Skapa bevakningar

Europas centralbanker börjar köpa guld igen

Publicerad av Vikram Sundarasekhar i kategori Artiklar 06.12.2021
Guldpris (XAU-SEK)
24919,30 SEK/oz
  
+ 8,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
325,42 SEK/oz
  
+ 1,36 SEK

Europas centralbanker börjar köpa guld igen, vilket indikerar stora förändringar i ekonomin. Läs mer om denna nyhet och dess inverkan!

The Central Bank of Ireland, den irländska centralbanken, har enligt uppgift börjat köpa guld igen. Enligt uppgift skall centralbanken på den gröna ön ha köpt in cirka två ton guld under september och oktober 2021. Inköpen är relativt små, i alla fall mätt i centralbankstermer. Det totala värdet uppges ligga på cirka 100 miljoner euro.

Det så kallade signalvärdet är emellertid betydligt större. Genom att The Central Bank of Ireland nu köper guld, indikerar det en en potentiell förändring av penningpolitiken för euroområdet. Det är värt att notera att guld är känt som ett sätt att skydda sitt kapital mot inflation, och att den inflation som just nu plågar världen av centralbankerna sägs vara ”övergående”. Trots detta köper alltså den irländska centralbanken guld.

2010 bytte centralbankerna fot, och gick från att vara nettosäljare till att vara nettoköpare av den gula metallen. Detta beror på att tidigare, under Mario Draghis mandatperiod, varnades euroområdets centralbanker för att inte köpa guld – av Draghi själv. Även om det inte medgavs offentligt fick detta euroområdet att se starkt ut och gav styrka åt euron efter finanskrisen 2008 och eurokrisen 2012. Mario Draghi är Italiens premiärminister sedan den 13 februari 2021. Han var tidigare ordförande för Europeiska centralbanken 2011–2019 och centralbankschef för Banca d’Italia 2006–2011.

Centralbankerna kontrollerar penningflödet

Att centralbankerna som kontrollerar mängden pengar i omlopp i ekonomin, väljer att köpa guld med nytryckt valuta inger inte något större förtroende för uttalandena om att inflationen är övergående. Genom att öka mängden valuta genom så stora kvantitativa lättnader, och sedan använda dessa för att köpa realtillgångar som guld ger istället den motsatta signalen.

Detta är en del av anledningen till att länder som har köpt guld samtidigt som de förringat sina valutor har sett sina nationella valutor depreciera under de senaste 10 åren. Enkelt uttryckt: Om en centralbank skapar pengar ur tomma intet och köper tillgångar med dessa pengar, tappar centralbankens egna valuta i värde. Detta är vad som har hänt med köpkraften hos valutor över hela världen i förhållande till guld.

Hittills har euroområdet inte sett några köp av guld i den skala Irland nyligen genomfört. Även om köpet fortfarande är relativt litet, antingen så kan köpet bero på

1) den irländska centralbanken inte följer de regler som fastställts av ECB angående guldköp,

2) den irländska centralbanken har fått rätten att köpa guld till sina reserver, vilket skulle tyda på en mjukare policy gentemot guld från ECB eller

3) köpet gjordes av någon annan anledning.

Hittills har den irländska centralbanken vägrat att kommentera köpet, så vi har ingen officiell förklaring till köpet. Om inte köpet förblir en engångshändelse, eller om det finns en annan anledning till köpet än att stärka Irlands valutareserver, indikerar denna nyhet en betydelsefull förändring för euron.

 

Den irländska centralbankens innehav av guld

Så, om centralbankerna säger att inflationen är ”övergående” och samtidigt väljer att köpa guld, en tillgång som är känd för att vara ett inflationsskydd, hur skall du tänka? Nyligen presenterade SCB, Statiska Centralbyrån, uppgifter om inflationen för november 2021.

Inflationen enligt KPIF uppgick till 3,6 procent i november, vilket var en ökning sedan oktober 2021 då inflationen var 3,1 procent. Det var framförallt högre priser på el och drivmedel som bidrog till den ökande inflationen. El och bensin har således påverkat inflationen under hela hösten. Går vi vidare in i december så ser vi att elpriserna under början av december nådde sina högsta nivåer någonsin. Detta kommer att få en betydande påverkan på inflationen för december månad, och det låter inte som inflationen är övergående.

Faktum är att inflationen nu är den högsta på 28 år. Den nuvarande inflationen är den högsta inflationsnivån sedan december 1993 då inflationen drevs av kronkollapsen året innan. Inte ens de så kallade experterna hade väntat sig att vi skulle få se en inflation som var så pass hög. Nyhetsbyrån Infront gjorde en undersökning i finansbranschen, och de trodde att inflationen under november skulle hamna på en ökning på 0,3 procent. Även med den nivån skulle inflationen varit den högsta på tretton år.

Även i USA är inflationen hög. Amerikanska konsumentpriser i november bekräftar att detta ämne är ganska explosivt. Med 6,8 procent på årsbasis ligger den amerikanska inflationen kvar på sin högsta nivå sedan början av 1980-talet.

Det som är värt att notera är att priset på guld inte har följt med inflationen denna gång.  Att guld – trots allt det traditionella skyddet mot stigande priser – ännu inte gynnats så tydligt av denna utveckling som man kunnat förvänta sig. Rädslan är stor att Fed kommer att sätta på bromsen och höja räntorna tidigare än väntat. Det återstår att se om de fortsatt negativa realräntorna, det vill säga nominella räntor justerade med hög inflation kommer att stödja guldpriset det kommande året.

Av den anledningen kan det vara en bra idé att titta närmare på de egna innehaven av guld. Att centralbankerna anser att det är dags att köpa guld, samtidigt som de säger åt allmänheten att inflationen är övergående sänder dubbla signaler. Om inflationen, trots vad de guldköpande centralbankerna säger, inte är övergående, så betyder det att värdet på pengar på banken kommer att minska i värde. Samtidigt visar historien att guld fungerat som en bra försäkring över tiden mot just inflation.

Det finns en annan fördel med att titta på guld just nu. Under hela coronapandemin har den svenska kronan varit stabil. Under 2020 föll den svenska inflationen ned till nästan noll. Det gjorde att många utländska investerare valde att köpa svenska kronor.

Vad har då detta med guldpriset att göra? Jo, den svenska kronan börjar nu att försvagas, och många marknadsbedömmare tror att det kommer att fortsätta. Guld prissätts i dollar, vilket betyder att när du går in i någon av Tavex butiker och handlar en tacka så betalar du visserligen i svenska kronor, men baserat på ett guldpris som sätts i dollar. Att en dollar nu kostar 9,14 kronor, att jämföra med 8,16 i början av året gör att den som ägde guld i januari har tjänat på dollarkursens uppgång.

Så, en hög inflation, centralbanker som säger till allmänheten att inflationen är övergående samtidigt som de själva köper den bästa försäkringen som finns mot ett minskat penningvärde. Samtidigt ser vi hur en krona som blir allt mindre värd. Vad anser du att är det bästa sättet att skydda ditt kapital på?

 

Du kan köpa fysiskt guld som ett skydd mot inflation hos Tavex AB.

Guldpris (XAU-SEK)
24919,30 SEK/oz
  
+ 8,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
325,42 SEK/oz
  
+ 1,36 SEK

Läs också