Skapa bevakningar

Vad är investeringssilver?

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 19.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24375,80 SEK/oz
  
- 68,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,31 SEK/oz
  
- 1,85 SEK
Investerringsilver tackor

Är silver ett material för framtiden?

Silver är definitivt ett material för vår framtid – oavsett om det används som råmaterial för industri och medicinteknik eller som en investering för att säkra sina egna tillgångar. Hittills har investerare alltid föredragit guld, men allt fler investerare vänder sig till silvermynt, silvertackor eller värdepapper för att diversifiera sina tillgångar.

Silver, precis som guld, anses vara extremt stabilt i värde och utlovar stora vinstmöjligheter. Men vad ska man tänka på när man köper silver? Är det vettigt att köpa silver? Vilka är fallgroparna? Vi kommer att gå igenom dessa frågor i den här artikeln.

silver

Det är i regel en bra idé att investera i silver som privatperson av många olika anledningar. Först bör vi gå igenom det uppenbara: det finns nästan ingen annan investeringsmöjlighet som erbjuder dig lika mycket skydd av dina tillgångar, även i tider av låga räntor och global oro, som silver. Till skillnad från aktier, värdepapper och valutor är silver inte värderbart. Det är därför inte förvånande att silver har varit en konstant i vår finansiella historia under tusentals år.

Silver erbjuder därför värdeorienterade investerare ett idealiskt alternativ för att diversifiera sin egen portfölj och utöka den med en långsiktig, säkrande investering.

Ur ett långsiktigt perspektiv har silverpriset rört sig uppåt under de senaste decennierna. Det har naturligtvis förekommit fluktuationer, men trenden är, i likhet med guld, i en riktning. ”Den lille mannens guld” har dock den avgörande fördelen att det är betydligt billigare. Du kan inte sätta samma mängd guld och silver i relation till varandra, vilket är anledningen till att i synnerhet privata investerare är bäst lämpade med billigare silverinvesteringar.

Silver finns globalt sett bara i begränsade mängder – så när det väl är utvunnet kommer inget nytt silver att kunna komma ut i omlopp. Enligt experter kan detta bli fallet inom de närmaste 15-20 åren med vår nuvarande användningstakt. En utveckling som kommer att återspeglas i värdet på din investering.

Vill du veta mer om vad silver används till förutom investering? Klicka här!

Tips för din investering i silver

Priset definieras vanligtvis av balansen mellan utbud och efterfrågan. Eftersom ca 50% av silver används i olika industrier är silverpriset beroende av den ekonomiska utvecklingen. Risken för fluktuationer är därför given.

Ju mindre du köper, desto mer betalar du

Två mynt av samma valör kostar mer än den gemensamma valören i ett mynt, eftersom det är dyrare att prägla två gånger. Fler mynt ger dock större flexibilitet. Så du bör bedöma vad du väger mer.

Silvermynt klassificeras efter sin vikt i rent silver. Silver, liksom guld, vägs i enheter av troy ounce. Ett troy ounce (oz) motsvarar ungefär 31,2 gram. De vanliga myntstorlekarna är därför 1 oz, 2 oz, 5 oz och 10 oz samt 1 kg.

1 kg silver
Vanligtvis är finheten på ett silvermynt 999/1000 eller 999,9/1000, men mynt med en lägre finhet på 925/1000 och 900/1000 är också kända på marknaden. Det bör noteras att mynt med en högre finhalt lättare kan säljas vidare internationellt än mynt med en lägre silverhalt.

Experter rekommenderar investerare att noggrant överväga hur hög en möjlig investering kan uppskattas innan de köper. Det är också viktigt att konvertera ett konstant investeringsbelopp till mynt med jämna mellanrum snarare än att rusa in och köpa när silverpriset är lågt. Om din ekonomiska situation tillåter det kan du dock när som helst göra ytterligare inköp utanför schemat.

Vilka former av silver kan jag köpa?

Silver erbjuder en intresserad investerare många alternativ. Det finns inget generellt svar på vilken av dessa som är bäst. I slutändan bestämmer varje investerare själv vilken typ av silver som är bäst lämpad för hans behov.

