Skapa bevakningar

Vad är investeringsguld? Enkel förklaring skriven av en guldexpert

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 19.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
21574,80 SEK/oz
  
+ 372,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
239,67 SEK/oz
  
+ 4,52 SEK
Different types of gold bars

 

Under större delen av mänsklighetens historia har guld använts som pengar. Det här är ingen slump. Den gula metallen håller sitt värde på lång sikt, och i modern ekonomisk historia har den skyddat vår köpkraft från kriser och stora händelser på marknaden.

Här kommer vi att ta en närmare titt på vad investeringsguld är och några saker man bör komma ihåg när man investerar i guld. Vi kommer också att diskutera om det är föremål för mervärdesskatt och hur konsumenten kan sälja sina mynt eller tackor om de väljer att göra det.

Vad är investeringsguld? Definition och typer

Metall används för att tillverka många olika produkter, som har sin egen tillgång och efterfrågan (med respektive prissättning) och som behandlas på olika sätt i lagstiftningen. Den senare är av stor betydelse, vilket kommer att framgå tydligt.

Se hela Tavex utbud av investeringsguld här!

Guldmynt för investering

1 oz Somalisk Elefant Guldmynt - Afrikansk Fauna

För att behandlas som investeringsguld måste ett guldmynt:

  • Präglas (dvs. producerades) efter år 1800;
  • Vara eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet;
  • Ha en renhet på minst 0.900% (21,6 karat);
  • Säljas till ett pris som inte överstiger spotpriset på det guld som ingår i myntet med mer än 80 %.

Mynt som producerades före 1800 betraktas som historiska objekt och kulturegendom. De kan handlas som vanligt guld om de har de nödvändiga dokument som beskrivs i varje enskilt land.

Med tanke på ovanstående kriterier, innebär detta att en person kan använda ett investeringsguldmynt med en valör på 100 euro, (som till exempel i fallet med den Österrikiska Filharmonin-myntet), för att köpa varor i affären eller för att betala sina skatter?

Ett troy uns guld Österrikiska Filharmoniska Orkestern

Ett troy uns guld Österrikiska filharmoniska orkestern

Enligt lagen, ja, även om värdet på filharmonikern som investeringsguld är ojämförligt högre än som lagligt betalningsmedel. I skrivande stund är priset på myntet nästan 21 500 SEK, och om det används som betalningsmedel kan man köpa varor och tjänster för så lite som 100 euro.

Varför bör man investera i guld?

Även om människor har olika skäl att investera i guld, handlar guldinvesteringar för många om att bevara och skydda sin förmögenhet.

På samma sätt väljer många guld för att skydda resten av sin portfölj från risk och för att öka mångfalden i sin portfölj. Mycket få människor skulle välja att investera alla sina pengar i guld eftersom det alltid är tillrådligt att skapa en balanserad portfölj som innehåller olika typer av investeringar.

Många investerare väljer guld av just den anledningen, vilket gör det möjligt för dem att diversifiera till olika områden. Detta sägs bero på att guldpriset vanligtvis är negativt korrelerat till aktiemarknaderna; guld stiger ofta när andra marknader faller. Det är därför som guld traditionellt sett ses som en ”säker hamn”-investering. I tider av marknadsvolatilitet, när aktier och andelar rasar, beror en del av denna nedgång på att investerare flyttar från ”riskfyllda” tillgångar till den säkra tillflyktsorten guld.

Slutligen väljer vissa investerare guld på grund av den möjliga finansiella avkastningen, särskilt över en längre tidsperiod. Enkelt uttryckt, om du köper det och behåller det tills priset går upp kan du sälja det – förhoppningsvis med vinst.

Tackor eller plattor av investeringsguld

I den mån en guldtacka representerar en gjuten eller präglad mängd guld finns det inte lika många krav för den.

Tackor av investeringsguld PAMP Fortuna

Investment gold bar PAMP Fortuna

Dess renhet måste dock vara minst 0,995% (23,88 karat). Vikt, analys, tillverkare och serienummer måste anges på den. Vikten på investeringstackor kan variera kraftigt, från 1 gram till 12,5 kilo (400 troy uns). De senare är standard i interbankbetalning och visas ofta i filmer.

