Skapa bevakningar

Håller euron på att förlora paritets-racet?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 03.08.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK
Euro mark with Tavex logo

Håller euron på att förlora paritets-racet?

Euron ser ut att hamna på efterkälken i paritetsracet mot den amerikanska dollarn. För första gången på närmare 20 år halkade den i onsdags under dollarns värde. Den alltmer påtagliga lågkonjunkturen i världen är den främsta orsaken till eurons nedgång.

Även om året startade bra för den gemensamma europeiska valutan och den återhämtade sig väl i spåren av pandemin var det annat som plötsligt hamnade i vägen för den. Regionens stigande gaspriser, Moskva som ströp gasleveranser och Rysslands frammarsch över Ukraina har slagit hårt mot euron.

USA:s centralbank har fört ett skickligt spel på sin planhalva under den ökande globala osäkerheten genom en aggressiv höjning av räntan. Därmed har den amerikanska penningpolitiken placerat dollarn i ett fördelaktigt läge.


(Euro slumps lower – Reuters)

Vad innerbär då detta?

Det innebär att båda valutorna nu är lika mycket värda, det vill säga att euron har samma värde som den amerikanska dollarn.

Valutakursen styr vägen för områdets ekonomi – den sjunkande eurokursen visar tydligt att Europas ekonomi är på nedgång.

Huvudorsakerna till detta är rekordhög inflation tillsammans med stigande energipriser. Kriget i Ukraina har spätt på oron över att förlora rysk olja och gas, och eftersom Europa är mer beroende av rysk olja än vad USA är ligger detta till grund för Europas stigande energipriser.

Områdets inflation nådde en topp på 8,6 procent i juni på grund av högre energipriser. Allt från matvaror till elräkningar har blivit dyrare på grund av inflationen. Om Ryssland fortsätter att strypa gasen finns det risk att Europeiska regeringar kommer införa ransoneringar av gasleveranser till de större industrierna vilket gör utsikten ännu dystrare.

Euron i förhållande till andra större valutor

Euron föll mot det brittiska pundet och yenen och sjönk till den lägsta nivån på sju år jämfört med den schweiziska francen. Vissa ser det positiva och kallar det för en botten.

EUR / USD

EUR / GBP

EUR / CHF

EUR / AUD

EUR / JPY

Euron har tappat i värde jämfört med de flesta stora valutorna i världen. Jämfört med amerikanska dollarn har den klarat sig relativt bra, den största nedgången är gentemot japanska yen.

Åtgärder från Europeiska centralbanken

Tillväxtprognosen för euron sänktes när Europeiska centralbanken tillkännagav att räntorna skulle höjas vid nästa månadsmöte. Baserat på de nuvarande bedömningarna gjorde ECB i veckan ett uttalande om att de siktar och tror på en långsam men hållbar ekonomisk utveckling efter september på grund av räntehöjningen.

Europeiska centralbankens nya finanspolitik baseras dock på de senaste inkommande uppgifterna och de faktorer som bidrar till inflationen. Det huvudsakliga målet är att uppnå ett 2-procentigt mål på medellång sikt i år.

Vart är den på väg?

Euron befinner sig i en tuff sits och kan mycket väl hamna i rejäl motvind längre fram. Åtgärderna från Europeiska centralbanken ger inte de förväntade resultaten på grund av agerandet från USA:s centralbank.

Nomura förutspår en kurs på  0,95 US-dollar per Euro på kort sikt, och flera andra experter tror samma sak. Enligt analytiker kommer euron vara fortsatt instabil tills den ekonomiska situationen förbättras. Det är tveksamt om Europeiska centralbankens räntehöjning är till särskilt stor nytta eftersom USA:s centralbank redan har agerat och kommer föregå ECB när den höjer räntorna och drar in kontanter till USA. Dessutom riskerar euron att splittras då de svagare ekonomierna drabbas av högre lånekostnader vilket också har en negativ påverkan på de starkare ekonomierna.

Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Läs också