldtacka Valcambi Suisse - Köpa Guld och Silver - Tavex
250 gram Guldtacka Valcambi Suisse - Köpa Guld och Silver - Tavex