Skapa bevakningar

20 Intressanta fakta om Guld

Publicerad av tavex i kategori Artiklar 04.11.2016
Guldpris (XAU-SEK)
24959,20 SEK/oz
  
+ 48,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,19 SEK/oz
  
+ 12,13 SEK

1. Världens största guldtacka väger 250kg (551 lb).

2. Guld har upptäckts på samtliga kontinenter på jorden.

3. Våra kroppar består av 0,2 mg guld, det mesta finns i vårt blod.

4. Man kan återvinna större mängd guld från ett ton av datorer än från 17 ton guldmalm.

5. Olympiska guldmedaljen innehåller endast 1,34% guld.

6. Världshaven innehåller nästan 20 miljoner ton guld.

7. Världen bryter mer stål på en timme än vad guld har gjorts sedan historieskrivningens början.

8. Nästan allt guld kommer usprungligen från meteoriter som nedslagit på jorden 200 miljoner år efter dess uppkomst.

9. Guld av 24 karat har en smältpunkt vid 1063°C eller 1945°F.

10. Nästan hälften av allt guld som någonsin brutits kommer från en plats: Witwatersrand, Sydafrika.

11. Indiska hemmafruar sägs äga 11% av allt guld i världen. Det är mer än vad USA, IMF, Schweiz och Tyskland har tillsammans i sina guldreserver.

12. Världens mest värdefulla mynt som är giltigt betalmedel är ett australiskt mynt med ett nominellt värde på 1 miljon USD. Då det väger 1000kg och består av 99,99% rent guld, uppgår guldvärdet till 45 miljoner USD.

13. Det återstår uppskattningsvis 52000 ton brytbart guld i marken till ett värde av 2 triljoner USD.

14. 2015 återvann Apple 2204 pound (ca 999 kg) guld från trasiga iPhones. Det är värt ca 40 miljoner USD.

15. NASA uppskattar att den, till jorden, närliggande asteroiden Eros innehåller 20 miljarder ton guld.

16. Den kemiska beteckningen för guld är Au, vilket kommer från det latinska ordet för guld – aurum, som betyder ”skinande soluppgång” eller ”gryningens sken”. Ordet guld kommer från den germanska språkstammen och härstammar från det ur-germanska ordet gulþ och det ur-indoeuropeiska ordet ghel, som betyder ”gul/grön”. Grundämnet har varit känt sedan antiken.

17. Guld är en tungmetall med hög densitet, men anses generellt sett inte vara giftig. Bladguld i mat och dryck kan därför förtäras.

18. Guld har många användningsområden vid sidan av dess monetära och symboliska värde. Det används bland annat i elektronik, elektriska ledningar, tandvård, medicin, strålningsskydd och vid färgning av glas.

19. Guld används i fönsterglas och i austronauters hjälmar för att reflektera bort infraröda strålar samtidigt som solljuset kan passera igenom, men ändå hålla det svalt.

20. Guld kan på kemisk väg göras om till vätska och injeceras i muskler på de tusentals människor som lider av reumatism. I USA sägs behandlingen vara framgångsrik på sju av tio patienter.

Guldpris (XAU-SEK)
24959,20 SEK/oz
  
+ 48,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,19 SEK/oz
  
+ 12,13 SEK

Läs också