Skapa bevakningar

Är du orolig för inflationen? Köp guld!

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 13.09.2021
Guldpris (XAU-SEK)
24908,20 SEK/oz
  
- 2,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
325,21 SEK/oz
  
+ 1,15 SEK

Låt oss börja med frågan: Vad är inflation? Inflation är ett begrepp som används av ekonomer för att beskriva hur pengar/valuta förlorar i värde med tiden, något som leder till stigande priser. Hur kan vi förhindra att våra ekonomier tappar i värde? Ett sätt att göra detta är genom att äga fysiskt guld.

Givetvis är det lite förenklat att säga att ”inflation” är just det här, prisökningen är inte global eftersom det även finns variationer inom varje sektor. Men för gemene man är det den relevanta konkreta manifestationen av olika ekonomiska fenomen och mekanismer.

Dollarn

Den amerikanska dollarn är en standardvaluta för internationella transaktioner och handel.

Priset på den amerikanska dollarn har en betydande inverkan på världens finansmarknader och därmed på priset för råvaror som guld. För att mäta den amerikanska dollarns köpkraft använder amerikanska ekonomer det ”handelsviktade dollarindexet”, som beräknas utifrån valutorna i tjugosex utländska länder som står för 90% av den amerikanska handeln.

Då guld ses som en säker hamn har guldets pris ett omvänt förhållande till priset på den amerikanska dollarn som också ses som en tillgång.

När den amerikanska dollarn tappar i värde blir den mindre attraktiv för investerare som då istället vänder sig till guldet vilket leder till en ökning av guldpriset. När dollarn stärks tenderar därför guldpriset att sjunka.

En av orsakerna till det omvända förhållandet mellan guld och den amerikanska dollarn är dessutom att guld betecknas i amerikanska dollar vilket innebär att förändringar i växelkursen omedelbart visar sig i guldpriset.

Med andra ord, när den amerikanska dollarn ökar i värde blir det dyrare att köpa guld, något som minskar efterfrågan på den gula metallen i resten av världen. Följaktligen innebär detta att guldpriset då pressas tillbaka.

Ett allmänt accepterat samband

Förr i tiden såg man ofta att guldpriset steg när den amerikanska valutan föll och vice versa. På grund av växelkurserna har detta också bekräftats för andra valutor, så till den grad att man sedan länge har ansett sambandet som tillförlitligt.

Under senare år har sambandet dock blivit allt mindre uppenbart och gradvis ersatts av ett annat samband: det mellan de amerikanska räntorna och guldpriset. Detta i alla fall enligt de senaste analyserna från World Gold Council. Mot alla odds verkar det som om dollarn gradvis håller på att återta sin plats som en pålitlig indikator på guldprisets riktning.

Pålitliga indikatorer 

Det stämmer att stigande amerikanska räntor inte alltid inneburit en nedåtgående rörelse i guldpriset. Det verkar som om en kombination av räntorna och dollarn kan vara det som banar vägen för prisutvecklingen på kort och medellång sikt.

I stället för de två sistnämnda verkar det dock som man borde fokusera på den underliggande osäkerheten på marknaden och de risker som ligger till grund för den, men också på kapitalflödenas ställning och hur täta de är. Tillväxten inom sektorerna för högteknologi och smycken har också stor betydelse för efterfrågan på ädelmetaller, liksom alternativkostnaderna mellan lönsamma tillgångar och guld som en säker och därmed icke-avkastande tillgång.

Inflation, räntor och guldet

Vid sidan av dessa indikatorer är risken för inflation, som ofta uppstår som en reaktion på penningpolitiken, och skillnaden mellan amerikanska och utländska räntor fortfarande starka indikatorer. World Gold Council betonar dock att förutom dollarn och inflationen, och rädslan för inflationen, kan man även se osäkerheten på marknaden och flödenas placering som viktiga indikatorer.

Om du vill investera innan priserna höjs kan du beställa guldmynt, guldtackor och historiska mynt nu!

 

Guldpris (XAU-SEK)
24908,20 SEK/oz
  
- 2,90 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
325,21 SEK/oz
  
+ 1,15 SEK

Läs också