Skapa bevakningar

Hur prissätts fysiskt guld, silver och andra ädelmetaller

Publicerad av Vikram Sundarasekhar i kategori Artiklar 20.01.2022
Guldpris (XAU-SEK)
24318,10 SEK/oz
  
+ 23,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,33 SEK/oz
  
- 0,33 SEK

28Du har säkert tittat på priset på guld på de olika råvarubörserna någon gång. Du har säkert också noterat att det priset du får betala när du köper fysiskt guld är högre än det priset du ser guldet handlas till på de internationella börserna. I denna artikel tittar vi närmare på prissättningen av ädelmetaller.

Prissättningen av ädelmetaller

En av de vanligaste frågorna som vi på Tavex får är hur priset på fysiskt guld sätts, speciellt hos oss. Precis som med allting annat blir svaret mer och mer komplicerat. Under många år sattes det dagliga priset på guld hos Bank of England, där de större guldhandlarna samlades två gånger per dag. Senare kom London Bullion Market Association tillsammans med COMEX, Commodity Exchange i New York att ta över denna roll. COMEX ägs av NYMEX, New York Mercantile Exchange.

Tillsammans byggde dessa institutioner en solid grund för världens guldpris, på vilken de sedan byggt upp en marknad av pappersguld och optioner och derivat på denna ädelmetall. Fram till helt nyligen var det mycket litet guld som verkligen bytte ägare på dessa börser.

Avtal om framtida försäljning skrevs långt i förväg. Du kan till exempel försäkra dig om eller slå vad om det priset på guld under augusti och september månad. Emellertid, innan ditt avtal löper ut så brukar dessa normalt sett ”rullas” vilket betyder att de återköps sedan säljs igen med en förfallodag som ligger ännu längre fram i tiden, till exempel oktober eller november. I och med att det är mycket få kontrakt och avtal som verkligen ledde till leverans av guld har detta inneburit att samma guld handlats fram och tillbaka av investmentbankerna. Detta skapade en mycket stabil marknad där skillnaden mellan det fysiska och det elektroniska guldet varit mycket låg. Alla var överens om att det fanns tillräckligt med guld i valven och att det skulle finnas tillräckligt om någon mot förmodan verkligen skulle vilja ha leverans av sitt guld.

Sedan höstens finansiella härdsmälta har detta antagande blivit mer och mer osäkert. När tvivel kommer in i bilden betyder detta vanligen att priset påverkas och guldmarknaden är inte annorlunda från andra. Under den allra mest osäkra perioden under 2020 i början av pandemin låg premiumet för fysiska guldmynt i USA, England och Tyskland på över trettio procent (30 %) över världsmarknadspriset.

I Sverige såg vi en liknande situation, många aktörer sålde ut sina lager och var tvungna att höja sina priser för att täcka de ökade kostnaderna vi drabbades av för att hitta guld att sälja. I skrivande stund har marknaderna åter stabiliserats, men efter vad vi sett under det senaste året kan detta förändras till det värre vilken dag som helst.

Tavex Guld Pris

På Tavex uppdateras våra priser automatiskt var 10:e minut baserat på världsmarknadspriset på guld.. Eftersom vi är en aktiv guldhandlare följer vi läget på marknaden på en detaljerad basis, till exempel justerar vi våra premier och återköpspriser baserat bland annat på priser från våra leverantörer. Du känner antagligen till vår låga prispolicy, och att vi alltid kan erbjuda dig bättre priser än alla våra seriösa konkurrenter.

Det är därför bäst att köpa så pass stora kvantiteter guld som möjligt. De flesta av våra kunder som köper större mängder guld väljer att göra det i form av tackor om 100 gram eller större, med målet att sälja dessa då priset stigit. Vi ser hur många av dem som gjort detta valt att köpa ett antal mindre tackor och mynt utifall att världens finansiella system brakar samman. Kom ihåg, om du måste använda dig av ditt guld för att köpa mat i framtiden är det betydligt enklare att få växel på ett mindre mynt.

