Ordernotifikation

Var vänlig lämna din kontaktinformation, så kommer vi att meddela dig så snart som din produkt finns i lager.


Fransk 10 Franc Napoleon III

Tavex har glädjen att presentera en europeisk klassiker – det eminenta franska 10 franc Napoleon III-guldmyntet. Med en rik historia som sträcker sig 600 år tillbaka i tiden, minner 10 franc-guldmynt oss om Frankrikes forna framträdande ställning som en av stormakterna på 1800- och 1900-talet. Standardiserat och bemyndigat av självaste Napoleon Bonaparte, är 10 franc Frankrikes högst värderade och eftersökta guldmynt. Uppvisande en perfekt enhetlighet i över 100 år, underlättade fransk 10 franc världshandeln och blev grunden för Europas första monetära union.

Representerande en era av franska industriella, kulturella och sociala framsteg, finns det franska 10 franc Napoleon III-myntet i en vikt man har råd med, vilket gör den lämplig som samlarobjekt, gåva eller faktisk guldinvestering.

Denna produkt är momsbefriad i Sverige


 • Vi säljer 1-91 192.00 kr
 • Vi säljer 10-141 188.00 kr
 • Vi säljer 15+1 185.00 kr
 • Vi köper1 100.00 kr
 •  
 • Pris per artikel1 192.00 kr

Gå till varukorg

Webbshoppen är för närvarande stängd. Var vänlig försök igen senare.

Jämför denna artikel

 • 10 franc-mynt är framstående franska guldmynt. De är Frankrikes mest berömda mynt och likaså ett av de mest välkända guldmynten i Europa.
 • Franska 10 franc Napoleon III-mynt är pengar. De är momsbefriade och är som sådana utbytbara över hela Europa av såväl ädelmetallåterförsäljare som investerare.
 • Fransk 10 franc Napoleon III-mynt var grundvalen för Europas första monetära union. 10 franc-mynt var grunden för den latinska myntunionen, Europas första större valutaunion.
 • Fransk 10 franc Napoleon III-mynt är ett utmärkt sätt att diversifiera sin portfölj. Guldets låga korrelation gentemot andra finansiella tillgångar gör att fransk 10 franc Napoleon III-mynten tjänar som ett portföljskydd mot marknadsrisk.
 • Franska 10 franc Napoleon III-mynt är samma sak som besparingar. Franska 10 franc Napoleon III-mynt är det idealiska valet för varje långsiktig investerare som uppskattar säkerheten med och stabiliteten av att äga fysiska guldmynt.

 

Ursprunget till den franska guldfrancen

Den fascinerande historien om guld-francen börjar på 1300-talet under hundraåriga kriget. Detta var en tid av utkämpade slag mellan Frankrike och Britannien. Under slaget vid Poitiers i Frankrike 1356 blev den franske kungen Johan II tillfångatagen av den engelska fienden. Engelsmännen krävde en lösensumma för den franske kungen, tre miljoner guldmynt för att vara exakt. När man hade enats om villkoren släpptes kung Johan, och hans återkomst från fångenskapen förhärligades med införandet av ett guldmynt som kallades “franc à cheval”, vilket betyder “fri till häst”, och anspelar på hur kungen red ut som en fri man. Även om det nya guldfranc-myntet därefter användes för handel inom Frankrike, var det underkastat för omvärderingar. Detta förändrades när Napoleon Bonaparte kom till makten vid 1800-talets början.

