Skapa bevakningar

Användarvillkor

Vänligen läs dessa villkor noggrant eftersom de gäller alla beställningar, köp och försäljningar, oavsett om de gjorts via vår hemsida www.tavex.se, via telefon eller över disk på ett av de kontor som tillhör Tavex. Genom att lägga en beställning för köp från eller genom att samtycka till att sälja till Tavex, har du därmed godkänt följande villkor.

1. Lägga en order
2. Avbeställa en order
3. Leverans av ädelmetaller
4. Försäkring
5. Försäljning till Tavex
6. Priser
7. Kunduppgifter
8. Immateriella rättigheter

1. Lägga en order

En lagd order på www.tavex.se betraktas som en avsiktsförklaring att köpa vald produkt till gällande listpris. När en order läggs, erhåller kunden automatiskt en offert med betalningsinformation och kan därmed betala sin order.

Betalning måste erläggas snarast möjligt. Om någonting behöver klargöras eller om du har frågor kan du kontakta oss på tavex@tavex.se. Beställningen är slutförd och kan inte återkallas när väl pengarna har överförts till Tavex konto.

2. Avbeställa en order

Du har möjlighet att avbeställa ordern fram till dess att betalning är erlagd. Ordern annulleras per automatik om du ej erlägger betalning i tid.

Tavex förbehåller sig rätten att annullera ordern om köpet av extraordinära skäl visar sig vara omöjligt att genomföra. Du erhåller då snarast betalningen i retur. Potentiella skäl till att annullera en order:

  • Datahaveri som orsakar störningar/felaktigheter i såväl lagerstatus som priser.
  • Leveransproblem som exempelvis när beställda produkter ej anländer i tid.
  • Speciella situationer på världsmarknaden som orsakar större prisförändringar avseende investeringsguld.

Vid annullering av lagd order kontaktar Tavex dig för en ny överenskommelse gällande nya villkor, alternativt återbetalar snarast erlagd likvid till dig.

3. Leverans av ädelmetaller

Tavex skickar beställningen inom 24 timmar efter att betalning erlagts. Skulle en leveransförsening uppkomma, eller om den beställda varan inte finns i lager, kommer Tavex alltid att kontakta kunden via e-post för att specificera villkoren för leverans.

Leveransavgifter som ges under beställningsprocessen gäller endast om paketet ska levereras inom Sverige. Leveransvillkor och avgifter för utlandet beslutas om från fall till fall. Var vänlig kontakta oss på telefon 08-678 20 30 eller via e-post: tavex@tavex.se.

4. Försäkring

Alla försändelser är fullt försäkrade. Skulle varorna försvinna eller skadas under transporten, förbehåller sig Tavex rätten att efter eget gottfinnande att skicka nya produkter eller återbetala kunden. Försäkringen gäller endast så länge godset är under transport och upphör att gälla så snart fraktbolaget erhållit mottagarens underskrift.

5. Försäljning av investeringsguld- och silver till Tavex

A. Återköpspriser

De återköpspriser som visas på www.tavex.se är endast vägledande och indikerar vad Tavex skulle betala just för ögonblicket för föremål som kontrollerats av en av företagets ädelmetallexperter. Beloppet som kunden kommer att erhålla kan vara högre eller lägre än det angivna beloppet på vår hemsida, beroende på när kundens föremål ankommer och priset på guld eller silver vid den specifika tidpunkten på dagen.

De visade återköpspriserna för investeringsguld- och silverprodukter gäller bara för tillverkare som företräds av Tavex. Om investeringsguld- eller investeringssilvertackan/myntet härrör från en annan tillverkare eller om tackan/myntet skadats, repats, böjts eller dess originalvakuumförpackning öppnats, återköper Tavex varan till högst 96 % av spotpriset.

Tackor och mynt vilkas äkthet ifrågasätts, kommer att utsättas för tester som kan skada föremålet i syfte att fastställa renheten. Efter att renheten bestämts, vägs föremålen och kunden erbjuds ett pris i enlighet med de aktuella återköpspriserna som är upplagdawww.tavex.se. Skulle kunden avböja det givna erbjudandet, kommer föremålen att återlämnas och Tavex kan inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt några skador som åsamkats föremålen vid testerna.

B. Legitimationhandlingar

Tavex är enligt lag skyldigt att identifiera säljaren, vilket betyder att säljaren måste visa upp en giltig legitimationshandling vid försäljning av guld eller silver till Tavex. Säljaren måste också vara åtminstone 18 år, den lagliga ägaren till föremålen (vänligen medtag inköpsbevis för de föremål du önskar sälja) och likaså ha ensamrätten att överföra föremålens äganderätt till Tavex.

 C. Betalning

Vidr försäljning till Tavex väljer kunden att erhålla sin betalning på ett av följande sätt:

1. Pengar kontant – Notera att även fast det ej finns klara begränsningar på maxbelopp, så kan vi behöva ytterligare information i vissa fall.

2. Överföring till bankkonto – kontoinnehavaren måste vara samma person som säljer guld- eller silverföremålen till Tavex.

6. Priser

Alla priser anges i svenska kronor (SEK). Om du önskar erlägga betalning i annan valuta ombeds du kontakta Tavex AB:s huvudkontor på tel 08-678 20 30 alternativt via e-mail till tavex@tavex.se för att erhålla gällande växlingskurs samt villkor.

7. Kunduppgifter

Tavex behöver din information i de fall där du som kund behöver kontaktas angående din beställning, alternativt av andra skäl som leveransvillkor eller liknande. Till exempel måste du kontaktas om det nuvarande kontoret inte har dem beställda produkterna i lager och och därmed ett nytt avtal måste göras. Tavex respekterar och följer GDPR (Dataskyddsförordningen) och överför därför inte kommersiell information för kommersiella ändamål.