Skapa bevakningar

USA:s presidentval och potentiella effekter på ädelmetaller

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 20.10.2020
Guldpris (XAU-SEK)
24334,30 SEK/oz
  
- 14,40 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,58 SEK/oz
  
- 0,77 SEK

Nästa amerikanska presidentval kommer att äga rum tisdagen den 3 november 2020. De två kandidaterna som kan vinna är Donald Trump, som har varit president i fyra år eller Joe Biden, som tjänstgjorde som vice president under Obama-administrationen. I den här artikeln sammanfattar vi vad som kan hända med ädelmetaller om någon av dem vinner.

VAD ÄR DEN NUVARANDE STATUSEN FÖR GULD OCH SILVER?

Efter att guld nådde ett rekordhögt värde på 2073 USD/oz, skedde det en priskorrigering och priset är för närvarande cirka 1900 USD/oz. Sedan mitten av augusti har guld rört sig i sidled för att bilda en triangel. Rörliga medelvärden bekräftar fortfarande tjurtrenden. Den kritiska genombrottspunkten ligger i intervallet 1970-1980 USD/oz.

Silver har ökat nästan 3 gånger sedan mitten av mars då silverpriset var 11,7 USD/oz. Under de kommande fem månaderna, fram till mitten av augusti, steg priset på silver till 30 USD/oz. Idag rör sig silver, som guld, i sidorörelser. Rörliga medelvärden bekräftar den fortsatta tjurmarknaden.

Medan det amerikanska presidentvalet närmar sig kommer vi att se att volatiliteten på marknaden för ädelmetaller har förblivit lågt. Det verkar som om investerare håller i sina kontanter tills ”himlen klarnar”.

VAD KAN VI VÄNTA OM TRUMP VINNER?

Trumps seger är bra för Wall Street – aktiemarknaderna. Men i detta osäkra ekonomiska klimat borde Trumps seger inte heller ha en dålig effekt på ädelmetaller, eftersom metallpriserna tenderar att stiga när det finns ekonomisk rädsla – växande Covid-19-fall, häftiga penningtryck etc.

Trumps seger skulle vara en fortsättning på det normalitet som har utvecklats idag, vilket framför allt fortfarande skulle gynna aktiemarknaderna och främja den amerikanska ekonomin.

VAD KAN VI FÖRVÄNDA OM BIDEN VINNAR?

Om Biden vinner skulle USA se stora ekonomiska förändringar, särskilt megaföretag och superrika.

Enligt sin ekonomiska återupplivningsplan skulle den federala regeringen spendera 700 miljarder dollar på forskning och utveckling för ny teknik och energiinitiativ och på amerikanska varor och tjänster. Det som är nyckeln här är att Biden planerar att betala för dessa och andra program genom att höja skatten för ”företag och de rika”. I synnerhet vill han höja bolagsskattesatsen från nuvarande 21 till 28 procent. Det är osannolikt att Wall Street gillar det, och efter en långsam ekonomisk återhämtning kan sådan aktivitet kollapsa aktiemarknaden. (1)

Men forskning, utveckling och implementering av Bidens gröna energiteknik kommer sannolikt att ha en mycket bra effekt på priset på silver. Silverkomponenter används ofta i utveckling av grön energi/vid återanvändbar energi. Analytiker tror att det kan öka silverpriset till 50 USD/oz.

VEM LEDER I MÄTNINGARNA?

Vilka är de aktuella utsikterna för USA:s presidentval och vem leder? Om vi tittar på de aktuella omröstningarna är det uppenbart att Biden är starkt dominerande. Återigen har historien visat att mätningarna vid denna tidpunkt inte är avgörande. (2)

Läs mer: https://ig.ft.com/us-election-2020/

SAMMANFATTNING

Men ekonomiskt sett är situationen tveksam och okunnigheten är hög. Oavsett vem som blir den nya amerikanska presidenten visar makroekonomiska indikatorer fortfarande gynnsamma förhållanden för ädelmetaller. (3)
_____________________________________________________________________________________

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa varor. Tavex ansvarar inte för beslut som fattas baserat på denna information. Investeringar är förknippade med möjligheter och risker och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella förhållanden som visas ovan representerar inte ett löfte eller en indikation på framtida resultat.

Guldpris (XAU-SEK)
24334,30 SEK/oz
  
- 14,40 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,58 SEK/oz
  
- 0,77 SEK

Läs också