 

Napoleon Bonaparte bemyndigade det franska 10 franc-myntet

Napoleon Bonaparte, politisk skicklig och ansedd som en av världens främsta militära ledare, lyckades under slutet av franska revolutionen att stiga fram som förste konsul i den franska regeringen. En ivrig förespråkare för guld, bemyndigade han standardiseringen och skapandet av Napoleonguldmyntet 1803. Det nya myntet präglades ursprungligen i två valörer, 20 och 40 franc. Valörer på 5, 10, 50 och 100 franc skulle senare introduceras och präglas vid olika tillfällen. Fransk 10 franc gavs ut sista gången 1914, och även om formgivningen och avbildningen förändrades under denna period, förblev myntets valör och enhetlighet densamma, och bidrog till myntets berömmelse och popularitet som ett tillförlitligt och exakt guldmynt. Som en följd av detta betecknas alla 10 franc-guldmynt som präglats under 1800- och 1900-talet som “Napoleoner”.

 

Det franska 10 franc-guldmyntet – Europas guldmyntfot

Ironiskt nog var Napoleons 10 franc-guldmynt mer lyckosamt som enare av Europa, ifråga om myntning och som följd handel och framgång, än vad Napoleon med våld lyckades uppnå.  Och medan de territorier Napoleon erövrat snart förlorades, gick 10 franc-guldmynt åt motsatta hållet. Det fick överhanden och etablerade sig som grundvalen för Europas första större valutaunion under namnet “latinska myntunionen”. Unionen bildades ursprungligen 1865 mellan Frankrike, Belgien, Italien och Schweiz, och var ett försök att ena respektive länders pengar till en enda enhetlig valuta. Den franska guldfrancens makalösa enhetlighet och den relativt stora franska ekonomins attraktionskraft var ett incitement för grundandet av en ny “euro”-valuta.

Unionens grundande medlemmar antog francen och de kom överens om att fritt utbyta varandras guld- och silvermynt i paritet, oaktat formgivning och avbildningar. Förhållandet mellan de två ädelmetallerna standardiserades, så att 4,5 gram silver motsvarade 0,290322 gram guld, ett förhållande på 15.5 till 1. Standardiseringen underlättade och förenklade handeln mellan medlemsländerna och sågs som ett tilltalande koncept, vilket ledde till att andra länder också anslöt sig. Även om unionen hade många brister, av vilka en var att enskilda regeringar utfärdade sedlar över den kvot som hade fastslagits mellan sedlar och cirkulerande ädelmetallmynt, var dessa konsekvenser av dåligt omdöme snarare än ett misslyckande av den enhetliga ädelmetallmyntningen i sig. Trots detta expanderade unionen fram till början av Första Världskriget och fick sitt formella slut först 1927.

 

Det franska 10 franc-guldmyntets popularitet lever vidare

Napoleonguldmynt hade en bred spridning under 1800- och 1900-talet i Europa och över hela världen. Frankrike kontrollerade en stor del av Europa under det tidiga 1800-talet och steg till en kolonialmakt tidigt under 1900-talet. För att underlätta handel och investeringar, blev Napoleon 10 franc-guldmynten de som föredrogs på grund av deras stabila enhetlighet och trovärdighet. De flesta av Napoleon-guldmynten gavs ut efter 1850-talet, vilket sammanföll med expansionen av latinska myntunionen och franska kolonialrikets höjdpunkt. Tillverkningen av Napoleonserierna tog slut tidigt under 1900-talet, där den sista versionen var 20 franc tupp-guldmyntet. Även om Napoleon-guldmynt inte längre tillverkas lever deras popularitet vidare, och de är i själva verket idag de mest handlade klassiska guldmynten i flera europeiska länder, däribland Frankrike.

 

Napoleon III avbildad på det franska 10 franc-guldmyntet

Charles Louis Napoleon (III) Bonaparte, brorson till Napoleon I, var född i Paris 1808. Han växte upp i exil beroende på Napoleon I:s avlägsnande från makten 1815 och det därpå följande bortdrivandet av hans dynasti från Frankrike. Under sitt vuxna liv i exil, kläckte Charles Louis Napoleon ständigt nya planer för att han skulle återinsättas som den rättmätiga arvtagaren till det forna napoleonska imperiet.

