Skapa bevakningar

Guldets utveckling Q4, 2022: En titt framåt

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 03.01.2023
Guldpris (XAU-SEK)
26037,10 SEK/oz
  
+ 60,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
310,74 SEK/oz
  
+ 1,32 SEK

Inledning

Världsekonomin försöker fortfarande återhämta sig efter spåren av pandemin. Kriget mellan Ryssland och Ukraina förvärrar dessutom den redan ansträngda ekonomiska situationen. Det hela blir knappast bättre av en ökad inflation i världen eller att stora kryptobörser som FTX har kollapsat. Investerare letar ständigt efter nya marknader och tillgångar för att diversifiera sina portföljer. En tillgång som visat sig säker i ekonomiskt osäkra tider är guld. I den här bloggartikeln ska vi ta en titt på guldmarknaden och se vad som händer under Q4 2022.

Guld har länge ansetts vara en pålitlig tillgång och ett sätt att bevara värde genom århundraden. Guld ses också som ett sätt att skydda sig mot inflation eftersom det vanligtvis behåller sitt värde bättre än andra tillgångar. Samtidigt har vi ännu inte sett några prisökningar på guldet. I ekonomiska orostider stiger guldpriset eftersom investerare söker efter alternativ till traditionella investeringar som aktier, obligationer, kryptovaluta osv.

Prisutveckling för guld

Sedan 2020 har guldpriset stadigt ökat men det har också varit relativt volatilt. Under fjärde kvartalet 2022 såg det lite lovande ut för guldet – från slutet av oktober 2022 har guldpriset stigit med nästan 10 procent från 1640 USD/uns till 1800 USD/uns. Guldet rörde sig mestadels i sidled under 2021 och svängde inom intervallet 1670-1870 USD/uns.

I dagsläget handlas guld inom samma intervall som under fjärde kvartalet 2021. Det genomsnittliga guldpriset under fjärde kvartalet 2021 låg på över 1 800 dollar per uns. Vissa analytiker har förutspått att priset kan nå så högt som 2 000 dollar per uns i slutet av Q4 år 2022. Det är fortfarande en vecka kvar av år 2022, så rent teoretiskt skulle guldet kunna nå upp till nivåer kring 2000 USD/uns år 2022 även om det är osannolikt att det verkligen sker.

Kanske kommer vi få se detta under första kvartalet 2023. Det hela är dock beroende av flera olika faktorer, bland annat låga räntor, ekonomisk osäkerhet och en ökad efterfrågan på guld som överstiger vad raffinaderierna kan producera.

Orsaker till en prisökning

Den förväntade ökningen av guldpriset kan bero på många faktorer. De låga räntorna får investerare att söka sig till andra tillgångar som skyddar mot inflationen. Guld ses också som en säker tillgång i ekonomiska orostider. Det har dock ännu inte återspeglats i det globala guldpriset. Dessutom kommer den ökande efterfrågan på guld från länder som Kina och Indien troligtvis höja priset på ädelmetaller.

Vi kommer sannolikt se en ökning av guldpriset under kommande kvartal eftersom efterfrågan på guld är väldigt hög samtidigt som utbudet inte kan hålla jämna steg med efterfrågan. Detta är ett skolexempel på en potentiell global ökning av guldpriset.

Investeringsmöjligheter

Med tanke på guldprisets förväntade uppgång under det fjärde kvartalet 2022 är det troligt att investerare börjar överväga att även ha med guld i sina portföljer.

Paret XAU/USD kommer förmodligen hålla sig kvar i ett intervallbundet mönster under 2022 års fjärde kvartal. Det förblir överlag i ett uppåtgående läge. Stöd- och motståndsnivåerna ligger fortsatt kvar mellan 1 600 och 1 900 dollar. Om motståndsnivån på 1 900 dollar bryts igenom kan det leda till en fortsatt prisuppgång. Å andra sidan skulle en brytning ner under stödnivån på 1600 dollar kunna sänka priserna ännu mer. Volatiliteten förväntas vara fortsatt hög och investerare bör därför fortfarande ta det försiktigt. Överlag är utsikterna positiva under det fjärde kvartalet 2022 för paret XAU/USD.

Teknisk analys för Q4,2022

Under första månaden av fjärde kvartalet 2022 nådde guldpriset 1615 USD/uns, vilket är det lägsta guldpriset sedan 2021 års första kvartal.

Under fjärde kvartalet 2022 nådde guldpriset nivån 1615 USD/uns ytterligare två gånger utan att bryta igenom den. Detta kan därmed ses som ett starkt stödområde som investerare inte vill se priset bryta under.

I början av november 2022 försökte björnmarknaden åter igen att pressa ned priset, men utan att lyckas. Istället tog tjurarna över och priset gick från 1617 USD/uns till 1822 USD/uns på sex veckor. Det är en prisökning på nästan 13 procent på sex veckor.

  • Den långsiktiga uppåtgående trenden är fortsatt stark.
  • Den nedåtgående trenden på medellång sikt bröts i början av november 2022 då tjurarna tog över och priset steg på kort tid med över 10 procent.
  • Om vi tittar på bilden ser vi en nedåtgående trendlinje på medellång sikt (röd). Långsiktig uppåtgående trendlinje (grön) och stark stödnivå (blå).
  • Vi kan även se att alla de här linjerna korsade varandra och att priset sköt i höjden.
  • RSI-avvikelserna tydde också på en skarp uppåtgående rörelse.
  • För närvarande handlas guldpriset i ett område med en årlig motståndsnivå – 250 dagars glidande medelvärde (stark blå linje).
  • Om guldpriset bryter igenom 250 MA-nivån och stänger starkt över denna nivå kan vi räkna med att guldpriset återigen kommer nå upp till de tidigare höga nivåerna på 2000 USD/uns.

Slutsats

Det har gått bra för guldet under 2022 års fjärde kvartal. Låga räntor och ekonomisk osäkerhet får investerare att söka sig till säkrare tillgångar för att skydda sina portföljer. Guld är en pålitlig och långsiktig investering och guldpriset förväntas fortsätta öka under det fjärde kvartalet 2022 och det första kvartalet 2023.

Investerare bör överväga att lägga till guld i sina portföljer men måste också vara medvetna om riskerna. Och för alla som vill dra nytta av guldets förväntade prisuppgång kan det vara läge att investera nu.

Guldpris (XAU-SEK)
26037,10 SEK/oz
  
+ 60,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
310,74 SEK/oz
  
+ 1,32 SEK

Läs också