Skapa bevakningar

Vad är ETF:er? Förstå grunderna för börshandlade fonder

Publicerad av Lars Maki i kategori Okategoriserad på 19.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
21311,70 SEK/oz
  
- 81,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
263,36 SEK/oz
  
- 0,08 SEK

Börshandlade fonder (ETF:er) har blivit mycket populära bland investerare. Dessa investeringsinstrument erbjuder ett bekvämt och flexibelt sätt att diversifiera portföljer och delta på olika marknader.

Att förstå grunderna i ETF:er är avgörande för erfarna investerare och viktigt för nya investerare i finansvärlden.

Den här artikeln syftar till att avmystifiera ETF-konceptet och ge en omfattande men ändå lättillgänglig översikt. Oavsett om du är en nybörjare som vill förstå grunderna eller en erfaren investerare som vill uppdatera dig kommer den här guiden att ge dig den kunskap som krävs för att navigera i ETF-världen med självförtroende.

I följande avsnitt kommer vi att utforska vad ETF:er är, hur de fungerar, deras fördelar och nackdelar samt deras roll inom en investeringsstrategi. Du bör förstå ETF:er och vara bättre förberedd på att införliva dem i din investeringsportfölj.

Grunderna inom ETF:er

Vad är en ETF?

ETF står för Exchange-Traded Fund. Det är en investeringsfond som handlas på börser, precis som enskilda aktier.

En ETF är utformad för att följa utvecklingen av ett visst index, en viss sektor, råvara eller tillgångsklass. Det gör det möjligt för investerare att få exponering mot en diversifierad portfölj av tillgångar utan att köpa varje värdepapper.

ETF:er är populära eftersom de erbjuder enkel och kostnadseffektiv tillgång till ett brett spektrum av investeringar, vilket ger flexibilitet och likviditet för investerare. Låt oss titta på ett exempel för att förstå ETF:er ännu bättre.

Exempel baserat på Nasdaq 100-index:

Nasdaq 100-indexet är en samling av 100 stora, icke-finansiella företag som är noterade på Nasdaq-börsen. Det inkluderar stora teknik- och tillväxtorienterade företag som Apple, Microsoft, Amazon, Google och Facebook.

Nasdaq 100 index följer utvecklingen för dessa företag och visar hur tekniksektorn och dessa framstående företag utvecklas på aktiemarknaden.

Ett exempel på en ETF som följer Nasdaq 100-indexet är Invesco QQQ Trust, allmänt kallad QQQ. Genom att investera i QQQ kan investerare få exponering mot utvecklingen för dessa ledande teknik- och tillväxtorienterade företag.

QQQ är ett bekvämt sätt för investerare att ta del av den potentiella tillväxten inom tekniksektorn och dra nytta av den övergripande utvecklingen för Nasdaq 100-indexet utan att behöva investera i varje enskild aktie.

Hur fungerar ETF:er?

ETF:er är investeringsfonder som kombinerar pengar från många investerare för att skapa en diversifierad portfölj. De är utformade för att följa utvecklingen av ett visst index, en viss sektor, råvara eller tillgångsklass.

När du investerar i en ETF köper du andelar i den fonden, vilket representerar ditt ägande i dess tillgångar.

ETF:er handlas på börser precis som vanliga aktier och deras priser ändras under hela handelsdagen. Fondförvaltarens mål är att se till att ETF:ens pris nära matchar värdet på dess tillgångar. För att göra detta kan auktoriserade deltagare (vanligtvis stora finansinstitut) skapa eller lösa in ETF-andelar i stora grupper.

Nya andelar skapas när fler vill investera i ETF:en, och när efterfrågan är låg kan andelar lösas in.

Att investera i ETF:er har sina fördelar. För det första erbjuder de diversifiering genom att inneha en blandning av olika investeringar. Detta bidrar till att minska risken eftersom om en investering går dåligt kan andra gå bra. För det andra ger ETF:er dig enkel tillgång till olika investeringar, inklusive olika typer av tillgångar och marknader. Detta hjälper dig att bygga en balanserad portfölj.

Slutligen är ETF:er lätta att köpa och sälja under hela dagen till marknadspriser. Det gör dem mer flexibla än traditionella fonder, som bara kan köpas eller säljas i slutet av dagen till ett fast värde.


