Skapa bevakningar

Teknisk och fundamental analys för Guld – April 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Okategoriserad på 18.04.2022
Guldpris (XAU-SEK)
20952,60 SEK/oz
  
- 39,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
241,31 SEK/oz
  
+ 0,39 SEK

Fundamental Analys

April är i år en händelsetyngd månad med bland annat det franska presidentvalet, räntorna och FOMC-mötena som alla potentiellt kan påverka priserna för ädelmetaller i olika valutor.

Vi börjar med de mest centrala nyheterna som kan påverka guldpriset, särskilt med tanke på att kriget i Europa och Ukraina inte verkar ta slut inom den närmaste framtiden.

Rysslands centralbank säger att den inte längre kommer köpa guld till ett fastställt pris

Ryssland är en av världens främsta guldproducenter. Men efter att Kreml skickade soldater till Ukraina i februari förbjöds landets raffinaderier att exportera guld till världens största marknad London.

Den 25 mars tillkännagav den ryska centralbanken att den tänkte köpa guld till ett bestämt pris på 5 000 rubel per gram fram till den 30 juni, skriver Reuters.

Den 7 april meddelade den ryska centralbanken att den på grund av en ”betydande förändring av marknadsförhållandena” skulle köpa guld från affärsbankerna till ett förhandlingsbart pris från och med den 8 april.

Sedan detta uttalande har den ryska rubeln kraftigt stärkts gentemot den amerikanska dollarn.

 • Den 25 mars var 5000 rubel värda 52 US-dollar.
 • Den 7 april var 5000 rubel värda 63 US-dollar.
 • Guldpriset har hållit sig relativt stabilt på den internationella marknaden, runt 60 amerikanska dollar per gram eller 1900 dollar per uns.

Kommer vi se höga inflationssiffror under kommande årtionden?

Uppgifterna kring mars månads inflation offentliggörs på tisdag, och detta är något av det absolut viktigaste att bevaka. Enligt marknadens konsensusprognoser förväntas den årliga inflationen uppgå till 8,4 procent, vilket är den högsta nivån under fyra årtionden.

Läs mer ingående om det här ämnet hos Kitco News.

Analys av tekniska indikatorer

Trendlinjer / Stöd & motstånd

*Röda linjer är nedåtgående trend. Den tjocka röda linjen är den långsiktiga trendlinjen.
*
Gröna linjer är uppåtgående trend. Den tjocka gröna linjen är en långsiktig trendlinje.
*
Blå linjer är kortsiktiga stöd- och motståndslinjer


(Bild 1. Trendlinjer & Stöd/Motstånd)

 • I mars månads tekniska och fundamentala analys spekulerade vi i huruvida guldpriset skulle komma att sjunka till området runt 1910 USD/uns.
 • Efter att guldpriset i början av mars varit uppe och nosat på sina högsta nivåer någonsin såg vi en kraftig tillbakagång mot en stark stödlinje kring området 1910 USD/uns.
 • Detta stödområde har kraftigt hållit emot. Bullmarknaden tänker inte låta bearmarknaden ta över.
 • För närvarande är sannolikheten hög att priset rör sig sidledes mellan 1910 USD och området kring 1960. När priset bryter igenom endera av dessa nivåer är det troligt att det antingen rusar upp till sitt nästan högsta värde någonsin eller korrigeras till nivåer runt 1850 USD/uns.

Glidande medelvärden

 • Guldpriset handlas avsevärt över nivåerna för 250 dagars glidande medelvärde vilket pekar mot en starkt uppåtgående trend.
 • En korrektion är fortfarande möjlig, eventuellt nära linjen för 250 dagars glidande medelvärde, vilken, som tidigare nämnt, ligger runt 1850 USD/uns.

RSI

 • RSI-indikatorn visar just nu inga tydliga tecken på stabila rörelser.
 • Guldpriset rör sig sidledes och chansen är stor att det fortsätter handlas i området 1910-1960 amerikanska dollar under en längre period, kanske under hela april.
 • Det är viktigt att vara uppmärksam på de RSI-avvikelser som snart kan uppstå.

Sammanfattningsvis är det oerhört viktigt att hålla ett öga på hur guldpriset kommer reagera under denna händelsefyllda vecka. När guldpriset bryter igenom antingen stödet eller motståendet kommer priset troligtvis göra en stor rörelse. Särskilt intressant är mötet på tisdag om mars månads inflationssiffror (12. April 2022).


Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

Guldpris (XAU-SEK)
20952,60 SEK/oz
  
- 39,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
241,31 SEK/oz
  
+ 0,39 SEK

Läs också