Ordernotifikation

Var vänlig lämna din kontaktinformation, så kommer vi att meddela dig så snart som din produkt finns i lager.


Fransk 20 Franc Ceres

Tavex har glädjen att presentera en europeisk klassiker – det eminenta franska 20 franc Ceres-guldmyntet. Med en rik historia som sträcker sig 600 år tillbaka i tiden, minner 20 franc-guldmynt oss om Frankrikes forna framträdande ställning som en av stormakterna på 1800- och 1900-talet. Standardiserat och bemyndigat av självaste Napoleon Bonaparte, är 20 franc Frankrikes högst värderade och eftersökta guldmynt. Uppvisande en perfekt enhetlighet i över 100 år, underlättade fransk 20 franc världshandeln och blev grunden för Europas första monetära union. Med mer än 500 miljoner präglade mynt sedan 1800-talet, är dessa idag en av de mest likvida och allmänt erkända historiska guldmynten som är tillgängliga på den europeiska ädelmetallmarknaden.

De är vackert formgivna och representerar en intagande och glamorös aspekt av fransk kultur. Franska 20 franc Ceres-mynt finns i en vikt man har råd med, vilket gör den lämplig som samlarobjekt, gåva eller faktisk guldinvestering.

Denna produkt är momsbefriad i Sverige


 • Vi säljer 1-92 301.00 kr
 • Vi säljer 10-142 294.00 kr
 • Vi säljer 15+2 290.00 kr
 • Vi köper2 102.00 kr
 •  
 • Pris per artikel2 301.00 kr

Gå till varukorg

Webbshoppen är för närvarande stängd. Var vänlig försök igen senare.

Jämför denna artikel

 • 20 franc-mynt är framstående franska guldmynt. De är Frankrikes mest berömda mynt och likaså ett av de mest välkända guldmynten i Europa.
 • Franska 20 franc Ceres-mynt är pengar. De är momsbefriade och är som sådana utbytbara över hela Europa av såväl ädelmetallåterförsäljare som investerare.
 • Fransk 20 franc Ceres-mynt är likvida. Med mer än 500 miljoner mynt präglade sedan 1800-talet, har 20 franc Ceres-mynten en stark likviditet och en garanterad marknad.
 • Fransk 20 franc Ceres-mynt var grundvalen för Europas första monetära union. 20 franc-mynt var grunden för den latinska myntunionen, Europas första större valutaunion.
 • Fransk 20 franc Ceres-mynt är ett utmärkt sätt att diversifiera sin portfölj. Guldets låga korrelation gentemot andra finansiella tillgångar gör att fransk 20 franc Ceres-mynten tjänar som ett portföljskydd mot marknadsrisk.
 • Franska 20 franc Ceres-mynt är samma sak som besparingar. Franska 20 franc Ceres-mynt är det idealiska valet för varje långsiktig investerare som uppskattar säkerheten med och stabiliteten av att äga fysiska guldmynt.

 

Ursprunget till den franska guldfrancen

Den fascinerande historien om guld-francen börjar på 1300-talet under hundraåriga kriget. Detta var en tid av utkämpade slag mellan Frankrike och Britannien. Under slaget vid Poitiers i Frankrike 1356 blev den franske kungen Johan II tillfångatagen av den engelska fienden. Engelsmännen krävde en lösensumma för den franske kungen, tre miljoner guldmynt för att vara exakt. När man hade enats om villkoren släpptes kung Johan, och hans återkomst från fångenskapen förhärligades med införandet av ett guldmynt som kallades “franc à cheval”, vilket betyder “fri till häst”, och anspelar på hur kungen red ut som en fri man. Även om det nya guldfranc-myntet därefter användes för handel inom Frankrike, var det underkastat för omvärderingar. Detta förändrades när Napoleon Bonaparte kom till makten vid 1800-talets början.

