Skapa bevakningar

Guldets ABC – De vanligaste termerna när vi pratar guld

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 13.12.2022
Guldpris (XAU-SEK)
26126,30 SEK/oz
  
+ 85,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
312,07 SEK/oz
  
+ 2,24 SEK

Vad betyder ”rent guld”?

När du köper guldsmycken har du säkert hört talas om guldkarat och guldrenhet. Med guldrenhet menas helt enkelt hur mycket guld det finns i smycket, oftast angett i karat. Karathalten anger hur många delar rent guld smycket består av. Ju lägre karat, desto fler andra metaller har blandats in i legeringen, och vice versa.

Den högsta karathalten för guld är 24k – det står för ”rent” guld.

Vid en snabb beräkning kan man konstatera att 12 karats guld består till 50 procent av guld medan den resterande halvan består av andra metaller som avsiktligt tillförts legeringen för att få fram de egenskaper som produkten kräver. Koppar, silver, nickel, palladium och zink är det som oftast förekommer i guldlegeringar.

Renhet anges också genom en guldhalten – du har säkert lagt märke till de tre siffrorna som brukar finnas på guldföremål. Stämpeln 999 visar att legeringen innehåller 99,9 procent guld – detta är den högsta guldhalten eller det renaste guld som finns.

Den renaste guldprodukten i världen har en halt på 99,999 procent – Royal Canadian Mint-guldmyntet, vilket gör det till en utmärkt investeringsprodukt.

Karat, procent och stämpel

Karathalt Andelar guld % rent guld Stämpel
9k 9/24 37.5 375
10k 10/24 41.7 416/417
12k 12/24 50 500
14k 14/24 58.3 583/585
18k 18/24 75 750
22k 22/24 91.7 916/917
24k 24/24 99.9 999

 

Stämpeln 585, som är vanligt förekommande i guldsmycken, anger att produkten innehåller 58,5 procent rent guld och 41,5 procent övriga metaller för att göra smycket mer hållbart.

Varför har inte rent guld en halt på 100 procent? Jo, för att det är i stort sett omöjligt att avlägsna 100 procent av de ämnen som guldet kan komma i kontakt med i de förhållanden som råder i smältverk. Dessutom måste det till en bråkdel av andra tillsatser för att legeringen ska få de önskade egenskaperna som t.ex. hållfasthet.

Ett sådant rent guld är för mjukt för värdeföremål. Smycken och mynt som används skulle förlora sin form. Det är därför vi aldrig ser stämpeln 999 i exempelvis smycken eller mynt som använts att betala med.

Vad är investeringsguld?

Guld är en tillgångsinvestering med det vanliga syftet att få en värdeökning och/eller skydda sin förmögenhet.

Du kan investera i guld både fysiskt och virtuellt. Den virtuella versionen är det man vanligtvis kallar ”att köpa guld” eller gruvrelaterade ETF:er och index.

Virtuellt guld, digitalt guld, fysiskt guld

  • Virtuellt guld eller pappersguld. Till exempel börshandlade andelar i guldfonder (ETF:er), andelar i guldgruvor eller andra instrument som inte är fysiskt påtagliga. Detta innebär att du kan köpa guld på nätet som vilken annan tillgångsklass som helst utan att du behöver ge dig hemifrån. Termen är vanlig inom trading där man köper och säljer regelbundet. Traders köper och säljer finansiella instrument för guld, t.ex. ETF:er och CFD:er. Handeln sker enbart virtuellt, guldet skiftar inte fysisk ägare och du behöver inte äga något guld rent konkret.
  • Digitalt guld kan även vara fysiskt. Företag som handlar med guldtackor säljer fysiskt guld till kunder men förvarar det själva. Kunden betalar en månads- eller årsavgift för att guldhandlaren ska förvara och hålla de fysiska guldprodukterna i säkerhet.
  • Fysiskt investeringsguld är verkliga guldmynt och guldtackor som tillverkas i guldraffinaderier. Fysiskt investeringsguld har i regel en mycket hög renhet. Det har ett intyg från raffinaderiet eller myntverket och kan utgöra en investering utanför det digitala systemet. Hos Tavex kan du investera momsfritt i fysiskt guld. Se vår produktsida ->

Vad är smyckesguld?

Med ”smyckesguld” avses allt guld som inte längre har något värde i sin ursprungligt tillverkade form, t.ex. trasiga smycken eller restprodukter från industrin. Smyckesguld skickas ofta till ett raffinaderi där det smälts ner och återvinns till något nytt. Med andra ord kan allt guld som är tänkt att bearbetas och/eller användas på nytt kallas för smyckesguld.

Vad är spread och vad är dagsaktuellt pris?

Spread

Inom finansbranschen kan en spread ha flera betydelser. Oftast innebär en spread skillnaden mellan två priser, räntor eller avkastningar. Enligt en av de mest förekommande definitionerna är spreaden skillnaden mellan köp- och säljpris för ett värdepapper eller en tillgång, t.ex. en aktie, en obligation eller en råvara. Detta är vad som kallas en spread mellan köp- och säljkurs.

Dagsaktuellt pris

Det dagsaktuella priset är det rådande marknadspriset på ett värdepapper, en valuta eller en råvara som kan köpas eller säljas omgående. Det är med andra ord det aktuella pris till vilket säljare och köpare värderar en tillgång.

Guldpris (XAU-SEK)
26126,30 SEK/oz
  
+ 85,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
312,07 SEK/oz
  
+ 2,24 SEK

Läs också