Fysiskt guld prissätts alltid högre än pappersguld

Fysiskt guld och andra ädelmetaller prissätts alltså högre än vad guldpriset är på de olika råvarubörserna. Att hitta en handlare som ger dig chansen att köpa guld till världsmarknadspriset får anses som ytterst minimal, spotpriset är det pris som terminer och olika typer av certifikat handlas till, inte de fysiska metallerna. Varför skiljer sig då priset?

Det pris som du som investerare får betala styrs främst av två olika faktorer, dels smält- och präglingskostnaden, vilket även benämns den naturliga premien, dels marknadspremien som styrs av utbud och efterfrågan.

Ädelmetaller som guld och silver för investeringsbruk utgörs i huvudsak av tackor eller mynt som måste smältas, präglas och certifieras innan det kan erbjudas allmänheten. För detta behövs det ofta kapitalkrävande och tekniskt avancerad utrustning. Därav blir priset på det guld och silver som tillhandahålls för investeringsändamål högre än vad enbart ädelmetallen handlas till på råvarubörserna.

För att själv räkna på priset så behöver du omvandla världsmarknadspriset, som vanligen prissätts i amerikanska dollar per ounce ($/oz) till kronor och svenska gram. Ju större mängd guld du köper och ju större tacka desto billigare blir det. Det är därför inte förvånande att de mest efterfrågade varorna vi har är 100-gramsguldtackorna från PAMP och Valcambi.

Skillnaden mellan vad vi köper och säljer dessa tackor för ligger på omkring sex till sju procent och denna ökar om storleken och den vikten på guldet minskar. När du tänker på de logistiska problem som är förknippade med att producera, förpacka och spåra en tacka om ett gram så förstår du varför marginalerna på dessa lätt kan hamna så pass högt som femtio procent.

Att premien, det prispåslag som gör, på lägre viktenheter blir högre än för större enheter säger sig självt. Detta beror på präglingskostnaderna är ju desamma oavsett storleken på tackan eller myntet. Premien blir även högre för silver än för guld eftersom priset på silver är mycket lägre motsvarande mängd guld. Denna premie tenderar att ligga på samma nivå över tiden, och kan snarast väntas att sjunka i takt med att teknologin utvecklas.

Marknadspremien däremot varierar kraftigt då denna speglar skillnaden mellan priset på guld och silver på råvarubörserna och de fysiska ädelmetaller. Ett bra exempel på detta såg vi under våren 2020, när det var svårt att få leverans av ädelmetaller. Detta berodde dels på oro på marknaden, dels på problem med transporter och produktion.

Vad styr marknadspremien?

Bland de faktorer som styr marknadspremien är värt att nämna

  • Leveransosäkerhet på råvarubörserna.
  • Brist på utstansade mynt. I USA måste till exempel alla mynten som det amerikanska myntverket US Mint producerar tillverkas av amerikanskt guld. I och med att det finns begränsat med sådant guld samtidigt som efterfrågan har stigit har det gjort att de företag som producerar myntämnena inte hinner med). Av den anledningen kan sådana guldmynt ta slut ibland.
  • Bristande präglingskapacitet på mindre mynt/tackor
  • Begränsad präglad upplaga

Utöver detta tillkommer premien för försäkring, lager, kapital, rörelsekostnader samt den vinst som guldhandlaren måste göra för att kunna stanna kvar i branschen.

För att enkelt se premierna hos Tavex kan du gå in på prislistan och sortera produkterna efter ”Bästa värdet”.


Tavex AB är en del av Tavexgruppen som grundades 1991 med verksamhet i Sverige sedan 2005. Tavex är en ledande återförsäljare av ädelmetaller och valuta i norra Europa med högsta kreditbetyget AAA från Bisnode. Tavex köper och säljer guld, silver och platina. Besök tavex.se

Guldpris (XAU-SEK)
24318,10 SEK/oz
  
+ 23,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
308,33 SEK/oz
  
- 0,33 SEK

Läs också