Skapa bevakningar

Hur mycket silver finns kvar på jorden?

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 08.11.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Vet du hur mycket silver som finns kvar på jorden 2023? Den här artikeln diskuterar årlig silverbrytning, silverreserver och den totala mängden silver i världen!

Silver är en värdefull metall som människor har uppskattat och använt sig av i århundraden. Människor använder det till allt från silver till elektronik samt för medicinsk utrustning med mera.

Köp silver till bra pris idag

Hur mycket silver har utvunnits historiskt?

Under människans historia uppskattas det att cirka 1,4 miljarder kg silver har utvunnits. Men på grund av korrosion, där silvret har lösts upp, finns knappt hälften kvar längre.

Fram tills 2018 hade över 1,6 miljoner ton silver brutits ned – denna mängd skulle passa i en kub 55 meter på varje sida. Nu är den totala mängden cirka 1,74 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär 55 942 740 000 troy ounces silver.

(Observera att dessa uppskattningar är baserade på ofullständiga data och kan behöva mer exakthet.)

1 troy ounce = 31,1 gram

Sedan urminnes tider har människor utvunnit silver från jorden, men den mängden accelererade enormt under det senaste århundradet på grund av tekniska framsteg.

Hittills har miljarder uns silver utvunnits. De historiska gruvorna som nu är uttömda, står som stora minnesmärken över epoker av jakten på den ädla metallen.

Ändå fortsätter arvet från utvunnet silver att cirkulera, vare sig det är i mynt eller återvunnet material, vilket bidrar till ekonomin och kulturen.

Hur mycket silver finns kvar att utvinna?

Hur mycket silver som finns kvar att gräva fram är idag ett stort frågetecken. Forskare har sina gissningar, men ändrar sig i stort sätt hela tiden när de hittar nya ställen med silver eller utvecklar bättre sätt för att få upp det från marken.

Framtiden för silverbrytning är beroende på hur mycket det kostar att gräva upp, hur mycket folk vill ha det och om vi kan få det utan att förstöra vår planet för mycket.

Så när vi pratar om silver diskuterar vi inte bara om glänsande mynt och smycken. Detta är ett stort samtalsämne eftersom det handlar om hur vi använder vår planets resurser, driver vår teknik för att få fram mer och vad allt detta innebär för morgondagens planet.

Det finns inte oändligt med silver

Silver är en begränsad resurs, vilket betyder att bara en viss mängd kan utvinnas från jorden. Enligt en rapport från US Geological Survey (USGS) uppskattades de globala reserverna av silver till cirka 570 000 ton år 2020. Detta syftar på den mängd som vi fortfarande vet om är tillgänglig för brytning.

(Observera att dessa uppskattningar är baserade på ofullständiga data och kan behöva mer exakthet.)

Hur mycket silver utvinns varje år?

Enligt Silver Mine Production Worldwide-rapport från Statista, var den uppskattade globala produktionen av silver 2022 26 000 ton. Rapporten konstaterar också att produktionen av ädelmetallen har varit relativt stabil under åren.

I denna takt, hur länge räcker de outgrävda silverreserverna?

För att uppskatta hur länge de outgrävda silverreserverna kan finnas kvar måste vi överväga mängden kända reserver och den nuvarande produktionstakten.

Från de  tillgängliga uppgifterna kan vi använda oss utav siffran 570 000 ton för globala silverreserver, som tidigare nämnts – och om vi ​​tar 2022 års produktionshastighet på 26 000 ton per år kan vi göra en enkel beräkning:

570 000 ton (reserver) ÷ 26 000 ton (årsproduktion) = cirka 21,92 år

Detta tyder på att vid nuvarande produktionstakt, och förutsatt att inget nytt silver upptäcks, kommer silverreserverna räcka i knappt 22 år.

Detta är dock en förenklad beräkning, och den faktiska livslängden för silverreserver kan vara längre på grund av flera faktorer.


(Mine production of silver worldwide from 2005 to 2022)

En fördelning av det nedbrutna silvret:

 • 49,9 % har förbrukats eller förlorats.
 • 45,73 % gick till smycken, dekorationer eller religiösa föremål.
 • 2,9 % användes för mynt.
 • 1,81 % hålls som investeringstackor.