Investeringsguld och mervärdesskatt

Länderna i EU tar inte ut mervärdesskatt (moms) på investeringsguld. Enligt europeisk lag är det undantaget från skattesatsen i följande situationer:

  • Vid leverans av investeringsguld;
  • Köp av investeringsguld inom gemenskapen;
  • Import av investeringsguld.

Listan över investeringsguldmynt i EU som är undantagna från moms publiceras årligen i Europeiska unionens officiella tidning. Det är viktigt att notera att investeringsprodukter av andra metaller (silver, platina etc.) kan vara momspliktiga.

Många länder utanför EU tar inte heller ut moms på investeringsguld. Bland dem finns Serbien, som avskaffade momsen 2018. Sedan dess har den serbiska centralbankens guldreserver fördubblats.

Oavsett skattebehandling är produkter som kvalificerar sig som investeringsguld globalt identifierbara, vilket innebär att de i allmänhet kan köpas och säljas till ett tydligt pris i förväg. Detta är särskilt sant när det gäller välrenommerade handlare.

Investeringsguld och bevarande av köpkraft

Eftersom det är momsbefriat är investeringsguld det instrument som följer spotpriset på guld mycket nära. Det är också den tillgång som under de senaste fem decennierna har bibehållit köpkraften mycket framgångsrikt över tiden.

Investeringsguld har olika former av efterfrågan. Det används som reserver av affärs- och centralbanker, vilket snart kommer att behandlas som en riskfri tillgång, av börshandlande guldfonder och som ett sätt att skydda sig mot kriser och inflation av privatpersoner.

Guldets ökande i värde med tiden

Guldpriset

Efterfrågan på guld har ökat genom historien

Guldets efterfrågan

Andra guldprodukter följer inte spotpriset på metallen, även om de är formade som mynt och tackor. Här är två exempel:

Samlarmynt och guldtackor

Samlarmynt och guldtackor är två exempel på guldprodukter som inte följer spotpriset på metallen. Dessa kan ha ett mycket högt påslag och är i vissa fall momspliktiga när återförsäljarens marginal överstiger 80 % av metallvärdet i dem. Utanför samlarkretsar säljs de i allmänhet som guld- eller silverskrot. Efterfrågan på guldtackor har ökat under de senaste åren. Speciellt i osäkra tider ökar efterfrågan av guld.

Smycken

De är knappast en investering eftersom de i sitt slutliga pris innehåller en premie för utförande, som är ungefär lika stor som värdet på ädelmetallen, och skattesatsen. Liksom samlarföremål säljs de som guldskrot. Dessutom är det svårare att verifiera äktheten av guldsmycken jämfört med investeringsguld. Investering i guld är en form av diversifiering i en investeringsportfölj och kan ses som en slags försäkring inför oroliga tider.

Vad händer med mitt investeringsguld om säljaren går i konkurs?

Produkter som faller under definitionen av investeringsguld är i allmänhet globalt erkända. Även om den handlare som köpt guldet skulle gå i konkurs kan ägaren i allmänhet sälja det över hela världen.

Kända guldhandlare har offentligt tillgängliga och ständigt uppdaterade ”köp-” och ”säljkurser”. När det gäller Tavex ändras dessa var femtonde minut för att återspegla förändringar i det globala spotpriset på guld. Detta ger investeraren klarhet i vilket värde de kan få för sitt guldmynt eller sin guldtacka.

Hur investerar man i guld?

Det finns flera sätt att investera i guld. Du kan köpa och sälja guld genom CFD-handel eller investera i guld genom ETF:er på börsen. Andra sätt att investera i guld inkluderar att köpa guldtackor, smycken eller aktier i guldgruvor. Det finns också många börshandlade guldfonder (ETF:er) som gör det möjligt för dig att placera pengar på guldmarknaden. Varje metod kommer med både möjligheter och risker. Lär mer om hur man investerar i guld här!

ETF:er är börshandlade fonder som gör det möjligt för dig att placera pengar på guldmarknaden. Börshandlade guldfonder (ETF:er) är enkla att köpa och sälja på börsen och ger dig exponering mot guldpriset. ETF:er är också enkla att handla och har låga avgifter3.

Att köpa guldtackor är ett annat sätt att investera i guld. Du kan köpa guldtackor genom företag som specialiserat sig på att sälja guld och guldtackor såsom Tavex!

Läs också