Skapa bevakningar

Får man leta guld i Sverige?

Publicerad av Mattias Söderström i kategori Artiklar 19.12.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24309,60 SEK/oz
  
- 3,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,21 SEK/oz
  
- 0,98 SEK
Man letar guld i Sverige med metalldetektor

Får man leta guld i Sverige och vad gör man om man till exempel hittar guldmynt eller guldsmycken i naturen – eller för den delen, på sin egen tomt? Får man behålla dem?

Ja, det kan faktiskt bli så att du får behålla det guld du hittar eller i varje fall kan få ersättning för det. Men det beror på om det är guld i mineralform, ett föremål eller fornfynd.

Har du tänkt bege dig ut på guldjakt finns det en del regler att tänka på först. I denna artikel berättar vi vad som gäller.

Har du inte tid eller rätt utrustning för att leta guld kan du köpa detta guld till ett marknadsmässigt pris!

Hur kan man hitta guld?

Låt oss börja i rätt ände – hur gör man för att hitta guld?

Du som läser detta är med största sannolikhet en privatperson och därmed kan vi utesluta alla industriella processer, inklusive prospektering, anlägga en guldgruva och sedan utvinna guldet med elektrolys, gravitationsseparation och kemiska processer. Eller hur?

Så hur kan man som privatperson utvinna guld i Sverige? Det finns två sätt:

  •         Vaska guld: I vattendrag i närheten av kvartsgångar och bergarter av vulkaniskt ursprung kan det gå att vaska fram guld ur sanden.
  •         Använda metallsökare: En metalldetektor är bra på att hitta guldföremål, exempelvis ringar, halsband, örhängen och guldmynt. Dock är guldkorn nästan alltid för små för att effektivt kunna identifieras med metallsökare.

Får man verkligen leta guld?

Nästa fråga är om det är olagligt att leta guld i Sverige. Nej, det är inte olagligt, men det finns ett antal regler som du måste känna till innan du ger dig ut på jakt efter Eldorado.

Får man vaska guld?

Det är minerallagen som anger vad som gäller kring utvinning av guld och andra mineraler. Lite förenklat kan man säga att du som privatperson får vaska guld i liten skala (som hobby) om du frågar markägaren först.

Det förutsätter att du gör det för hand med vaskpanna och sedan återställer platsen fullständigt. Tänk på att inte vaska i naturskyddade vattendrag eller på privat tomt.

Ett tips är att gå med i en guldvaskarförening. De har ofta egna så kallade inmutningar där medlemmarna får vaska.

Vill du däremot utvinna guld i lite större skala och tjäna pengar på det, behöver du ansöka om tillstånd från “Bergsstaten”. Det är den myndighet i Sverige som tar hand om tillstånd för prospektering och gruvdrift.

Får man leta guld med metalldetektor?

Det är lagligt att använda metalldetektor i Sverige men det krävs att du har tillstånd från Länsstyrelsen. Detta regleras i kulturmiljölagen och syftet är att skydda de fornlämningar som finns i vårt land.

Det kostar, i skrivande stund, 870 kronor att ansöka om tillstånd och du får betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte. Ansökan gäller en begränsad plats så det gäller att du väljer plats med omsorg. Kontrollera att det inte finns några fornlämningar i närheten – för då blir ansökan inte beviljad.

Vad händer om man hittar guld?

Får man behålla guld man hittar? Det beror på. Vaskar du guld på hobbynivå (och som sagt har markägarens tillstånd) får du behålla de guldkorn som du hittar.

Hittar du guldföremål är det andra regler som gäller. Redan på 1600-talet fanns en lag i Sverige som bestämde att alla upphittade föremål av guld, silver eller koppar som hittas och som är över 100 år gamla ska lämnas till staten.

Det är tack vare denna lag som den fascinerande samlingen i guldrummet på Historiska museet i Stockholm kunnat skapas genom århundranden av inlämnande av upphittat guld. Vem vet, kanske ditt guldfynd hamnar just där!

Idag gäller följande:

  •         Är guldföremålet från 1850 eller senare klassas det som hittegods
  •         Är guldet från tiden före 1850 klassas det som fornfynd

Guld som är hittegods måste lämnas till Polisen

För hittegods gäller att du enligt lag är skyldig att lämna in det till Polisen inom 14 dagar. Om ägaren hör av sig eller hittas av Polisen inom tre månader får du en hittelön på 10 procent av värdet.

Hittas ingen ägare blir du som hittade guldföremålet ägare men kan få betala en liten avgift för att föremålet förvarats av Polisen.

Detta gäller för guld som är fornfynd

Är det guldföremål som du hittat från tiden före 1850 säger lagen att du är skyldig att erbjuda staten att lösa in det. Detta kallas för hembudsplikt.

Du har dock rätt att få ersättning. Hur mycket beror på var du hittar guldet:

  •         Föremålet hittas av en slump vid en fornlämning: Du får en skattefri hittelön som motsvarar 10% av fyndets värde.
  •         Fyndet görs på annan plats (inte i eller vid en fornlämning): Du måste erbjuda staten att köpa föremålet och har rätt att få ersättning motsvarande dess hela värde. På denna ersättning får du betala skatt. Tackar staten nej får du behålla fornfyndet och har rätt att sälja det till vilket pris du vill.

Tänk dock på att om fyndet ligger på ett fartyg som kan ha förlist före 1850 så får det inte avlägsnas från platsen.

Sammanfattning – detta gäller för guld som du hittar

Som du märker är det inte helt lätt att hålla koll på alla regler som gäller kring att leta guld i Sverige. Låt oss sammanfatta: Vill du vaska guld för skojs skull krävs i princip bara att du har tillstånd från ägaren och att det inte är ett naturskyddat område eller att något företag har tillstånd där redan.

För guldföremål som du hittar gäller att är de från 1850 eller senare måste du ta dem till Polisen först. Det kan exempelvis vara en guldklocka, guldring, eller guldsmycke som någon tappat.

Föremål som är från perioden före 1850 klassas som fornfynd och dessa måste du informera staten om. Här kan det exempelvis handla om guldmynt, en guldskatt, mytologiska objekt eller smycken.

Hittade du guldet av en slump i närheten av en fornlämning får du 10% av värdet. Hittade du det på annan plats har du rätt till full ersättning eller så får du behålla guldet om staten inte vill ha det.

Kom också ihåg att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen om du tänkt använda metalldetektor för att leta guld!

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
24309,60 SEK/oz
  
- 3,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,21 SEK/oz
  
- 0,98 SEK

Läs också