Skapa bevakningar

2024 – så mycket är Riksbankens guld värt idag

Publicerad av Mattias Söderström i kategori Artiklar 26.04.2024
Guldpris (XAU-SEK)
24957,20 SEK/oz
  
+ 46,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Just nu uppskattas Sveriges guld till att vara värt mer än 100 miljarder svenska kronor! Men var är egentligen denna förmögenhet förvarad, och hur har värdet på guldet förändrats över tid? Tavex har undersökt detta närmare.

En närmare titt på Sveriges guld

Sveriges Riksbank, som stoltserar med titeln “världens äldsta centralbank”, har en imponerande guldreserv på 125,7 ton. Det var inte förrän 2013 som Riksbanken valde att offentliggöra informationen om var de förvarar guldet, i syfte att vara mer transparenta.

Passa på att köpa guld idag med detta prisvärda erbjudande!

Varför guldet är spritt över flera länder

För att minska säkerhetsriskerna har guldet placerats i olika länder. Detta strategiska beslut minskar riskerna som skulle uppstå om allt guld förvarades på ett ställe.

Så här fördelas Sveriges guld:

  • Storbritannien, Bank of England: 62,2 ton
  • Kanada, Bank of Canada: 33,2 ton
  • USA, Federal Reserve Bank of New York: 13,1 ton
  • Schweiz, Swiss National Bank: 2,0 ton
  • Sverige, i Riksbankens egna depå: 15,2 ton.

Denna geografiska spridning bidrar till att skydda Sveriges nationella tillgångar och säkerställa stabiliteten i guldreserven. Detaljerna kring den svenska depåns exakta plats hålls hemlig av säkerhetsskäl.

Riksbankens tillgångar och guldets betydelse 

Sedan 2009 har mängden guld i Riksbankens ägo varit oförändrad. Trots detta utgör guld en allt större andel av Riksbankens totala tillgångar. Hur kan detta förklaras?

Jo, för av Riksbankens finansiella tillgångar, den 31 december 2023, utgjorde guldet 84 miljarder av de totala tillgångarna på 1 256 miljarder kronor, vilket motsvarar 6,69 procent. Denna andel har ökat ytterligare under 2024, delvis på grund av guldprisets uppgång.

Sveriges guld är idag värt över 100 miljarder kronor!

En uträkning baserad på Tavex guldprisdiagram visar att värdet på Riksbankens guld har ökat till över 100 miljarder kronor 2024 – för närvarande exakt 106 miljarder kronor, med ett guldpris på 844 kr/gram.

Om Riksbankens övriga tillgångar är oförändrade jämfört med december 2023, utgör guldet nu cirka 8,29 % av Riksbankens totala tillgångar.

“Ur ett portföljteoretiskt perspektiv

finns det inte någon större anledning

till att guldreserven ska vara så pass

stor som 10 procent av den totala

Reserven.”

I början av 2000-talet uttryckte en anställd vid Riksbankens marknadsoperationsavdelning tvivel på att det var nödvändigt att behålla en guldreserv som utgjorde så mycket som 10 procent av bankens totala tillgångar. 

Nu, 23 år senare, ser vi att guldandelens proportion åter närmar sig denna nivå på 10 procent, vilket kan väcka en del tankar och diskussioner.

Källa: Riksbanken

Historik över Sveriges guldreserv

I början av 2000-talet uppgick Sveriges guldreserv till 185,4 ton. Den här siffran minskades metodiskt fram till år 2009. 

Under finanskrisen 2008-2009 sålde Sverige av cirka 23 ton guld, något som i efterhand kan ha varit en dålig affär med tanke på hur mycket guldpriset har ökat sedan dess.

En graf som visar Sveriges guldreserv i ton under 2000-talet

Källa: Gold.org

Värdet på det guld Riksbanken avyttrade har femdubblats

2004 bestämde sig Riksbanken för att sälja en tredjedel av sitt guld. Från 2004 till 2009 sålde de 60 ton guld och fick ungefär 10,7 miljarder kronor för det. De pengarna investerade de sedan i värdepapper i utländsk valuta.

Idag är värdet på de 60 ton guld som såldes uppe i cirka 50,6 miljarder kronor.

Ett bild som visar Riksbankens guldförsäljning

Sveriges guldreserv i Boden

Fram till 1982 förvarades Sveriges guldreserv i Degerbergsfortet i Boden, under sträng sekretess. En hemlig omplacering av guldet ägde rum under en natt 1982. Rykten säger att upp till en fjärdedel av Sveriges dåvarande guld, cirka 130 ton, var förvarad här. 

Liknande hemliga anläggningar fanns även i Falun och Jönköping, designade för att tåla extrema angrepp, inklusive kärnvapen.

Vad tror du om Riksbankens framtida guldstrategi? Kommer de att köpa mer guld eller kanske sälja av en del? Dela gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet nedan!

Övriga källor:

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
24957,20 SEK/oz
  
+ 46,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,16 SEK/oz
  
+ 12,10 SEK

Läs också