Skapa bevakningar

Fem länder där rikedomar hålls i guld

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 20.12.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25930,50 SEK/oz
  
- 225,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,42 SEK/oz
  
- 10,78 SEK

Valutor kommer och går, men guld har bestående egenskaper som bibehållit sitt värde under årtusenden. Och just därför är guld alltjämt en betydelsefull investering för många länder, och världens största centralbanker har en ansenlig del av sina reserver i guld.

Vilka länder sitter på de största guldreserverna? I vilka länder köps mest guld av privata investerare? Vi tar en titt:

Kinas angelägna sekretess

Kinas faktiska guldreserver är troligen tio gånger större än vad man officiellt uppger.

Kina har blivit det land som utvinner och köper mest guld i världen. Den kinesiska staten har å ena sidan främjat guldimport, men att exportera guld har å andra sidan blivit extremt svårt.

Kinas officiella guldreserver uppgår till cirka 2 000 ton. Den verkliga siffran är dock en väl bevarad hemlighet. Experter instämmer i att den faktiska siffran kan vara mångdubbelt högre, och olika bedömningar tyder på att lokala affärsbanker och statsägda företag innehar mellan 20 000 och 22 000 ton guld. Ingen annan nationell regering förfogar över lika mycket guld.

Efter pandemin har Kina till och med köpt ännu mer guld och slog i somras sitt eget rekord för de fem senaste åren.

Säkrare än Fort Knox (USA)

Fort Knox Gold Depository i Kentucky i USA är en av de säkraste platserna i världen.

Fort Knox är ett av de mest kända forten i USA. Det anses som en av de säkraste platserna i hela världen. En stor del av USA:s guldreserver förvaras i Fort Knox, en välbekant plats för alla som älskar att läsa thrillers och se spännande filmer.

Federal Reserve (USA:s centralbank) innehar över 8 100 ton guld, till ett värde av nästan 450 miljarder amerikanska dollar. Ben Bernanke, ordförande för Federal Reserve från 2006 till 2014, har uppgett att han inte ser guld som pengar. När kongressledamoten och libertarianen Ron Paul frågade varför de inte hade till exempel diamanter som reserver svarade han: ”Det är en tradition.” Det är upp till läsarna att avgöra om de ser guld som en tradition eller något mer än så.

Människor köper guld på grund av traditioner (Indien).

Enligt indisk tradition har guld en unik och avgörande betydelse vid bröllop.

På tal om traditioner – man tror att så mycket som 25 000 ton guld i Indien är i privat ägo. Guld har en hög ställning i indisk kultur och tradition. Guldinnehav och smycken ses som status, rikedom och makt. Det är också ett tecken på hälsa, välstånd och kvinnlighet.

Guld ses också som en traditionell gåva i landet, särskilt vid bröllopsritualer. Köp inför bröllop utgör 50 procent av den årliga efterfrågan på guld i Indien. Landets officiella guldreserver uppgår dock endast till 600-700 ton.

Indiens ekonomi är numera den tredje största i världen. Den har också vuxit fram som en av de viktigaste globala guldmarknaderna eftersom människors köpkraft under de senaste decennierna har ökat avsevärt.

Guldet från det gamla imperiet kvarstår (Storbritannien)

Themsen. London är ett av världens viktigaste finanscentrum.

Storbritannien, som förlorade sin status som imperium förra århundradet, har officiellt en guldreserv på endast 300 ton. Ändå innehar London sammanlagt över 6 000 ton.

London har historisk sett alltid varit en av de största finanscentren, med omkring 400 000 guldtackor som officiellt hålls förvarade i Londons valv. Dessa tillhör kungariket, andra nationella centralbanker och företag.

Med dessa omfattande guldinnehav kan London upprätthålla sin ställning som finansiellt centrum. De underbygger den finansiella stabiliteten i regionen och ger centralbanker och företag enkel åtkomst till Londons guldmarknad.

Tysklands rika har sina pengar i guld

Tyskarna som älskar traditioner vill känna sig trygga med att deras pengar är väl skyddade, och därför investerar de stort i guld.

Tyskarna som älskar traditioner vill försäkra sig om att deras pengar är väl skyddade och därför investerar de stort i guld.

Enligt en studie gjord av Steinbeis universitet i Berlin förra året finns det i Tyskland cirka 9 100 ton guld i privat ägo. Mängden har ökat med flera hundra ton under de senaste tre åren. I undersökningen framkom att 93 procent av tyskarna är nöjda med sina guldinvesteringar. Över tre fjärdedelar av de tillfrågade hade planer på att köpa mer guld.

Enligt officiella uppgifter innehar Tysklands centralbank över 3 300 ton guld – näst efter USA. Över 70 procent av centralbankens strategiska reserver utgörs av guld.

Guldpris (XAU-SEK)
25930,50 SEK/oz
  
- 225,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
320,42 SEK/oz
  
- 10,78 SEK

Läs också