 

Napoleon Bonaparte bemyndigade det franska 20 franc-myntet

Napoleon Bonaparte, politisk skicklig och ansedd som en av världens främsta militära ledare, lyckades under slutet av franska revolutionen att stiga fram som förste konsul i den franska regeringen. En ivrig förespråkare för guld, bemyndigade han standardiseringen och skapandet av Napoleonguldmyntet 1803. Det nya myntet präglades ursprungligen i två valörer, 20 och 40 franc. Valörer på 5, 10, 50 och 100 franc skulle senare introduceras och präglas vid olika tillfällen, men det populäraste, och följaktligen mest präglade, var 20 franc-guldmyntet. Napoleons 20 franc-guldmynt vägde 6,45 gram, och innehöll 90% guld, eller 5,805 gram guld. Fransk 20 franc gavs ut sista gången 1914, och även om formgivningen och avbildningen förändrades under denna period, förblev myntets valör och enhetlighet densamma, och bidrog till myntets berömmelse och popularitet som ett tillförlitligt och exakt guldmynt. Som en följd av detta betecknas alla 20 franc-guldmynt som präglats under 1800- och 1900-talet som “Napoleoner”.

 

Det franska 20 franc-guldmyntet – Europas guldmyntfot

Ironiskt nog var Napoleons 20 franc-guldmynt mer lyckosamt som enare av Europa, ifråga om myntning och som följd handel och framgång, än vad Napoleon med våld lyckades uppnå.  Och medan de territorier Napoleon erövrat snart förlorades, gick 20 franc-guldmynt åt motsatta hållet. Det fick överhanden och etablerade sig som grundvalen för Europas första större valutaunion under namnet “latinska myntunionen”. Unionen bildades ursprungligen 1865 mellan Frankrike, Belgien, Italien och Schweiz, och var ett försök att ena respektive länders pengar till en enda enhetlig valuta. Den franska guldfrancens makalösa enhetlighet och den relativt stora franska ekonomins attraktionskraft var ett incitement för grundandet av en ny “euro”-valuta.

Unionens grundande medlemmar antog francen och de kom överens om att fritt utbyta varandras guld- och silvermynt i paritet, oaktat formgivning och avbildningar. Förhållandet mellan de två ädelmetallerna standardiserades, så att 4,5 gram silver motsvarade 0,290322 gram guld, ett förhållande på 15.5 till 1. Standardiseringen underlättade och förenklade handeln mellan medlemsländerna och sågs som ett tilltalande koncept, vilket ledde till att andra länder också anslöt sig. Även om unionen hade många brister, av vilka en var att enskilda regeringar utfärdade sedlar över den kvot som hade fastslagits mellan sedlar och cirkulerande ädelmetallmynt, var dessa konsekvenser av dåligt omdöme snarare än ett misslyckande av den enhetliga ädelmetallmyntningen i sig. Trots detta expanderade unionen fram till början av Första Världskriget och fick sitt formella slut först 1927.

 

Det franska 20 franc-guldmyntets popularitet lever vidare

Napoleonguldmynt hade en bred spridning under 1800- och 1900-talet i Europa och över hela världen. Frankrike kontrollerade en stor del av Europa under det tidiga 1800-talet och steg till en kolonialmakt tidigt under 1900-talet. För att underlätta handel och investeringar, blev Napoleon 20 franc-guldmynten de som föredrogs på grund av deras stabila enhetlighet och trovärdighet. De flesta av Napoleon-guldmynten gavs ut efter 1850-talet, vilket sammanföll med expansionen av latinska myntunionen och franska kolonialrikets höjdpunkt. Tillverkningen av Napoleonserierna tog slut tidigt under 1900-talet, där den sista versionen var 20 franc tupp-guldmyntet. Även om Napoleon-guldmynt inte längre tillverkas lever deras popularitet vidare, och de är i själva verket idag de mest handlade klassiska guldmynten i flera europeiska länder, däribland Frankrike.