1848 öppnade sig tillfället när den franske kungen Ludvig Filip I störtades, som ett resultat av februarirevolutionen. Charles Louis Napoleon, som hade återvänt till Frankrike, lyckades erhålla majoritet i det allmänna val som följde. Följaktligen svors han in som den nya franska republikens president. Under sin tidiga ämbetstid härskade han som president, men eftersom han hindrades av den franska konstitutionen att sitta mer än en mandatperiod, utförde han en kupp och gjorde sig själv till Frankrikes kejsare, och kunde således fortsätta sitt styre som diktator.

Även om Napoleon III styrde med hjälp av auktoritärt ledarskap, visade han sig vara en effektiv ledare som skapade dramatiska och positiva förändringar i det franska samhället. Under sina två årtionden av styre blomstrade Frankrike såväl ekonomiskt som social. Hans mest anmärkningsvärda sociala reformer var att ge arbetare rätten att strejka och organisera sig, och att ge kvinnor mer tillträde till utbildningssystemet. Hans ekonomiska politik innefattade ett uppöppnande av den franska ekonomin genom lägre skatter, vilket stimulerade handeln. Han investerade stora pengasummor i den franska infrastrukturen. Järnvägar, kanaler, vägar och hamnar anlades. Under hans styre växte den franska flottan till den andra största efter den brittiska. Likaså steg den franska industrial- och jordbruksproduktion dramatiskt, vilket ledde till att risken för asvält minskade för första gången på århundraden.

Även om Napoleon III åtnjöt ett brett stöd från den franska väljarkåren, växte det politiska motståndet internt. 1870 togs Napoleon III till fånga när hans armé förlorade ett avgörande slag mot de preussiska styrkorna. Slagna i strid, kapitulerade Frankrike och förlorade det fransk-tyska kriget. Napoleon III:s politiska fiender drog fördel av Frankrikes försvagade position, och i hans frånvaro fråntogs han sin makt som Frankrikes kejsare. När väl fredsfördraget mellan Frankrike och Preussen hade färdigförhandlats, släpptes Napoleon III fri. Även om han var frisläpppt, kunde Napoleon III inte återvända hem eftersom han hade berövats sin politiska position och den allmänna upprördheten över det förlorade kriget. Charles Louis Napoleon Bonaparte beslutade sig för att flytta till Britannien med sin hustru där han levde till sin död 1873.

 


Nominellt värde Dimensioner Finhalt Produktvikt i gram Guldvikt i gram Guldvikt i troy-uns
10 franc 19.00 mm 900 3.22444 g 2.90200g 0.09

Framsida: Myntet illustrerar Napoleons huvud med texten “NAPOLEON III EMPEREUR”. Graverarens namn Barre står under huvudet.

Baksida: Nominellt värde samt utgivningsår som omges av en lagerkrans. På utsidan av kransen står texten “EMPIRE FRANCAIS”. Myntverkets sigill “A” eller “BB” finns dessutom under kransen.

Renhet: Myntet är tillverkat av 90 procent rent guld.

Paketering: Varje mynt är individuellt förpackat i en hård plastkapsel.

När du lägger en order via vår hemsida kan du välja att få dina varor levererat till ditt lokala postkontor eller att hämta det personligen på ett av våra kontor i Stockholm.

Med post: Din beställning skickas från vårt lager inom 24 timmar efter att betalning erlagts. Alla försändelser är fullt försäkrade och levereras inom 1-3 arbetsdagar.

Hämtning: Du är välkommen att själv komma och hämta dina varor på ett av våra kontor i Stockholm samma dag som vi meddelar att vi erhållit din betalning.

 

RELATERADE PRODUKTER

VÅRA PARTNERS

Fransk 10 Franc Napoleon III - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 10 Franc Napoleon III - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 10 Franc Napoleon III - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 10 Franc Napoleon III - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 10 Franc Napoleon III - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 10 Franc Napoleon III - Köpa Guld och Silver - Tavex