Skapa bevakningar

Vad avgör priset på silver? En guide för nybörjare

Publicerad av Lars Maki i kategori Okategoriserad på 21.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
20223,90 SEK/oz
  
+ 101,50 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
233,79 SEK/oz
  
+ 4,32 SEK

Välkommen till vår nybörjarguide om ”Vad påverkar priset på silver?” Tavex är den största säljaren av guld och silver i norra Europa och vi är Tavex glada över att kunna dela med oss av värdefulla insikter till förstagångsinvesterare som du.

Silver, som ofta hamnar i skuggan av sitt mer glamorösa syskon guld, är en anmärkningsvärd ädelmetall med unik lockelse. I den här guiden utforskar vi de faktorer som påverkar silverpriset och gör det till en lockande tillgång för både investerare och branscher.

Varför är silver en ädelmetall?

Silvers dragningskraft som ädelmetall går utöver dess blygsamma utseende. Dess egenskaper gör den till en eftertraktad tillgång med många olika användningsområden. Eftersom silver är en begränsad resurs överstiger efterfrågan konsekvent utbudet, vilket ökar dess värde som ett pålitligt investeringsalternativ. Dessutom spelar silver en viktig roll i olika branscher tack vare sin exceptionella ledningsförmåga och reflekterande natur.

Genom historien har silver uppskattats som en värdebevarare och ett bytesmedel, vilket har gjort det till ett tidlöst investeringsval. Dessutom fungerar silver som en effektiv hedge mot inflation och ger skydd mot de eroderande effekterna av fluktuerande valutor.

I följande avsnitt kommer vi att fördjupa oss i de faktorer som påverkar silverpriserna och utforska dess betydelse som en ädelmetall i det dynamiska landskapet av investeringsmöjligheter. Låt oss avslöja hemligheterna bakom silvermarknaden och utrusta dig med den kunskap du behöver för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Med Tavex som din pålitliga guide kan du tryggt navigera i den spännande världen av ädelmetallinvesteringar.

silver

Dynamik i utbud och efterfrågan

Samspelet mellan tillgång och efterfrågan är en grundläggande drivkraft bakom fluktuationerna i silverpriset. Silver befinner sig i en unik position som ädelmetall, tillsammans med guld, platina och palladium. Även om silver kanske inte är lika sällsynt som guld, spelar dess knapphet en viktig roll för dess värde som investeringstillgång.

 1. Begränsat utbud och konstant efterfrågan: En av de viktigaste faktorerna som bidrar till silvrets lockelse är dess begränsade utbud. Till skillnad från fiatvalutor, som kan tryckas hur som helst, är silver en ändlig resurs som utvinns från gruvor över hela världen. Eftersom den industriella efterfrågan och konsumentintresset fortsätter att öka, kan tillgången på silver inte alltid hålla jämna steg, vilket resulterar i en inneboende knapphet.Å andra sidan har silver en konstant och varierad efterfrågan inom olika branscher. Dess exceptionella egenskaper, som elektrisk ledningsförmåga och termisk effektivitet, gör det oumbärligt för tekniska tillämpningar som förnybar energi, elektronik och medicintekniska produkter. Dessutom är användningen av silver i smycken och silverföremål en uppskattad tradition världen över.
 2. Effekter av störningar och nya industriella användningsområden: Den känsliga balansen mellan utbud och efterfrågan kan störas av olika faktorer. Störningar i gruvdriften på grund av strejker, geopolitiska konflikter eller ogynnsamma väderförhållanden kan orsaka tillfälliga utbudsbrister, vilket leder till prisfluktuationer. På samma sätt kan förändringar i industriella tillämpningar, såsom användningen av silver i framväxande grön teknik, stimulera ökad efterfrågan och driva priserna uppåt.
 3. Inverkan av marknadssentiment: Förutom fysiskt utbud och efterfrågan spelar även marknadssentiment och investerarnas beteende en roll för silverpriserna. Ekonomisk osäkerhet, geopolitiska spänningar och förändringar i räntor kan utlösa förändringar i investerarnas inställning till ädelmetaller. I tider av finansiell instabilitet vänder sig investerare ofta till silver som en säker tillgång, vilket driver efterfrågan och höjer priserna.

Sammanfattningsvis gör den känsliga balansen mellan begränsat utbud och konstant efterfrågan silver till en fängslande tillgång för investerare. Att förstå dynamiken i utbud och efterfrågan är avgörande för att navigera i världen av silverinvesteringar. När vi går vidare i den här guiden kommer vi att utforska ytterligare faktorer som bidrar till silvervärdet och ge dig den kunskap som behövs för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Silver som en säker investering

1 kg silver

Silver har fått ett rykte om sig att vara en säker investering genom århundraden och är i regel eftertraktad i tider av ekonomisk osäkerhet och marknadsturbulens. Dess roll som en pålitlig värdebevarare har en djupgående inverkan på silverpriserna under både svåra och välmående tider.