(Källa: https://shorturl.at/uHJ89)

Viktiga egenskaper hos ETF:er

 • Diversifiering: ETF:er erbjuder omedelbar diversifiering genom att hålla en korg av tillgångar. Detta gör att investerare kan få exponering mot flera aktier, obligationer eller andra tillgångar genom en enda investering.
 • Öppenhet: ETF:er offentliggör sina innehav dagligen, vilket gör det möjligt för investerare att se de underliggande tillgångarna i fonden. Denna transparens gör det möjligt för investerare att fatta välgrundade beslut om ETF:ens sammansättning och riskprofil.
 • Lägre kostnader: ETF:er har ofta lägre kostnadsprocent än aktivt förvaltade fonder. Detta beror på att ETF:er vanligtvis syftar till att replikera utvecklingen av ett index snarare än att aktivt välja och förvalta enskilda värdepapper.
 • Skatteeffektivitet: ETF:er är strukturerade på ett sätt som kan bidra till att minimera kapitalvinstfördelningen. På grund av skapande- och inlösenmekanismen realiseras kapitalvinster i allmänhet när aktier säljs av enskilda investerare snarare än inom ETF:en själv.
 • Flexibilitet: ETF:er kan köpas och säljas under hela handelsdagen till marknadspriser. Detta gör det möjligt för investerare att reagera snabbt på marknadsförhållanden och hantera sina positioner mer aktivt.


(Källa: https://shorturl.at/dT279)

Att förstå dessa viktiga egenskaper hos ETF:er lägger grunden för att utforska deras fördelar, nackdelar och de olika typer av ETF:er som finns på marknaden.

Två exempel på hur ETF:er skiljer sig från andra investeringsalternativ

ETF:er vsaktier

ETF:er och aktier handlas båda på börser, men de har några grundläggande skillnader:

 • Diversifiering

ETF:er erbjuder inbyggd diversifiering eftersom de innehåller en korg av tillgångar. Genom att investera i en ETF exponeras du för flera aktier eller andra tillgångar inom en och samma investering. Å andra sidan, när du köper enskilda aktier är din investering koncentrerad till ett specifikt företag.

 • Flexibilitet i handeln

ETF:er kan köpas och säljas under hela handelsdagen till marknadspris, precis som aktier. Detta gör att investerare snabbt kan reagera på marknadsrörelser och justera sina positioner därefter. Däremot kan enskilda aktier ha begränsad likviditet och kan endast handlas under marknadstid.

 • Kostnader

ETF:er har vanligtvis lägre kostnadsprocent än aktivt förvaltade fonder. Men när det gäller handelskostnader kan köp och försäljning av enskilda aktier medföra courtageavgifter, medan ETF-transaktioner kan ha liknande kostnader.

 • Risk

Att investera i enskilda aktier innebär att du utsätts för de specifika risker som är förknippade med dessa företag. Å andra sidan sprider ETF:er risken över en diversifierad portfölj av tillgångar, vilket minskar effekten av ett enskilt värdepappers resultat.


(Källa: https://shorturl.at/DEF02)

Guld ETF:er vs guldtackor

Låt oss jämföra guldtackor och guld-ETF:er, två investeringsalternativ relaterade till guld:

Fysiskt ägande

 • Guldtackor: Med guldtackor äger du guldet fysiskt genom tackor eller mynt. Du kan förvara det själv eller använda säkra förvaringsalternativ, men det kräver ansvar för förvaringen.
 • ETF:er för guld: Guld-ETF:er representerar ägande i guld, men du äger inte metallen fysiskt. Istället äger du andelar i en ETF som följer guldpriset. ETF:en förvarar det fysiska guldet för din räkning.

Tillgänglighet och likviditet

 • Guldtackor: Att köpa och sälja guldtackor kan kräva att man hittar en välrenommerad handlare, ordnar säker förvaring och eventuellt ådrar sig kostnader för förvaring och försäkring. Att sälja fysiskt guld kan också innebära extra arbete.
 • ETF:er för guld: Guld-ETF:er handlas på börser, vilket gör dem lättillgängliga. De erbjuder hög likviditet, vilket gör att du kan köpa eller sälja aktier under hela handelsdagen till marknadspris.

Kostnader

 • Guldtackor: Att köpa guldtackor innebär en kostnad för själva guldet, tillsammans med potentiella kostnader för lagring, försäkring och säkerhetsåtgärder. Dessa kostnader kan påverka den totala avkastningen.
 • ETF:er för guld: Guld-ETF:er har vanligtvis lägre kostnader jämfört med att äga fysiskt guld. De innebär förvaltningsavgifter men eliminerar kostnader relaterade till förvaring och försäkring eftersom du inte äger det fysiska guldet.