Stora silvergruvor runt om i världen

Några av världens främsta silvergruvor inkluderar:

 • Penasquito, Mexiko
 • Polkowice-Sieroszowice, Polen
 • San Cristobal, Bolivia
 • Pitarrilla, Mexiko
 • Lubin, Polen
 • Rudna, Polen
 • Gumuskoy, Turkiet
 • Fresnillo, Mexiko
 • Antamina, Peru
 • Cannington, Australien

Faktorer som påverkar Silvers framtid

Silver, med sin glänsande närvaro, är inte bara en ädelmetall utan också en viktig komponent i olika industrier. Den framtida tillgången på silver är dock föremål för många spekulationer och analyser.

Även om det är frestande att förutsäga silverreservernas livslängd genom att helt enkelt dividera de kända reserverna med den nuvarande utvinningshastigheten, visar inte ett sådant tillvägagångssätt hela bilden.

Flera faktorer spelar in, var och en med potential att avsevärt förändra landskapet för silverbrytning och konsumtion. Låt oss utforska fem nyckelelement som kan påverka framtiden för silverreserver och deras hållbarhet.

Det är viktigt att notera att begreppet ”reserver” är dynamiskt, inte statiskt. Reserver kan omvärderas baserat på ekonomisk bärkraft, som är starkt påverkad av marknadspriset på silver. Om priserna stiger kan det som en gång ansågs vara för dyrt att bryta omklassificeras till reserver.

Nya silverupptäckter

Människor letar alltid efter nytt silver på jorden. Att upptäcka nytt silver kan leda till ett ökat utbud och ge fördelar som att skapa jobb till det lokala området. Även om sådana fynd kan hjälpa till att förhindra silverbrist, är det också viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan och kostnaden för att utvinna silvret.

Tekniken inom gruvdrift

Nya verktyg och sätt att bryta silver gör stor skillnad. De hjälper oss att nå silver från djupet i marken utan att skada jorden för mycket. Dessa verktyg förbättras med tiden, vilket innebär att vi kan få mer silver och göra det säkert för människor att använda det i framtiden.

Återvinning av silver

Att återvinna silver är ett bra sätt att använda det igen utan att behöva gräva efter mer. Silver blir inte sämre när vi återvinner det, så vi kan fortsätta använda det upprepade gånger. Detta hjälper oss att inte gräva för mycket efter silver och är bättre för planeten..

Silver och pengar

Priset på silver kan förändra hur mycket vi bryter. När priset är högt vill företag gräva fram mer, även om det är svårare att få tag på. Men om priset sjunker kanske de inte bryter lika mycket. Priset hjälper också människor att utveckla nya idéer för brytning och återvinning av silver.

Efterfrågan på Silver

Människors behov av silver förändras med uppfinningar. Vi använder silver i många föremål, från smycken till prylar och även sjukvård. När en ny produkt använder mycket silver behöver vi mer.

Men om en ny produkt inte använder silver, minskar efterfrågan. Till exempel använder vi knappt silver i kameror nu, men det är viktigt för att göra solpaneler.

När länder växer snabbt kan de också använda mer silver för att bygga saker och spara pengar. Men om ekonomin försämras eller om vi hittar billigare material än silver vill folk generellt inte ha lika mycket. Dessa upp- och nedgångar i vad människor vill göra kan påverka hur mycket de gräver efter silver och hur länge deras silver kommer att hålla.

Sammanfattning

För att dra en enkel slutsats från texten, om man delar mängden silver som finns kvar med hur mycket vi gräver upp varje år, kan man tro att silvret räcker i 22 år. Men i verkligheten kan silvret ta slut tidigare eller hålla längre beroende på många andra saker som vi tagit upp i texten. Det är viktigt att komma ihåg att hur länge silvret kommer att räcka inte enbart beror på den nuvarande produktionstakten.

 

Comments

Guldpris (XAU-SEK)
25870,30 SEK/oz
  
+ 385,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
336,83 SEK/oz
  
+ 19,50 SEK

Läs också