Ordernotifikation

Var vänlig lämna din kontaktinformation, så kommer vi att meddela dig så snart som din produkt finns i lager.


Svensk 10 kronor Oscar II

Tavex har nöjet att erbjuda 10 kronor Oscar II guldmynt, en del av Sveriges mest uppskattade guldmyntserie. Svenska 10 kronor slogs först 1873 som en följd av etableringen av det som skulle komma att bli världens mest framgångsrika, guldstödda, monetära avtal – den skandinaviska myntunionen. “10 kronor” är av stor historisk betydelse eftersom de var grundvalen för denna union som ledde till fyra årtionden av välstånd, stabilitet och fred – en epok som förkroppsligas i dessa hållbara 21,6 karats guldmynt.

Denna produkt är momsbefriad i Sverige


  • Vi säljer 1-42 099.00 kr
  • Vi säljer 5-92 070.00 kr
  • Vi säljer 10+2 041.00 kr
  • Vi köper1 488.00 kr
  •  
  • Pris per artikel2 099.00 kr

Gå till varukorg

Webbshoppen är för närvarande stängd. Var vänlig försök igen senare.

Jämför denna artikel

20 kronor guldmynt – den skandinaviska guldstandarden

Även om det är nästintill omöjligt att skapa ett felfritt, monetärt system, är det många som anser den skandinaviska myntunionen (SCO) vara den närmast perfekta monetära harmonin som någonsin funnits flera länder emellan. Unionen som bildades 1873 bestod till en början av Danmark och Sverige. Två år senare, 1875, anslöt sig även Norge.

När 1873 närmade sig uppkom förändringar i den globala finansvärlden på en grundläggande nivå. Silver, som i århundraden varit den viktigaste valutan för internationell handel, förlorade gradvis sin hegemoni som pengar till fördel för guld. Den latinska monetära unionen, som även den baserades på guld, infördes år 1865 mellan ett flertal europeiska länder. Tyskland, som var en viktig handelspartner för de nordiska länderna, bytte standard till guld 1871 när de introducerade guldmark. England, också viktigt för flera nordiska länder rörande handel, hade åtagit sig guld som standard under tidigt 1800-tal i och med införandet av Sovereigns. Anledningen till att just guld utvaldes som valuta, var att den gyllende metallens större värde i förhållande till sin vikt. Det hade stor kostnadsbetydelse för frakt och övrig hantering, i jämförelse med silver. I och med att länder genom att sälja silver och köpa guld började byta ut sina valutareserver, blev det naturligt att silver minskade i värde i förhållande till guld.

Det var mot den bakgrunden som de tre skandinaviska länderna, med silver som dittillsvarande monetärt system, började överväga att byta till ett system med guld som standard. Det faktum att de tre länderna hade olika räknesystem, och att deras silvermynt var av olika storlekar med skilda metallinnehåll, komplicerade saken ytterligare. Skillnaderna orsakade extra växlingskonstnader och var till en börda för handlarna, med tanke på den betydande handeln mellan de tre länderna i fråga.

Följaktligen beslutade sig Sverige och Danmark år 1873 för att skapa den första skandinaviska myntunionen med guld som bas. I det nya systemet föreskrevs att den danska ”kronen” och svenska ”kronan” skulle bli den nya beräkningsenheten, som vardera skulle delas upp i 100 öre. Valörerna 20 och 10 kronor tillverkades utav guld, där 1 kg guld var likställt med 2480 kroner/kronor. Med andra ord bestämdes att 1 guldkrona skulle motsvara 0,403 gram i guld. Alla de skandinaviska kronorna ansågs vara lagligt betalningsmedel och kunde fritt bytas hos repektive centralbank hos de länder som var en del av SCU.

SCU-systemet var standardiserat och pengarna i cirkulation var inställda till ett lika värde, vilket även innebar att ingen centralbank i unionen kontrollerade flödet av guld. Om Norge, till exempel, hade ett handelsunderskott med ett land utanför unionen (importvärdet översteg exportvärdet), innebar detta att Norge, för att väga upp mellanskillnaden, måste betala ut guld. Det är anmärkningsvärt hur systemet här reglerar sig självt. I och med att guld i det här exemplet strömmar ut ur Norge, krymper landets guldlager. Det leder till deflation – alltså lägre priser. Andra länder blir intresserad av att köpa norska varor då de har lägre priser, på så sätt återfås den ursprungliga guldnivån i landet. Det här systemet fungerade så pass bra att de tre centralbankerna inte behövde blanda sig i den finansiella marknaden på nästan fyra årtionden, till skillnad från med dagens system.

Gyllene tider tenderer emellertid inte att vara för evigt. Med ett världskrig rasande (Första Världskriget), ansåg Sveriges centralbank det lämpligt att tillfälligt avbryta guldets fria rörlighet och möjligheten att omvandla sedelkronor till guldkronor. Norges och Danmarks centralbanker följde efter. Det är inte fastställt om detta beslut var en överreaktion från centralbankernas sida, som förmodligen försöka skyddda landets guld eftersom krigets verkningar och hur det skulle sluta, var okänt. Beslutet var den första spiken i kistan, en av många, som skulle leda till unionens sönderbrytande  1924.


Nominellt värde Dimensioner Finhalt Produktvikt i gram Guldvikt i gram Guldvikt i troy-uns
10 kronor 18.00 mm 900 4.48030 g 4.03227g 0.13

Framsida: Porträtt av Oscar II i profil med inskriptionen: OSCAR II SVERIGES O NORGES KONUNG och utgivningsår (1873-1901).

Baksida: Krona och draperad sköld med riksvapnet samt inskriptionen BRÖDRAFOLKENS VÄL, och det nominella värdet 10 kronor.

Renhet: Myntet är tillverkat av 90 procent rent guld.

Paketering: Varje mynt är individuellt förpackat i en hård plastkapsel.

När du lägger en order via vår hemsida kan du välja att få dina varor levererat till ditt lokala postkontor eller att hämta det personligen på ett av våra kontor i Stockholm.

Med post: Din beställning skickas från vårt lager inom 24 timmar efter att betalning erlagts. Alla försändelser är fullt försäkrade och levereras inom 1-3 arbetsdagar.

Hämtning: Du är välkommen att själv komma och hämta dina varor på ett av våra kontor i Stockholm samma dag som vi meddelar att vi erhållit din betalning.

VÅRA PARTNERS

Svensk 10 kronor Oscar II - Köpa Guld och Silver - Tavex
Svensk 10 kronor Oscar II - Köpa Guld och Silver - Tavex
Svensk 10 kronor Oscar II - Köpa Guld och Silver - Tavex
Svensk 10 kronor Oscar II - Köpa Guld och Silver - Tavex
Svensk 10 kronor Oscar II - Köpa Guld och Silver - Tavex
Svensk 10 kronor Oscar II - Köpa Guld och Silver - Tavex