Flexibilitet och diversifiering

 • Guldtackor: Att äga fysiskt guld ger en materiell tillgång och kan fungera som ett skydd mot inflation eller ekonomisk osäkerhet. Det saknar dock den flexibilitet och diversifiering som ETF:er erbjuder.
 • ETF:er för guld: Guld-ETF:er ger flexibilitet genom att låta dig investera i guld utan de logistiska utmaningarna med fysiskt ägande. ETF:er ger också möjlighet till diversifiering eftersom de kan innehålla olika tillgångar, vilket ger exponering mot guldmarknaden och andra investeringar.

Att välja guldtackor och guld-ETF:er beror på personliga preferenser, bekvämlighet och investeringsmål. Guldtackor tilltalar dem som vill ha fysiskt ägande och värdesätter metallens påtaglighet. Å andra sidan erbjuder guld-ETF:er tillgänglighet, likviditet, kostnadseffektivitet och potentiella diversifieringsfördelar.

Fördelar med att investera i ETF:er

Diversifiering

En av de viktigaste fördelarna med att investera i ETF:er är den inbyggda diversifiering som de ger. ETF:er innehåller vanligtvis en diversifierad portfölj av tillgångar, såsom aktier, obligationer eller råvaror.

Genom att äga andelar i en ETF får investerare exponering mot ett brett spektrum av värdepapper eller ett helt marknadssegment, vilket minskar den risk som är förknippad med att investera i enskilda aktier eller obligationer.

Diversifiering hjälper till att mildra effekterna av dålig utveckling från någon tillgång inom ETF:en. Investerare kan uppnå mer stabil och konsekvent avkastning över tid genom att sprida investeringar över flera innehav.

Du kan se olika ETF-portföljer och allokeringsexempel här.

Lägre kostnader

ETF:er är kända för sin kostnadseffektivitet jämfört med andra investeringsalternativ, särskilt aktivt förvaltade fonder.

ETF:er har i allmänhet lägre kostnadsprocent eftersom de är utformade för att följa ett index utveckling snarare än att förlita sig på aktiv förvaltning och forskning.

De lägre kostnader som är förknippade med ETF:er kan ha en betydande inverkan på den långsiktiga avkastningen. Med tiden kan även små skillnader i kostnadsprocent öka, vilket leder till högre total avkastning för ETF-investerare.

Dessutom har ETF:er ofta lägre transaktionskostnader. Eftersom de handlas på börser kan investerare dra nytta av konkurrenskraftiga priser och potentiellt lägre mäklaravgifter än vid handel med enskilda aktier eller obligationer.

Flexibilitet och likviditet

ETF:er erbjuder investerare en hög grad av flexibilitet och likviditet. Till skillnad från fonder, som vanligtvis köps eller säljs i slutet av handelsdagen till nettotillgångsvärdet (NAV), kan ETF:er köpas eller säljas under hela handelsdagen till marknadspriser.

Denna intradagshandel gör det möjligt för investerare att reagera snabbt på marknadsförhållanden, dra nytta av kortsiktiga handelsmöjligheter eller justera sina investeringspositioner efter behov. Det ger också möjlighet att genomföra specifika investeringsstrategier, såsom hedging eller taktisk tillgångsallokering.

Dessutom tenderar ETF:er att ha hög likviditet på grund av deras förmåga att handlas på börser. Det innebär att investerare enkelt kan köpa eller sälja ETF-andelar utan att deras marknadspriser påverkas avsevärt, vilket ger gott om likviditet för små och stora investeringar.

Kombinationen av flexibilitet och likviditet gör ETF:er till ett mångsidigt investeringsalternativ som passar för olika investeringsmål och handelspreferenser.

Genom att förstå de olika typerna av ETF:er och hur de följer specifika marknader eller sektorer kan investerare skräddarsy sina investeringsstrategier och få exponering mot riktade områden på marknaden som överensstämmer med deras investeringsmål och risktolerans.

Potentiella risker och överväganden

Volatilitet på marknaden

Som alla andra investeringar är marknadsvolatilitet en av de största riskerna med att investera i ETF:er. ETF:er, särskilt de som följer aktiemarknaderna, kan vara föremål för prisfluktuationer och marknadsnedgångar. Under perioder med ökad marknadsvolatilitet kan värdet på ETF-andelar sjunka, vilket kan leda till förluster för investerare.

