Skapa bevakningar

Fem skäl att investera i platina

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 09.03.2023
Guldpris (XAU-SEK)
24441,00 SEK/oz
  
- 3,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,48 SEK/oz
  
- 1,68 SEK

Fem skäl att investera i platina

Potential för kapitaltillväxt

Precis som andra råvaror kan platinapriserna vara volatila på kort sikt. På lång sikt har platina däremot stor potential att öka i värde när den globala efterfrågan fortsätter att växa och restriktionerna i utbudet blir mer kännbara – något som erbjuder investerare en potentiellt lukrativ investeringsmöjlighet.

Efterfrågan från industrin

Platina används inom en mängd olika tillämpningar inom industrin, särskilt inom fordons- och smyckesindustrin. Det innebär att efterfrågan på platina har nära samband med tillståndet för den globala ekonomin och hela industrisektorn, och på så sätt kan platina utgöra ett viktigt skydd mot inflation och ekonomisk osäkerhet.

Begränsad tillgång

Till skillnad från andra ädelmetaller som guld och silver är det globala utbudet av platina relativt begränsat. Därmed kan det uppstå brist och metallens värde kan öka med tiden, särskilt med tanke på tillväxtmarknaden där efterfrågan ökar.

Materiell tillgång

Fysiska platinaprodukter som tackor och mynt är materiella tillgångar som du kan röra vid och därför är de populära för investerare som föredrar att äga och förvara sina investeringar på ett mer konkret sätt.

Diversifiering

Genom att investera i fysisk platina kan du sprida din investeringsportfölj i form av en alternativ tillgångsklass vid sidan av dina traditionella investeringar som aktier och obligationer. Därmed kan du minska din totala risk eftersom olika tillgångsklasser beter sig på skilda sätt under olika marknadsförhållanden.

Vilka är de viktigaste områdena där platina kan komma att användas i framtiden?

Fordonsindustrin

Platina används ofta i bilkatalysatorer, som omvandlar skadliga avgaser till mindre skadliga utsläpp. I takt med att elbilarna blir allt vanligare kan efterfrågan på platina inom just denna sektor komma att avta. Dock kommer den säkerligen fortfarande vara ett viktigt material för förbränningsmotorer och andra tillämpningar inom fordonsindustrin.

Vätgasbränsleceller

Platina är en oumbärlig komponent i vätgasbränsleceller, som producerar elektricitet genom att kombinera väte och syre. I takt med världens strävan att minska koldioxidutsläppen kommer vätgasbränsleceller bli en allt viktigare källa till ren energi, och därför är det högst troligt att efterfrågan på platina kommer att öka inom den här sektorn.

Smyckesindustrin

Platina är ett omtyckt material för exklusiva smycken på grund av sin hållbarhet, den särskilda lystern och motståndskraften mot fläckar. Efterfrågan på platina inom smyckesindustrin förväntas hålla sig kvar på en hög nivå, särskilt med tanke på tillväxtmarknader med efterföljande stigande inkomster som ökar efterfrågan på lyxvaror.

Industriella tillämpningar

Platina används inom en mängd olika industriella tillämpningar, bland annat vid produktion av kemikalier, glas och elektronik. Alltmedan världens industriproduktion fortsätter växa förväntas efterfrågan på platina öka från de här sektorerna.

Sjukvårdsindustrin

Platina används i vissa medicinska apparater och utrustningar på grund av sin biokompatibilitet och korrosionsbeständighet. I takt med allt högre åldrar hos den globala befolkningen kommer efterfrågan på sjukvård att öka, vilket innebär stigande efterfrågan på platina inom sjukvårdsindustrin.

Guldpris (XAU-SEK)
24441,00 SEK/oz
  
- 3,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
309,48 SEK/oz
  
- 1,68 SEK

Läs också