Majoriteten av investerarna föredrar fysiskt silver, eftersom silveraktier eller investeringsfonder, precis som andra aktier, är förknippade med högre risker för investeraren. Så om du fokuserar mer på att skydda dina tillgångar är klassiska silvertackor eller investeringsmynt mer lämpliga för ditt ändamål.

Silvertackor har inget individuellt samlarvärde och värderas endast efter sin silverhalt. Deras kompakta form gör dem stapelbara och underlättar därmed utrymmesbesparande förvaring. Silvertackor kan handlas internationellt och vid behov enkelt bearbetas. Vanliga storlekar inkluderar silvertackor som väger 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg samt 1 ounce och 100 ounce.

Trots ett visst mynttillägg är silvermynt i allmänhet lite billigare än silvertackor. De är vanligtvis mer historiskt betydelsefulla och erbjuder en visuell touch som en ”tråkig” stapel inte kan konkurrera med. De erbjuder därför möjligheten till känslomässig anknytning till din investering, mer flexibel avveckling och inträde till lägre priser.

Om du inte vill ha kostnaden för att köpa en silvertacka eller ett silvermynt är ett tredje alternativ börshandlade investeringar som Exchange Traded Commodities (ETC). Här kan du också delta i det stigande värdet på silverpriset utan att behöva köpa silver själv. Detta är dock en av de största nackdelarna: du är aldrig ägare till det deponerade silvret och om företaget går i konkurs kommer dina pengar att följa med.

Vilka är de mest populära silvermynten?

Förstagångsinvesterare konfronteras ofta med den frågan och det nästan oändliga urvalet av silvermynt i början. I grund och botten kan dessa delas in i två övergripande kategorier: Investeringsmynt och samlarmynt.

Silver

Vill du se Tavex hela utbud av silvermynt? Klicka här!

I jämförelse med samlarmynt definieras investeringsmynt av det faktum att de präglas i stora mängder. Detta innebär att dessa mynt kan produceras billigt och säljas till en låg premie.

En annan prisgaranti är stora valörer, eftersom ju större valören är, desto lägre är präglings- och distributionskostnaderna. Bland de mest kända investeringsmynten finns Maple Leaf silver, American Eagle silver eller Vienna Philharmonic silver. Ett eventuellt samlarvärde kommer här sällan att överstiga det faktiska materialvärdet. Detta är annorlunda med rena samlarmynt, där inte bara det rena silverinnehållet räknas, utan i samma utsträckning sällsynthet och motiv.

Om du tänker köpa silvermynt enbart i investeringssyfte är det lämpligt att välja ut de mest kända och mest framgångsrika investeringsmynten. Dessutom bör du vara uppmärksam på lättomsättbara storlekar. Ett silvermynt i valören 1 oz eller 2 oz säljs snabbare än en tungviktare på 1 kg.

Investering i silver är som en investering på aktiemarknaden

Förutom fysiska investeringar erbjuder silver vissa noterade investeringsmöjligheter.

De ETC:er (Exchange Traded Commodities) är i praktiken silvercertifikat som du kan handla med på börsen som aktier. Här köper leverantören silveraktier med sina investerares pengar och förvarar dem i en högsäkerhetsdepå.

På det här sättet deltar du i priserna på silvermarknaden utan att själv behöva köpa och lagra fysiskt silver. Du är dock inte ägare till silvret vid någon tidpunkt. ETC:er är därför skuldebrev, genom vilka de investerade medlen inte representerar särskilda tillgångar. Detta innebär att din investering är mindre säker i händelse av konkurs. I händelse av vinst tas dessutom en slutlig källskatt på 25% plus solidaritetstillägg ut, vilket är brukligt för aktier.

Dessutom finns det möjlighet att investera i företag som utforskar platser med höga silverhalter eller bryter dem själva. Framgången för aktierna i dessa silvergruvor eller associerade företag står och faller vanligtvis med silverpriset. En sådan investering är dock väldigt riskabel, i och med att dessa företag i princip inte har några andra inkomstkällor än silverfynden. Så om de hittar stora mängder kan vinsterna skjuta i höjden. Om de inte hittar något hotas du som investerare i värsta fall av en totalförlust.