Investerare måste känna till de underliggande marknadsriskerna och förstå att ETF:er inte är immuna mot marknadsvolatilitet. Att göra grundlig research, diversifiera investeringarna och ha ett långsiktigt investeringsperspektiv kan bidra till att mildra effekterna av marknadsvolatilitet.

Fel vid spårning

ETF:er syftar till att följa utvecklingen av ett specifikt index eller riktmärke, men det kan förekomma spårningsfel. Tracking errors uppstår när ETF:ens faktiska resultat avviker från resultatet för det underliggande indexet.

Spårningsfel kan orsakas av faktorer som förvaltningsavgifter, handelskostnader, ofullständig replikering av indexet eller skillnader i tidpunkten för ombalansering av portföljen. Dessa avvikelser kan påverka ETF:ens avkastning i förhållande till det index som den försöker följa.

Investerare bör noggrant utvärdera en ETFs historiska spårningsresultat, granska dess information om spårningsfel och överväga faktorer som påverkar ETF: s förmåga att replikera indexet korrekt.

Förståelse för kostnadsrelationer

Även om ETF:er i allmänhet har lägre kostnadsandelar än aktivt förvaltade fonder bör investerare ändå förstå kostnadsstrukturen för de ETF:er de investerar i. Kostnadsförhållandena representerar de årliga avgifter som ETF-leverantören tar ut för att förvalta fonden.

Det är viktigt att bedöma kostnadskvoten för ETF:ens investeringsstrategi, spårningsmetodik och resultat. Högre kostnadsandelar kan minska avkastningen över tid, så investerare bör överväga ETF:ens kostnadseffektivitet och jämföra den med alternativa alternativ.

Dessutom bör investerare vara medvetna om eventuella extra kostnader i samband med handel med ETF:er, såsom mäklaravgifter eller provisioner, vilket kan påverka den totala investeringskostnaden.

Investerare kan fatta välgrundade beslut när de införlivar ETF:er i sina investeringsportföljer genom att noggrant utvärdera och förstå dessa risker och överväganden. Det är viktigt att ta hänsyn till individuella investeringsmål och risktolerans och göra grundliga efterforskningar innan man investerar i någon finansiell produkt.

Slutsats

Börshandlade fonder (ETF:er) har blivit populära tack vare sina unika egenskaper och fördelar. I den här guiden har vi avmystifierat grunderna för ETF:er, förklarat hur de fungerar och utforskat deras fördelar och överväganden.

ETF:er erbjuder investerare diversifiering genom att exponera dem mot en korg av tillgångar, vilket minskar risken jämfört med att investera i enskilda värdepapper. De tenderar också att ha lägre kostnader än aktivt förvaltade fonder, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt investeringsalternativ. ETF:er ger flexibilitet och likviditet, vilket gör att investerare kan handla under hela dagen och reagera snabbt på marknadsförhållandena.

Vi diskuterade olika ETF:er, inklusive index-ETF:er som följer marknadsindex, sektor-ETF:er som fokuserar på specifika sektorer, obligations-ETF:er för exponering mot ränteinkomster och råvaru-ETF:er som erbjuder tillgång till råvaror. Att förstå dessa typer hjälper investerare att anpassa sina investeringar till specifika marknadssegment eller teman.

Det är dock viktigt att känna till de potentiella risker som är förknippade med ETF-investeringar. Marknadsvolatilitet kan påverka ETF-priserna, och spårningsfel kan uppstå, vilket resulterar i avvikelser från det underliggande indexets resultat. Att utvärdera kostnadsratioer och förstå associerade kostnader är avgörande för att bedöma ETF: ernas kostnadseffektivitet.

Investerare kan fatta välgrundade beslut när de införlivar ETF:er i sina investeringsportföljer genom att ta hänsyn till dessa faktorer. ETF:er kan vara kraftfulla verktyg för diversifiering, kostnadseffektivitet och riktad marknadsexponering. Att göra grundliga efterforskningar, förstå investeringsmål och upprätthålla ett långsiktigt perspektiv är avgörande för framgångsrika ETF-investeringar.

Som med alla investeringar är det lämpligt att rådgöra med en finansiell rådgivare eller göra ytterligare efterforskningar för att säkerställa att ETF:er överensstämmer med dina finansiella mål och din risktolerans. ETF:er kan vara värdefulla tillägg till en väl avrundad investeringsstrategi som ger tillgång till ett brett spektrum av marknader och möjligheter till långsiktig tillväxt.

Guldpris (XAU-SEK)
21311,70 SEK/oz
  
- 81,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
263,36 SEK/oz
  
- 0,08 SEK

Läs också