Skapa bevakningar

Centralbankerna fortsätter att köpa guld. Varför?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 30.07.2021
Guldpris (XAU-SEK)
25978,70 SEK/oz
  
+ 379,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
315,06 SEK/oz
  
+ 12,37 SEK

Kraftigt ökat penningutgivning för att stimulera världsekonomin, COVID-19-pandemin, rädsla för en världsomfattande börskrasch med mera, har fått centralbankerna att köpa stora mängder guld. Enligt en färsk rapport från World Gold Council planerar 21 % av de globala centralbankerna att köpa guld det här året. Trenden för centralbanker att köpa guld verkar alltså fortsätta även under 2021.

Varför fortsätter centralbankerna att köpa?

Det finns olika anledningar till att centralbankerna köper och äger guld.

Guldets rykte som en säker tillgång för att sprida riskerna i portföljen är allmänt känt och oomtvistat. Guldets potential att öka den riskavvägda avkastningen och samtidigt fungera som en effektiv form av säkerhet är dock ett mindre diskuterat men väl så viktigt ämne.

Enligt en enkät från World Gold Council är det ingen av centralbankerna som planerar att sälja sitt guldinnehav under det här året. Av de som svarat har de som planerar att öka sitt guldinnehav stigit till 21% jämför med 20% förra året. Ingen av centralbankerna har för avsikt att dra ner på sina guldreserver, vilket är en minskning på 4% jämfört med förra årets enkät. (1)

”Det här årets enkät visar på fortsatt stort intresse för guld bland centralbanker, detta mot bakgrund av COVID-19-pandemin som framhåller vikten av att upprätthålla likvida, okorrelerade tillgångar i en reservportfölj. (1)

”Inflationen har också återigen kommit upp som en investeringsfråga och kan komma att påverka centralbankernas tillgångsfördelning under de kommande åren. Vi tror att centralbankerna alltjämt kommer kvarstå som nettoköpare av guld, om än i något mindre volymer än under den senaste tioårsperioden.” (1)

Under de senaste 18 månaderna, under Covid-19-krisen, har vi sett en stark uppgång för guldet – detta kan vara en av de främsta orsakerna till att centralbanker fortsätter att köpa guld även det här året.

De viktigaste skälen till att centralbankerna samlar på sig guld

 • Guld är allmänt känt som ett sätt att diversifiera portföljen
 • Guld har i århundraden varit en tillförlitlig förmögenhetsreserv, vilket gör den till en pålitlig och betrodd tillgång.
 • Historiskt sett har guld visat sig vara en bra motvikt mot inflation. Detta har stor betydelse, särskilt i dagens ekonomiska klimat där inflationen är på tydlig uppgång. För centralbankerna innebär guldet en hedging mot inflationen.
 • Guld har ingen motpartsrisk. Guldet är världsomspännande och kan inte gå i konkurs, ställa in betalningar eller ”orsaka besvär” för sina ägare.
 • Guld är högt värderat över hela världen och godtas alltid som betalningsmedel.

Guldet är fortsatt på uppgång – Centralbankerna köper

Guldpriset visar styrka på lång sikt. Tre viktiga tekniska faktorer stöder guldets starka ställning.

  1. Den nedåtgående trenden bryts och priset ligger kvar.
  2. Stark stödnivå mellan 1750-1775 USD/uns.
  3. Guld handlas över den långsiktiga trendlinjen.

Dessa tre huvudsakliga punkter enligt teknisk analys kombinerat med fundamental analys ger stöd för guldets långsiktiga uppåttrend.

Köp guld hos Tavex

Vi på Tavex arbetar ständigt med att tillhandahålla de bästa produkterna och köpen till våra kunder.

För närvarande har vi ett specialerbjudande för två produkter, med låg marginal.

Diverse 1 uns guldmynt och tackor endast 3.3% över marknadspriset

1 kg K.A. Rasmussen silvertacka endast 6.9% över marknadspriset

_____________________________________________________________________________

 

Guldpris (XAU-SEK)
25978,70 SEK/oz
  
+ 379,20 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
315,06 SEK/oz
  
+ 12,37 SEK

Läs också