 1. Silvers motståndskraft i svåra tider: Under perioder av ekonomiska kriser, geopolitiska spänningar eller marknadsvolatilitet söker investerare ofta tillflykt i ädelmetaller, inklusive silver. Silvers status som en tillflyktsort innebär att efterfrågan ökar när traditionella investeringar som aktier eller valutor står inför osäkerhet. Som ett resultat tenderar silverpriserna att stiga under dessa perioder, vilket återspeglar ett ökat investerarintresse.
 2. Effekten av marknadsoptimism: Omvänt, när marknaderna går bra och ekonomiska indikatorer är positiva, kan investerare skifta fokus från säkra tillgångar som silver. En robust ekonomi och starka finansmarknader kan leda till minskad efterfrågan på ädelmetaller, inklusive silver, eftersom investerare söker möjligheter med högre avkastning.
 3. Skydd mot inflation: Förutom att fungera som en säker investering under ekonomiska kriser, fungerar silver också som ett skydd mot inflation. När centralbanker genomför en expansiv penningpolitik eller när konsumentpriserna stiger, kan värdet på pappersvalutor urholkas. I sådana scenarier vänder sig investerare till silver som ett skydd mot förlusten av köpkraft. När inflationsoron ökar tenderar efterfrågan på silver att öka, vilket driver priserna uppåt.
 4. Investerarsentiment och silverpriser: Marknadssentimentet spelar en avgörande roll för att påverka silverpriserna. Uppfattningar och spekulationer om framtida ekonomiska förhållanden, geopolitiska händelser eller penningpolitiska beslut kan utlösa fluktuationer i investerarnas inställning till silver. Positiva nyheter och optimism kan leda till tillfälliga nedgångar i silverpriserna, medan negativa känslor kan få investerare att flockas till silver som en fristad, vilket driver priserna högre.
 5. Långsiktigt värde: Medan kortsiktiga fluktuationer i silverpriserna påverkas av marknadssentimentet, förblir det långsiktiga värdet av silver oförändrat. Dess bestående roll som värdebevarare och dess oumbärliga industriella tillämpningar fortsätter att underbygga dess betydelse som en ädelmetall i en diversifierad investeringsportfölj.

Sammanfattningsvis påverkar silvrets status som en säker investering dess pris avsevärt under både utmanande och välmående tider. När investerare söker stabilitet och skydd från osäkerheter på marknaden ökar efterfrågan på silver, vilket driver upp priserna. Att förstå samspelet mellan marknadssentiment och silverpriser är avgörande för investerare som vill kapitalisera på de unika egenskaper som gör silver till en värdefull tillgång.

Industriella tillämpningar av silver

Silver är inte bara en vacker metall för smycken och investeringar; det har också många viktiga användningsområden inom industrin. Låt oss utforska några av de viktigaste sätten som silver används på inom olika områden:

 1. Förnybar energi och teknik: Silver spelar en avgörande roll i solpaneler och hjälper till att omvandla solljus till ren energi. I takt med att världen använder sig av fler förnybara energikällor förväntas efterfrågan på silver i solpaneler att öka.
 2. Tekniska framsteg: I takt med att tekniken utvecklas ökar också efterfrågan på silver. Silver används i elektroniska enheter som smartphones och bärbara datorer på grund av dess utmärkta elektriska ledningsförmåga och tillförlitlighet.
 3. Gröna tillämpningar: Den globala strävan efter hållbara metoder har ökat efterfrågan på silver inom grön teknik, såsom elfordon och solenergi.
 4. Stabil efterfrågan: Till skillnad från vissa andra metaller har silver en stadig efterfrågan på grund av dess många industriella användningsområden, vilket gör det till ett pålitligt investeringsalternativ.
 5. Betydelse i viktiga industrier: Silvers betydelse sträcker sig bortom förnybar energi och teknik. Det är också viktigt inom sjukvård, fotografi och kemisk produktion på grund av dess antibakteriella och ljuskänsliga egenskaper.

Dessa industriella tillämpningar bidrar till efterfrågan på silver och påverkar dess priser på marknaden. När vi fortsätter att utforska mer kommer vi att upptäcka fler faktorer som påverkar silverprisets dynamik, vilket hjälper dig att göra kloka investeringsval.

