Skapa bevakningar

Är detta en bra tid att köpa guld?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 30.08.2021
Guldpris (XAU-SEK)
25949,10 SEK/oz
  
- 216,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,50 SEK/oz
  
- 10,59 SEK

Guld som investeringstillgång fungerar som skydd mot inflation och är även en säker fristad och en kontracyklisk tillgång.

Till skillnad från aktier och fastigheter genererar guld inga förmögenheter. Den som äger guld får inga utdelningar eller någon hyra. Så varför då investera i guld?

Det främsta skälet till att äga guld är att det bidrar till att bevara köpkraften och fungerar som en värdereserv. I århundraden har ädelmetallen använts som valuta vid byteshandel. Faktum är att världens centralbanker är de som innehar de största guldreserverna. Frankrikes centralbank har mer än 2400 ton guld i sina valv och centralbankerna i euroområdet har sammanslaget mer än 10 000 ton. På det här sättet ökas förtroendet för valutan.

I kristider, när investerarnas förtroende har utarmats, är detta sådana egenskaper man letar efter: guld har alltid ett värde och kommer alltid att ha det.

När man förvaltar sina tillgångar kan guld därför fungera som en slags stötdämpare under sämre tider. När börserna faller har guldpriset en tendens att stiga: man säger att guldet är en kontracyklisk tillgång. Nedanstående diagram visar det omvända sambandet mellan aktier och guld.

(Källa:  Aktier jmf med Guld – graf 124 år | Långsiktig trend)

Även om det omvända sambandet mellan guld och aktier inte stämmer överens helt är det anmärkningsvärt att guldet steg både när internetbubblan sprack och under subprime- och Covid-19-krisen.

Anledningar att köpa guld när priset sjunker

Federal Reserve har flera gånger konstaterat att vi är inne i en period då den penningpolitiska linjen är negativ. I Vita Huset sitter en demokratisk president med stora planer på stödprogram. Allt detta kommer onekligen föra med sig lägre räntor och minska den avkastning som obligationsinnehavare förväntar sig efter inflationen. Detta är dock goda nyheter för guldpriset eftersom detta då blir attraktivt som en tillgångskategori som kan bibehålla förmögenhet. Även den fortsatta försvagningen av den amerikanska dollarn är en bra köpsignal för ädelmetaller. Slutligen får man inte glömma att guld används av centralbanker för att skydda sig mot både inflations- och marknadsrisker; USA:s centralbank, Tysklands centralbank, brittiska centralbanken och Kinas folkbank har alla en betydande del av sina totala reserver i guld.

Guldinflöde för ETF:er enligt region

Uppgifter från den 30 juni 2021
Källor : Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, World Gold Council ;

Som vi ser var nordamerikanska ETF:er den viktigaste källan till guldflöden. När guldpriset sjunker tar institutionella investerare tillfället i akt och köper mer guld till lägre pris. Om vi ser historien som en indikator är det troligt att guldpriset kommer stiga igen på sikt och eventuellt överträffa det högsta priset på 2000 dollar som noterades i augusti förra året. På kort sikt, eftersom den ekonomiska återhämtningen pågår och investerarna främst är intresserade av aktier, håller centralbankerna räntorna låga. Under denna närmsta tid kommer guldpriset troligen att avstanna eller till och med sjunka, vilket potentiellt kan ge ytterligare möjlighet att köpa till lägre priser.

Centralbanker: Grundpelare för penningvärdet

För att ekvationen ska gå ihop är det desto viktigare att centralbankerna, som ansvarar för att ge ut och kontrollera den valuta som är i omlopp i ett land eller en federation, har en tillräckligt stor guldreserv.

För att begränsa inflationen av en valuta är det meningsfullt att skapa en reserv av tillgångar med ett värde som grundar sig på långsiktighet.

Så utan att nödvändigtvis gå tillbaka till den guldstandard som slopades under 1930-talets stora depression har centralbankerna inte tvekat att utnyttja den här råvaran.

Den gula metallen är faktiskt ett av skälen för risken med valutadevalvering i länder som Thailand, Turkiet och till och med Storbritannien, som måste säkra sin ekonomi så gott det går i efterdyningarna av en mycket skadlig brexit.

Kom igång med våra investeringspaket idag:

 

Guldpris (XAU-SEK)
25949,10 SEK/oz
  
- 216,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,50 SEK/oz
  
- 10,59 SEK

Läs också