Skapa bevakningar

Detta är bara början på guldets uppgång

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 20.02.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25923,20 SEK/oz
  
+ 265,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,12 SEK/oz
  
+ 7,73 SEK

De finansiella marknaderna präglas fortfarande av osäkerhet då centralbankernas penningpolitik skapar en världsomfattande lågkonjunktur för att begränsa inflationen.

2023 började bra för guldmarknaden, och enligt en europeisk fond ser framtiden lovande ut för ädelmetallen.

Hur tänker och agerar fondförvaltarna?

100 europeiska och brittiska fondförvaltare tillfrågades i november av analytiker på HANetf, och av detta framgår att  89 procent av de tillfrågade hade för avsikt att öka sina guldinvesteringar under 2023.

Enligt undersökningen anser fondförvaltarna att centralbankernas efterfrågan på guld är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att upprätthålla priset på den gula metallen. World Gold Council uppger att centralbankerna i slutet av tredje kvartalet förra året köpte 673 ton guld, vilket är den högsta siffran sedan 1967.

Enligt undersökningen anser 83 procent av förvaltarna att centralbankerna kommer fortsätta köpa guld under det närmsta året.

Köper centralbankerna fortfarande guld?

Världsguldrådet (WGC) uppgav på tisdagen att centralbankernas efterfrågan på guld har återhämtat sig kraftigt efter att den för två år sedan hade nått sin lägsta nivå på tio år. De sa vidare att nettoköpen förväntas öka med 1 136 ton, eller cirka 70 miljarder dollar, under 2022.

Efter att ha uppdaterat några av de tidigare uppgifterna i sin årliga rapport Gold Demand Trends bekräftade WGC att inköpsnivån i själva verket var den högsta sedan 1950 och det 13:e året i rad med nettoinflöden.

I likhet med det tredje kvartalet bestod årets sista kvartal av både registrerade köp och en omfattande beräkning av icke registrerade köp. Som tidigare nämnts uppgick centralbankernas köp under fjärde kvartalet till 417 ton, vilket nästan motsvarar de totala köpen under 2021. (450 ton).

Detta ledde till ett inköp av totalt 862 ton guld under andra halvåret 2022.

Vad visar den tekniska analysen?

De motstridiga effekterna av ihållande hög inflation och höjningen från centralbankerna, framför allt den amerikanska centralbanken (Fed), för att begränsa de stigande konsumentpriserna, har varit den huvudsakliga anledningen till guldmarknadens utveckling.

Efter att ha nått en topp på 1 949 dollar under månadens första dag, den högsta nivån sedan april 2022, sjönk guldpriset den 8 februari till 1 872 dollar. Sedan början av 2023 har ädelmetallen stigit med över 2,84 % (från och med den 8 februari), med stöd av Kinas återöppnande och därmed den förväntade återhämtningen vad gäller efterfrågan.

2023 inleddes med en betydande prisökning på över 8% på 30 dagar (från den 29 december till den 1 februari). Därefter följde en kraftig priskorrigering där guldpriset föll med över 4% på två dagar.

Uppåttrend?

  • Guldpriset bröt igenom ett betydande 250-dagars glidande medelvärde, vilket visar på en potentiell uppåtgående trend på lång sikt.
  • Vad gäller RSI ser man en kraftig avvikelse som bekräftar den potentiella långsiktiga uppgången.
  • Guldpriset kan komma att korrigeras till närmare 1810 amerikanska dollar per uns innan det sätter ny fart uppåt.
  • För att guldet ska uppleva en långsiktig uppåttrend måste det bryta igenom en kortsiktig motståndslinje på 1950 amerikanska dollar per uns för att kunna nå nya toppnivåer.

Nedåttrend?

  • Det är möjligt att vi kan få se kortsiktig nedåttrend om guldpriset bryter den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen.
  • Guldpriset kan komma att sjunka till området 1810 amerikanska dollar per uns.
  • Om det sker ännu en brytning nedåt av 250-dagars glidande medelvärde kan det eventuellt ske en ytterligare nedgång i priset. Möjligen till området 1730 amerikanska dollar per uns.
  • En prisnedgång till 1810 amerikanska dollar är trolig, men en ytterligare nedgång till 1730 dollar verkar osannolik i det rådande klimatet.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster

Guldpris (XAU-SEK)
25923,20 SEK/oz
  
+ 265,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,12 SEK/oz
  
+ 7,73 SEK

Läs också