Skapa bevakningar

Hur mycket guld finns kvar i världen?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 08.11.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25408,10 SEK/oz
  
+ 10,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,22 SEK/oz
  
- 1,08 SEK

Hur mycket guld finns det kvar runtom i världen, vad har guld för påverkan på ekonomier samt vad skulle egentligen hända om guldreserverna började minska? Det har Tavex.se sammanfattat i följande text!

Investera i guld här redan idag!

Guld är en begränsad resurs som har varit en symbol för rikedom och makt i årtusenden. Från och med 2021 uppskattas kända reserver till 50 000 ton, vilket kan pågå i cirka 15 år med nuvarande utvinningshastigheter.

Detta målar dock inte upp hela bilden. Upptäckter, tekniska framsteg och återvinning spelar avgörande roller för att förlänga guldreservernas livslängd.

Även om lättillgängliga fyndigheter kan bli knappare, kan stigande guldpriser, innovativa utvinningsmetoder och alternativa källor som djuphavsbrytning säkerställa att guld förblir en betydande handelsvara i flera år.


(De första solida bevis som arkeologer har på mänsklig interaktion med guld kommer från de gamla egyptierna i ungefär 3 000 f.Kr. – Foto av Ricardo Gomez AngelUnsplash)

Hur mycket fysiskt guld finns idag?

Guld – en ädelmetall som har fängslat civilisationer i årtusenden, är fortfarande en eftertraktad vara på dagens marknad. Men hur mycket av detta glänsande föremål finns ovan jord?

Aktuella uppskattningar av guldreserver

Från och med 2021 uppskattade World Gold Council att cirka 197 576 ton guld har utvunnits genom historien. Denna siffra omfattar allt guld som någonsin utvunnits, inklusive guld i smycken, guldtackor, elektronik och andra former.

Faktorer som påverkar guldmängden

  • Återvinning: Mycket av dagens guld återvinns, främst från elektronik och smycken. Detta återvunna guld kommer in på marknaden igen, vilket minskar behovet av ny utvinning.
  • Nya upptäckter: Medan antalet nya guldfyndigheter har minskat, fortsätter prospekteringen och nya fyndigheter kan öka den globala summan.
  • Konsumtion och användning: Till skillnad från resurser som fossila bränslen förbrukas inte guld. Istället återanvänds eller återanvänds det ofta, vilket säkerställer att de flesta utvunna guld förblir i omlopp i en eller annan form.

Även om mängden guld som finns kan ändras när vi hittar mer eller återvinner mer, visar de nuvarande beräkningarna hur mycket guld vi har grävt upp hittills i människans historia. Den här mängden kan bli större när vi blir bättre på att leta och använda teknik, men kanske inte lika snabbt som förr.

Hur mycket guld finns det som inte grävts upp ännu?

Guldets lockelse har drivit mänskligheten att gräva djupt ner i jorden och leta efter dess skimrande skatter. Ändå kvarstår en angelägen fråga: hur mycket guld väntar fortfarande på att bli upptäckt?

Uppskattningar av outbrutna guldreserver

Från och med 2021 tyder World Gold Councils data på att cirka 50 000 ton guld finns i kända reserver. Dessa reserver representerar guldfyndigheter som har identifierats och som är ekonomiskt lönsamma att utvinna med nuvarande teknologi och marknadspriser.

Faktorer som påverkar guldreserver

  • Ekonomisk lönsamhet: Inte alla guldfyndigheter är för närvarande lönsamma att bryta. Fluktuationer i guldpriserna kan göra tidigare oekonomiska fyndigheter livskraftiga och vice versa.
  • Tekniska framsteg: När gruvtekniken förbättras kan fyndigheter som en gång var otillgängliga eller för utmanande att bryta bli möjliga utvinningsplatser.
  • Utforskning: Jordskorpan har fortfarande många hemligheter. Fortsatt prospektering kan leda till nya guldfyndigheter, vilket ökar de kända reserverna.
  • Djuphavs- och rymdbrytning: Framtida guldutvinning behöver inte vara begränsat till land. Havet och till och med asteroider är potentiella källor till guld, även om dessa idéer fortfarande är i ett tidigt skede.


(Foto av Ross SokolovskiUnsplash)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, medan en betydande mängd guld förblir outgrävd, påverkas den exakta kvantiteten av ekonomiska, tekniska och utforskande faktorer. När vi fortsätter att förnya och utforska kommer gränserna för guldutvinning sannolikt att expandera och erbjuda nya möjligheter och utmaningar.

Läs också

  1. Vad händer om guldet tar slut?
  2. Guldbrytningens framtid

 

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
25408,10 SEK/oz
  
+ 10,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,22 SEK/oz
  
- 1,08 SEK

Läs också