Skapa bevakningar

Tavex medverkade i Anti-Financial Crime symposium i Riga

Publicerad av Mattias Söderström i kategori Artiklar 28.03.2024
Guldpris (XAU-SEK)
25924,70 SEK/oz
  
+ 292,40 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,14 SEK/oz
  
+ 10,13 SEK
Konferens i Riga

Den 27 mars 2024 deltog Tavex gruppen i en symposium i Riga, arrangerad av ACAMS, med temat om hur man kan bekämpa ekonomisk brottslighet. Evenemanget samlade olika experter för att prata om nya utmaningar och idéer för att göra finansvärlden säkrare och mer innovativ.

Innovation och utmaningar i Baltikum och Norden

Baltikum och Norden är innovativa inom finansvärlden. Men på grund av deras läge nära Ryssland och Belarus betyder också att de måste vara extra försiktiga med att följa internationella regler mot bland annat penningtvätt och bedrägerier för att inte råka bryta mot sanktioner eller hjälpa andra att kringgå dessa regler.

ACAMS – ledarna i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Som världens största internationella organisation dedikerad till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, spelar ACAMS en roll i att forma framtidens AML/CFT-landskap. Organisationen hjälper till att sätta regler och dela med sig av kunskap så att alla kan vara bättre på att följa lagen och förhindra brott inom finansvärlden.

Tavex gruppen i framkant

Genom sitt deltagande i symposiet förbinder sig Tavex till att tillämpa den nyvunna insikten för att ytterligare stärka sina regler och processer för att bidra till en säkrare finansiell framtid. Symposium är ett annat ord för en vetenskaplig konferens.

Framåtblick

Konferensen har gett Tavex gruppen och andra deltagare en chans att lära sig nya saker och dela erfarenheter. Detta har hjälpt till att inte bara hantera nuvarande problem men också hur finansvärlden kan komma att se ut i framtiden.

Källa: Tavex Lettland

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
25924,70 SEK/oz
  
+ 292,40 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,14 SEK/oz
  
+ 10,13 SEK

Läs också