 

Ceres avbildad på franska 20 franc-guldmynt

Under 1800-talet oroades Frankrike ofta av inrikespolitisk instabilitet. 1848 skedde februarirevolutionen, som ledde till att den härskande kungen Ludvid Filip I avsattes och Louis Napoleon Bonaparte, brorson och arvtagare till Napoleon I, valdes till president för den nya franska republiken. Det nya fransk 20 franc Ceres-guldmyntet introducerades under Louis Bonapartes andra år vid makten och präglades därefter framtill 1851. Förvånansvärt nog avbildas inte själva härskaren på det nya gyllene franc-myntet, vilket hade varit fallet för de tidigare 20 franc-guldmynten, utan istället Ceres, den romerska åkerbruksgudinnan. Franska 20 franc Ceres slogs huvudsakligen vid myntverket i Paris.

 

Präglingen av det franska 20 franc-guldmyntet

När det franska imperiet utvidgades ökade behovet av guld- och silvermynt. För att tillgodose det stora behovet, präglades 20 franc-guldmynt på ett flertal myntverk. Genom åren, när Napoleon- guldmynt utgavs, producerade mer än tjugo franska myntverk, men också myntverk under franskt styre, det eftertraktade guldmyntet. Varje myntverk som slog fransk 20 franc Ceres var tvingat att förse varje mynt med ett identifikationsmärke, så att ursprunget till guldfrancen lättare kunde spåras. Märket kunde vara en bokstav, en symbol eller ett monogram. Så motsvarade till exempel bokstaven A, Parismyntverket, medan bokstaven R, eller en kronsymbol, markerade myntverket i Rom. Även om tillverkningen av fransk 20 franc Ceres var vida spridd över Frankrike och Europa, tillverkades de allra flesta guldmynten av Monnaie de Paris. Grundat redan 864 av den franske kungen Karl den Skallige, är Monnaie de Paris det största och äldsta myntverket i Frankrike och tillika dess äldsta institution. Även om myntverket var en statlig institution, och ansvarigt för myntningen av franska cirkulerande mynt, delade det ansvaret med andra franska myntverk i nästan tusen år, därav de många olika präglingsmärkena på Napoleon-guldmynten.

1878 tillerkändes Parismyntverket ensamrätten att tillverka cirkulationsmynt, och är idag landets huvudsakliga myntverk och enda tillverkare av de officiella franska euromynten.

 

 


Nominellt värde Dimensioner Finhalt Produktvikt i gram Guldvikt i gram Guldvikt i troy-uns
20 franc 21.00 mm 900 6.45160 g 5.80644g 0.19

Framsida: Ceres huvud samt texten ”Republique Francaise”. Ceres (känd under namnet Demeter i den grekiska mytologin) var jordbrukets, grödornas samt även moderkärlekens gudinna i den romerska mytologin. Ceres var älskad för sin gåva,skörden, till mänskligheten som gavs som belöning för att man odlade jorden.

Baksida: Nominellt värde, utgivningsår samt texten “LIBERTÈ EGALITÉ FRATERNITÉ” (frihet, jämlikhet, broderskap). Detta fascinerande och historiskt viktiga guldmynt, präglades endast under Frankrikes kortlivade andra republik (1849-1851).

Renhet: Myntet är tillverkat av 90 procent rent guld.

Paketering: Varje mynt är individuellt förpackat i en hård plastkapsel.

När du lägger en order via vår hemsida kan du välja att få dina varor levererat till ditt lokala postkontor eller att hämta det personligen på ett av våra kontor i Stockholm.

Med post: Din beställning skickas från vårt lager inom 24 timmar efter att betalning erlagts. Alla försändelser är fullt försäkrade och levereras inom 1-3 arbetsdagar.

Hämtning: Du är välkommen att själv komma och hämta dina varor på ett av våra kontor i Stockholm samma dag som vi meddelar att vi erhållit din betalning.

VÅRA PARTNERS

Fransk 20 Franc Ceres - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 20 Franc Ceres - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 20 Franc Ceres - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 20 Franc Ceres - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 20 Franc Ceres - Köpa Guld och Silver - Tavex
Fransk 20 Franc Ceres - Köpa Guld och Silver - Tavex