Skapa bevakningar

Bankerna med flest icke-garanterade insättningar

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 03.05.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24398,20 SEK/oz
  
- 45,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,82 SEK/oz
  
- 1,34 SEK

Dorothy Neufeld och Sabrina Lam har på Visual Capital sammanställt en lista över de 30 banker som har flest icke-garanterade insättningar. Högst upp på listan hittar vi flera banker som är viktiga för det finansiella systemet.

I USA finns det icke-garanterade insättningar till ett värde av 7 biljoner dollar.

Denna siffra är tre gånger högre än Apples marknadsvärde och uppgår till cirka 30 procent av USA:s BNP. Insättningar över 250 000 dollar saknar insättningsgaranti – upp till den gränsen försäkras de av FDIC. Icke-garanterade insättningar står för 40 procent av alla insättningar. Före den världsomfattande finanskrisen 2008 uppgick insättningarna med insättningsgaranti till 100 000 US-dollar.

I efterdyningarna av Silicon Valley Banks (SVB) kollaps tar vi nu en titt på de 30 banker som har störst andel icke-garanterade insättningar. Listan är sammanställd med hjälp av uppgifter från S&P Global.

Vilka banker har flest icke-garanterade insättningar?

Ovanstående bild visar en lista över de banker som har flest icke-garanterade insättningar. Som jämförelse har man tagit med banker som i slutet av 2022 hade tillgångar på minst 50 miljarder dollar.

Förvaringsinstitut är viktiga för infrastrukturen hos det finansiella systemet – de förvarar, avvecklar och redovisar medel och fyller andra funktioner som krävs enligt depåavtalet. Bank of New York (BNY) och State Street Bank har flest antal icke-garanterade insättningar. Detta är också de två största amerikanska depåbankerna.

Både BNY Mellon och State Street anses vara banker som är viktiga för systemet.

På vilket sätt skiljer sig dessa banker från SVB? Deras utlåning och värdepapper som innehas till förfallodagen är betydligt mindre än deras totala inlåning. Exempel på värdepapper som innehas till förfallodagen är obligationer. Dessa lån stod för 94 procent av SVB:s inlåning, jämfört med 31 procent och 40 procent för BNY Mellon och State Street.

Värdepapper som innehas till förfallodagen innebär betydligt högre risker för bankerna. Många av dessa värdepapper har förlorat i värde till följd av den snabba räntehöjningen. Ränteökningen innebär därför omfattande risker för de banker som innehar sådana här värdepapper. Värdet på amerikanska långfristiga statsobligationer sjönk med cirka 30 procent under 2022. Om en bank säljer dessa värdepapper före förfallodagen drar den på sig stora förluster.

Det finns 11 banker vars lån och värdepapper som innehas till förfallodagen utgör mer än 90 procent av den totala inlåningen.

Här kan du lära dig allt du behöver veta om lån.

Att släcka en eld

För att slippa mer allvarliga följder vidtog tillsynsmyndigheterna särskilda åtgärder. Alla insättningar som gjordes i SVB och Signature Bank gavs insättningsgaranti redan några dagar efter det att bankerna kollapsat.

Federal Reserve inrättade också en nödlånemöjlighet för banker, det så kallade Bank Term Funding-programmet (BTFP). Här kan banker vars insättare har börjat ta ut pengar från banken få finansiering. Programmet tar också itu med den ränterisk som bankerna står inför.

Hittills har byrån lånat ut 50 miljarder dollar, varav utlåningen under den första veckan uppgick till 11,9 miljarder dollar (Federal Reserve uppdaterar de här siffrorna en gång i veckan). Detta har fått Federal Reserves balansräkning att återigen öka, trots beslutet att den skulle börja minskas 2022.

Vad innebär detta för det finansiella systemet?

Vad innebär detta rent allmänt för det amerikanska banksystemet, insättarna och det finansiella systemet?

Å ena sidan hade Federal Reserve inget val – bankerna var tvungna att räddas. Charlie Munger, mångårig affärspartner till världens mest kända investerare Warren Buffett, sade:

”I den rådande situationen hade bankerna inget annat val än att garantera alla insättningar. Annars hade vi få se vår tids största bankrusning någonsin.”

Det stora problemet med detta är att det medför fler risker i systemet. Perioden med extremt höga räntor har gjort bankerna mer känsliga för stigande räntor. Samtidigt har priset för risktagande minskat. Om marknadsaktörerna räknar med att Federal Reserve alltid kommer till deras undsättning kommer de inte längre vara lika försiktiga i sitt beslutsfattande.

Nu säger Federal Reserve att man kanske måste vidta åtgärder för att skydda icke-garanterade insättningar. Man kan bara spekulera i hur snabbt BFTP:s lånevolym kommer öka under de närmaste månaderna.

Guldpris (XAU-SEK)
24398,20 SEK/oz
  
- 45,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,82 SEK/oz
  
- 1,34 SEK

Läs också