Skapa bevakningar

Sälja Ädelmetaller

Tavex köper begagnat guld och silver till marknadsledande priser. Få mer pengar och få betalt direkt. Använd vår värderare för en grov uppskattning. och si
Priserna uppdateras 4 minuter sedan
st

Hittar du inte din produkt i listan?
Låt oss hjälpa dig, ring till Tavex på 08-678 20 30 eller skicka en bild av föremålet till tavex@tavex.se.

Beställ guldkuvert
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Information om affären

Vi Köper
Vikt
Uppskattad totalvärde
Det grundläggande: Vad är spot, köp-pris & sälj-pris, spread och premie?

Spoten/spotpriset är det rådande marknadsmässiga priset på guld och silver som sätts av en rad faktorer beronde på tillgång och efterfrågan på den globala finansmarknaden. Spotpriset avser 1 troy-uns på 0,999 rent guld eller silver.

Köp-pris (eller bid på fackspråk) är det pris marknadens deltagare, såsom Tavex, är beredda att köpa guld eller silver vid varje given tidpunkt.

Sälj-pris (eller ask på fackspråk) är det pris marknadens deltagare, såsom Tavex, är beredda att sälja guld eller silver vid varje given tidpunkt.

Spread är skillnaden mellan köp-pris och sälj-pris. Om köp-priset för exempelvis 1 uns Guldfilharmonikerna är €1000 och sälj-priset är €1040, då är “köp-sälj spread” €40. Ett lågt köp-sälj spread är ofta en god indikation på hög likviditet. Produkter med hög likviditet, såsom Guldfilharmonikerna-myntet, kommer att ha ett lägre köp-sälj spread jämfört med andra mindre välkända guldmynt, vilket innebär att du, som investerare, kommer att spara pengar när du köper till eller avyttrar från din investering.

Varje vara som Tavex säljer medför en premie. En premie läggs till för att täcka tillverkningskostnader och distribution av varan. Premien beräknas genom att ta priset för varan minus metallens spotpris. Så om det gällande spotpriset på guld är €1020 och Tavex säljer 1 uns Guldfilharmonikerna för €1070, så är premien €50.

Det grundläggande: Vad är vikt- och renhetsmåtten för ädelmetaller?

Även om guldets och silvrets vikt ibland anges i kilogram eller gram, är det officiella viktmåttet för att mäta ädelmetallers massa troy-unset (troy ounce). Ett troy-uns (oz) motsvarar 31,1034768 gram. Observera att ett troy-uns inte är samma som ett avoirdupois-uns som motsvarar ca 28,34 gram.

Guldet och silvrets renhet mäts i finhalt på tusendelar, vilket avser metallens renhet i tusendelar. Exempelvis har PAMP 100 gramsguldtacka en guldfinhalt på 999,9, vilket innebär att tackan består av 99,99% rent guld. Låt oss ta ytterligare ett exempel: $20 Double Eagle med en a bruttovikt på 33,43624 gram har en guldfinhalt på 900, vilket avser 90% guldrenhet eller 33,43 x 0,9 = 30,092 gram rent guld.

Förutom renhet är det traditionella renhetsmåttet på guld karat (K). Den högsta karaten är 24 och är lika med eller överstiger 99,9% rent guld. Guldsmycken i Europa innehåller oftast en guldfinhalt på 14 och 18 karat, vilket motsvarar 14/24 = 58,3% respektive 18/24 = 75% rent guld.


Varför sälja ädelmetaller till Tavex?
  • Du får bästa priset
  • Vänlig service genom Europa
  • Du får betalt direkt

Vad kan du sälja till Tavex?

Våra specialister avgör finhalten på dina guldsmycken och ger dig ett pris. Pengarna kan betalas ut omedelbart efter att guldet har testats.

Hur går du tillväga?

Använd värderaren

Uppge den information du har om föremålen och få en grov uppskattning av priset.

Besök vårt kontor

Beskök ett av våra kontor för att föremålen värderade av Tavex experter.

Få betalt direkt

Vi erbjuder direkt utbetalning efter att föremålen har blivit värderade. Proceduren är snabb, transparent och smidig.