Globala ekonomiska trender

Kopplingen mellan ekonomiska förhållanden och silverpriset är en avgörande aspekt som påverkar efterfrågan och investeringsintresset för denna ädelmetall. Ekonomiska trender och indikatorer spelar en viktig roll när det gäller att forma investerarnas inställning till silver, vilket påverkar dess prisdynamik.

 1. Effekten av en stark ekonomi: Under perioder av ekonomiskt välstånd och tillväxt kan investerare skifta fokus mot mer riskfyllda tillgångar, såsom aktier och investeringar med högre avkastning. En stark och stabil ekonomi tenderar att minska efterfrågan på säkra tillgångar som silver, eftersom investerare söker större avkastning under mer gynnsamma marknadsförhållanden.
 2. Efterfrågan från industriella sektorer: En blomstrande ekonomi leder ofta till ökad efterfrågan på silver inom industrisektorer. När tillverknings-, bygg- och teknikindustrin blomstrar ökar behovet av silver i elektronik, fordonskomponenter och infrastrukturprojekt. Denna kraftiga ökning av industriell efterfrågan kan ha en positiv inverkan på silverpriserna.
 3. Inflationstryck: En livlig ekonomi kan också leda till inflationstryck när konsumentutgifterna ökar och efterfrågan överstiger utbudet. I sådana scenarier kan investerare vända sig till silver som ett skydd mot inflation, vilket driver efterfrågan och stöder silverpriserna.
 4. Ekonomiska indikatorer och investerarnas stämningsläge: Att övervaka ekonomiska indikatorer, såsom BNP-tillväxt, sysselsättningsgrad och konsumentförtroende, är avgörande för investerare som överväger silverinvesteringar. Positiva ekonomiska data kan leda till en minskad efterfrågan på silver, eftersom investerare blir mer optimistiska om mer riskfyllda tillgångar.
 5. Omvänt kan ekonomisk osäkerhet eller tecken på potentiella nedgångar göra silver mer attraktivt som en säker tillgång, vilket ökar efterfrågan och höjer priserna.
  Långsiktigt perspektiv: Även om kortsiktiga fluktuationer i silverpriserna påverkas av ekonomiska trender är det viktigt att behålla ett långsiktigt perspektiv när man överväger silver som en investering. Silvrets roll som en påtaglig värdebevarare och dess breda industriella tillämpningar bidrar till dess bestående attraktionskraft, oavsett kortsiktiga ekonomiska förhållanden.

Sammanfattningsvis har globala ekonomiska trender en betydande inverkan på silverpriserna, med ekonomiska förhållanden som formar efterfrågan och investeringssentimentet för denna ädelmetall. Investerare bör vara uppmärksamma på ekonomiska indikatorer och beakta silvrets dubbla roll som både en säker tillgång och ett viktigt material i olika branscher när de fattar välgrundade beslut om silverinvesteringar.

Beräkning av silverpriset

silver price

Silverpriset fastställs och noteras på den internationella marknaden per uns, vanligtvis denominerat i US-dollar. Flera faktorer bidrar till beräkningen av silverpriset, och att förstå denna process är avgörande för investerare som vill navigera på ädelmetallmarknaden.

 1. Globala marknadskrafter: Silvermarknaden verkar på en global skala, där utbuds- och efterfrågedynamiken påverkas av olika faktorer världen över. Marknadskrafter, såsom industriell efterfrågan, investerarsentiment, geopolitiska händelser och ekonomiska trender, spelar en viktig roll för att bestämma silverpriset.
 2. Spotpris: Spotpriset avser det aktuella marknadspriset på silver för omedelbar leverans och avräkning. Det representerar realtidsvärdet på silver och används som riktmärke för prissättning av silverkontrakt och silverprodukter. Spotpriset fluktuerar ständigt baserat på förändrade marknadsförhållanden och kan nås via olika finansiella plattformar och webbplatser för ädelmetaller.
 3. Valutafluktuationer: Valutafluktuationer kan ha en inverkan på silverpriserna i olika regioner. Eftersom silverpriset anges i US-dollar kan förändringar i växelkurserna mellan US-dollarn och andra valutor påverka kostnaden för silver för investerare i olika länder. Om t.ex. ett lands valuta försvagas gentemot US-dollarn kan silverpriset i det landet stiga, medan det kan sjunka om valutan stärks.
 4. Premier och rabatter: Utöver spotpriset kan investerare stöta på premier eller rabatter på silverpriset när de köper fysiska silverprodukter. Överkurser representerar de extra kostnader utöver spotpriset som köpare betalar för artiklar som mynt, tackor eller bullion på grund av faktorer som myntning, raffinering eller återförsäljaravgifter. Rabatter, å andra sidan, uppstår när säljare erbjuder silverprodukter under spotpriset.
 5. Terminer och derivat: Investerare och spekulanter på silvermarknaden använder ofta terminskontrakt och derivat för att köpa eller sälja silver till ett förutbestämt pris i framtiden. Dessa kontrakt gör det möjligt för investerare att skydda sig mot prisfluktuationer eller ta spekulativa positioner i silver utan att fysiskt äga metallen. Terminsmarknaden spelar en roll när det gäller att fastställa framtida prisförväntningar och kan påverka spotpriserna.
 6. Relevans för investerare: Spotpriset på silver är av största vikt för investerare, eftersom det återspeglar metallens omedelbara värde. Investerare kan använda spotpriset som referens när de köper eller säljer fysiskt silver eller silverrelaterade investeringsprodukter. Det hjälper också investerare att spåra prisrörelser och fatta välgrundade beslut om sina silverinnehav.

