Skapa bevakningar

The Fed can’t print gold: guldpriset på väg mot 3000 USD, 50% över dess rekord, enligt Bank of America

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 29.04.2020
Guldpris (XAU-SEK)
26173,70 SEK/oz
  
+ 107,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
312,72 SEK/oz
  
+ 2,56 SEK

Bank of America Corp höjde sitt 18-månaders guldprismål till 3 000 dollar per uns – mer än 50% över det befintliga prisrekordet – i en rapport med titeln ”The Fed can´t print gold”

Vid skrivandet av denna artikel (2020-04-28, 12:00, UTC +1), är guldpriset 1713 USD per uns (ca. 16 937 SEK). Om priset på guld skulle nå de prisnivåer som bedöms av analytikerna vid Bank of America skulle det innebära en prisökning på 75%! Anledningen: ”Centralbanken kan inte trycka guld.”

I en ny rapport höjde Bank of America Corp. sitt 18-månaders guldprismål till 3000 dollar per uns i en rapport med titeln ”Centralbanken kan inte skriva ut guld” (1) Fiatvalutor kan komma under stort tryck då den ekonomiska produktionen minskar kraftigt, statliga utgifter skjuter i höjden och centralbankens balansräkningar fördubblas.

De hausseartade utsikterna för guld (en ökning till 3000 $ från 2000 $) är baserade på flera faktorer, såsom risken för en djup lågkonjunktur på grund av Covid-19-nedstängningen, och den kraftiga sammandragningen av den amerikanska ekonomin. Guld förväntas dock behålla sin topplacering som värdebevarande tillgång.

Enligt Bank of Americas Michael Widmer: ”en annan viktig punkt att komma ihåg är att samtidigt som centralbanker socialiserar risker på finansmarknaderna så ökar regeringarna sina utgifter som aldrig förr under fredstid. Investeringsefterfrågan har korrelerat starkt med guldpriser de senaste åren, och vi förväntar oss att just denna grupp köpare kommer driva guldpriserna högre.”

Det är osannolikt att det kommer att vara en rak linje, snarare måste guld brottas med en stark amerikansk dollar och minskad efterfrågan från Indien och Kina. Det bör dock inte hindra guld från att nå 3000 $ på 18 månader, skriver Widmer.

Guld har en historia av att behålla sitt värde. Till skillnad från pappersvalutor, mynt eller andra tillgångar har guld behållit sitt värde genom tiderna. Många ser guld som en tillgång som kan behållas inom familjen och dessutom förmedlar rikedom, från en generation till nästa.

Guld agerar också som en hedge för investerare som vill diversifiera sin portfölj och som ett effektivt skydd mot inflatione.

Det nya coronaviruset har inte bara påverkat människor utan även den globala ekonomin. På många ställen i världen har länder varit inlåsta och/eller isolerat sig själva, vilket minskar den ekonomiska aktiviteten drastiskt. Flera centralbanker och regeringar över hela världen har infört stimulansåtgärder för att stödja jobb, inkomster, företag och andra sektorer som har drabbats. Huruvida finanspolitiken kommer att vara till hjälp eller inte, eller i vilken utsträckning, återstår att se. Det kan dock sannolikt leda till en ökning av inflationen.

Skydda din portfölj och investera i guld idag!

Du kan nu köpa 1 oz Australisk guld Kangaroo för spot +8.99%!  Lägg din beställning här!

Köp 1 oz Australisk Guld Kangaroo


Friskrivningsklausul: Den här artikeln är endast för informationssyften och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar inte för några beslut som fattas baserat på denna information. Investeringar är förknippade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella förhållanden som visas ovan representerar inte ett löfte eller en indikation på framtida resultat.

(1) https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-21/bofa-raises-gold-target-to-3-000-as-fed-can-t-print-gold

Guldpris (XAU-SEK)
26173,70 SEK/oz
  
+ 107,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
312,72 SEK/oz
  
+ 2,56 SEK

Läs också