Silvermarknaden har ibland stora fluktuationer, vilket är anledningen till varför du bör överväga silveraktier noga. De kommer förmodligen aldrig att kunna erbjuda samma säkerhet som en fysisk investering.

Vad bör du tänka på när du köper investeringssilver?

silvermynt

En kostsam investering måste hanteras på ett seriöst och säkert sätt. Så innan du köper, ta den tid som krävs för att kontrollera återförsäljarens pålitlighet. Särskilt mynthandlare finns det gott om och tyvärr finns det även svarta får bland dem.

I regel kan man känna igen seriösa ädelmetallhandlare på några få kännetecken:

  • Olika certifikat i affärslokalerna eller på webbplatser bekräftar återförsäljarens pålitlighet
  • Handlaren är medlem i en branschorganisation (t.ex. branschorganisationen för svensk mynthandel).
  • Ett enkelt sätt att kontakta handlaren: via telefon, fysisk butik och email.
  • Har många positiva omdömen på nätet.
  • Har tydliga årsrapporter och går att hitta på allabolag.se.

Ibland erbjuder även banker sina kunder möjligheten att köpa mynt. Det bör dock noteras att banker ofta tar ut högre priser än specialiserade myntsäljare. I princip gäller också tumregeln att du huvudsakligen kommer att få bättre villkor i onlinehandel. En onlinebutik behöver inte bära kostnaderna för att hålla en egen butik, varför dessa inte faller på försäljningspriserna i form av påslag. Var också uppmärksam på eventuella transport- och försäkringsavgifter.

Vad måste man tänka på ur skattesynpunkt?

När du köper silver i Sverige finns det några skattemässiga aspekter att tänka på. Här är några viktiga punkter att ha koll på:

  1. Moms: För investeringssilver tillämpas en moms på 25%. Detta innebär att priset du betalar inkluderar momsen och det är viktigt att vara medveten om detta när du gör din budget och jämför priser.
  2. ”Premie” på myntat silver: När det gäller myntat silver tillkommer en extra kostnad som kallas ”premie” eller ”påslag” på spotpriset. Denna premie inkluderar olika faktorer som myntning, en skatt på 7% på handlarens inköpspris, transportkostnader, handlarens vinst samt moms på vinsten. Det kan vara svårt att få en exakt specificering av dessa kostnader, men det är viktigt att vara medveten om att de kan påverka det totala priset du betalar för silvret.
  3. Vinstmarginalbeskattning: När du säljer silver kan det vara relevant att känna till att vinsten kan vara föremål för vinstmarginalbeskattning. Detta innebär att istället för att betala skatt på hela försäljningspriset, betalar du skatt endast på vinstmarginalen (skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset). Denna beskattningsmetod kallas också för vinstmarginalbeskattning . Det kan vara bra att rådgöra med en skatteexpert för att få mer detaljerad information om hur detta påverkar dig vid försäljning av silver.
  4. Importregler: Om du köper silver från utlandet, till exempel från tyska handlare, kan tysk moms på vinsten tillkomma. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke när du jämför priser och bedömer den totala kostnaden för ditt silverköp.

Det är viktigt att notera att skattelagstiftningen kan ändras över tid, så det kan vara bra att kontrollera de senaste skattereglerna och rådgöra med en skatteexpert för att få uppdaterad information innan du genomför ditt köp. Till exempel togs momsen på guld bort år 2000.

Hur förvarar jag mitt silver på rätt sätt?

förvaring av silver

Om du planerar att sälja dina mynt en dag bör korrekt förvaring inte vara ett tabubelagt ämne för dig. Investeringsmynt är mycket känsliga för skador som minskar deras värde. Därför är det första tipset att inte ta bort dina mynt från originalförpackningen efter köpet. Som regel får du mynten i kapslar eller påsar som garanterar damm- och repfri förvaring. Detta innebär att du också kan stapla mynten utan problem och därmed spara utrymme i din depå.

Om du inte har fått någon myntkapsel från din återförsäljare kan du alltid köpa en lämplig behållare från oss på Tavex!

Guldpris (XAU-SEK)
24375,80 SEK/oz
  
- 68,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,31 SEK/oz
  
- 1,85 SEK

Läs också