Sammanfattningsvis bestäms silverpriset av en kombination av globala marknadskrafter, valutafluktuationer och faktorer som är specifika för ädelmetallmarknaden. Spotpriset fungerar som ett viktigt riktmärke för investerare, vägleder dem i deras investeringsval och ger insikter i den dynamiska världen av ädelmetallhandel. Genom att förstå hur silverpriset beräknas kan investerare fatta välinformerade beslut på silvermarknaden.

Är silver bättre än guld?

gold silver

Under de senaste fem åren har silverpriset (upp ca 50 procent) utvecklats bättre än guldpriset (upp ca 40 procent). Men eftersom silvermarknaden är betydligt mindre än guldmarknaden fluktuerar priserna också mer. Folker Hellmeyer, chefsanalytiker på investeringskonsulten Solvecon Invest, säger: ”Silver är mer aggressivt i nedåtgående rörelser och därmed mer riskfyllt än guld. Å andra sidan är silver oftast också mer dynamiskt på uppsidan.” Till skillnad från guld är silver dock överkomligt för människor med en budget.

För en kilotacka guld kostar för närvarande nästan 50 000 euro, medan en kilotacka silver kostar mindre än 1 000 euro.

Sammanfattning

När vi nu avslutar vår undersökning av de faktorer som påverkar silverpriset blir det uppenbart att denna ädelmetall inte bara är en symbol för skönhet och elegans utan också en viktig aktör i den globala ekonomin. Silvrets unika egenskaper, relativa knapphet och mångsidiga industriella tillämpningar gör det till en eftertraktad tillgång för både investerare och industrier över hela världen.

Det känsliga samspelet mellan utbud och efterfrågan, som drivs av ekonomiska förhållanden, geopolitiska händelser och tekniska framsteg, formar det ständigt föränderliga landskapet av silverpriser. Som en säker investering erbjuder silver ett värdefullt skydd mot ekonomiska osäkerheter och inflationstryck. Dessutom bidrar dess kritiska roll inom grön teknik och förnybar energi ytterligare till dess positiva efterfrågan i en miljömedveten värld.

För investerare som vill diversifiera sina portföljer och bevara sin förmögenhet är det av största vikt att förstå de faktorer som påverkar silverpriset. Spotprisets betydelse, uttryckt i US-dollar per uns, fungerar som en viktig referenspunkt för investerare som vill köpa eller sälja silverprodukter.

Oavsett om du är en förstagångsinvesterare eller en erfaren expert kan ädelmetallvärlden vara både spännande och komplex. Som den största försäljaren av guld och silver i norra Europa är Tavex dedikerade till att tillhandahålla pålitlig vägledning och ett brett utbud av investeringsalternativ för alla individer som vill ge sig ut på denna givande resa.

När du navigerar på ädelmetallmarknaden, kom ihåg att ta hänsyn till balansen mellan ekonomiska trender, tekniska framsteg, industriell efterfrågan och investerarnas sentiment. Genom att hålla dig informerad och vaksam kan du fatta kloka beslut och utnyttja silvrets potential som en tidlös värdebevarare och en mångsidig tillgång i ett ständigt föränderligt globalt landskap.

Vill du veta mer om vad som påverkar guldpriset? Klicka här!

Följ med oss på Tavex när vi fortsätter att vara din pålitliga partner när det gäller investeringar i ädelmetaller. Utforska vårt urval av silverprodukter här och ta det första steget mot att säkra din finansiella framtid med silvrets bestående lockelse. Lycka till med investeringarna!

Läs också