Skapa bevakningar

Inflation och råvaror 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 30.05.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25928,70 SEK/oz
  
+ 295,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,19 SEK/oz
  
+ 10,17 SEK

Genomsnittlig europeisk inflationstakt

I mars 2022 nådde EU:s inflationstakt 7,8 %, den högsta inflationstakten för perioden i fråga. Före 2021 nådde EU:s inflationstakt en topp på 4,4 procent i juli 2008 och en lägstanivå på -0,5 procent i januari 2015 då priserna sjönk.

Inflation rate of the EU from January 1997 to March 2022
(
EU:s HIKP januari 1997 – mars 2022)

Återhämtning efter pandemin och höga energikostnader

En av anledningarna till att priserna ökat så snabbt under de senaste månaderna har att göra med den europeiska ekonomins återhämtning 2021 efter den oväntade chocken till följd av COVID-19 år 2020. Vidare har de globala försörjningskedjorna har ännu inte fullt ut återhämtat sig från de tillverkningsproblem, resebegränsningar och arbetskraftsproblem som pandemin orsakade. Stigande energipriser har också ytterligare förvärrat försörjningsproblemen, särskilt inom transportsektorn som hade den högsta inflationstakten av alla EU-sektorer i december 2021.

Även USA har problem med inflation

Europa är inte den enda regionen med hög inflation. I USA uppnådde konsumentprisindexet i december 2021 det högsta på 40 år med 7%, vilket till stor del bottnar i samma orsaker som driver inflationen i EU.

Genomsnittlig inflationstakt i Skandinavien

I denna artikel ska vi se över inflationstakten Skandinavien som består av de tre länderna Sverige, Norge och Danmark.

Den genomsnittliga inflationen i Skandinavien ligger på 5,3%

Den skandinaviska inflationstakten är betydligt bättre än genomsnittet i Europa. Det värst inflationsdrabbade landet i Skandinavien är Sverige, med en inflation på 6% i mars 2022 enligt Tradingeconomocis.

Inflation i Sverige

Inflationen i Sverige har ökat med över 62 % sedan januari 2022. Den svenska inflationen i mars är den högsta på över 30 år, närmare bestämt den högsta sedan december 1991 och långt över marknadsförväntningarna på 5,6%.


(Bild 1. Handelekonomi statistik)

Den årliga inflationstakten i Sverige steg till 6,0% i mars 2022, den högsta sedan december 1991 och över marknadsprognoserna på 5,6%.

De kategorier som har pressat uppgången är främst:

  • Bostäder och försörjning +7,9 % – främst på grund av ökade el- och bränslepriser.
  • Alkoholfria drycker +5,8 %.
  • Transport +10,9 %.
  • Nöje och kultur +2,9 %.
  • Restauranger och hotell +5,9 %.
  • Diverse varor och tjänster +3%

På månadsbasis steg konsumentpriserna med 1,8 %, jämfört med föregående månads ökning på 0,9 %.

Inflation i Norge

I Norge har inflationen ökat jämfört med tidigare månader, och orsakerna är desamma som i Sverige.

Norges årliga inflationstakt ökade till 4,5 procent i mars 2022, jämfört med 3,7 procent i februari, men var lägre än marknadsförväntningarna på 5 procent. Inflationen var den mest påtagliga sedan december då både transport- och livsmedelspriser steg (7,9 procent jämfört med 4,6 procent i februari).

Inflation i Danmark

I mars steg det harmoniserade konsumentprisindexet med 6 %, den största ökningen sedan mätningarna påbörjades 1990.

Den årliga inflationstakten i Danmark steg till 5,4 procent i mars 2022, jämfört med 4,8 procent föregående månad. Det var den högsta inflationen sedan maj 1985, främst på grund av höjda kostnader för både el (44,6 procent) och gas (82,6 procent ). Transport (10,2 procent jämfört med 7,8 procent i februari), bostäder och försörjning steg snabbare (7,0 procent jämfört med 6,7 procent).

Vad beror inflationstrycket på?

Den allmänna inflationen inom EU orsakas av påtagligt högre energipriser som är direkt kopplade till den ryska invasionen av Ukraina.

2018 kom cirka 40 procent av EU:s naturgasimport från Ryssland, enligt uppgift från e.ir.info.

Endast tre externa producenter svarar för merparten av naturgasen till EU: Ryssland, Norge och Algeriet. Ryssland är kontinentens viktigaste gasleverantör och stod 2005 för 37,7 procent av EU-27:s totala gasimport. (1) 30 Överlag ökar beroendet av rysk gasimport ju längre österut man kommer i Europa, så till den grad att sju europeiska länder som tidigare tillhörde Warszawapakten och Sovjetunionen är beroende av Ryssland för över 99 procent av deras naturgas.

Naturligtvis är de hårdast inflationsdrabbade länderna de som är mest beroende av rysk gas. Följande tabell visar länderna och deras andel av den inhemska konsumtionen i procent

list of countries most affected by energy price rise
(
Marshall Centre studie 2008)

Litauen och Estland är de värst inflationsdrabbade länderna inom EU år 2022. 

Enligt IEA importerade EU 155 miljarder kubikmeter naturgas från Ryssland år 2021, vilket är nästan hälften (45%) av EU:s gasimport och nästan 40% av den totala förbrukningen. Att byta från naturgas till kol är en snabb lösning som visserligen är tekniskt möjlig, men den lär knappast hjälpa EU att uppfylla klimatmålen, skriver CNBC.

Råvaror och inflation

Ju större rädslan för inflationen blir, desto mer lockande brukar det vara att investera i råvaror. Råvaror är enligt forskningen en av de tillgångstyper som är mest positivt förknippade med inflationssäkring mätt med konsumentprisindex.

Ädelmetaller anses ofta som en pålitlig investering för den som vill diversifiera sin portfölj och skydda sig mot inflation. Den mest kända ädelmetallen mot inflation är guld, men även silver, platina och palladium är stabila inflationsskydd, även om var och en av metallerna är förknippade med sina egna risker.

 

Skyddar råvaror mot inflation?(
Funds-Europe graf från Bloomberg)

Inflation kan, precis som vilken annan risk som helst, vara förödande för en portfölj. Aktier, sparkonton och obligationsinnehav kan alla drabbas av dollarns värdeminskning. Guld, silver och andra ädelmetaller kan däremot vara en säker metod att undvika de här farorna och skydda den förnuftiga investeraren mot hyperinflation och inflationstryck. Guld bör alltid ingå för den som vill diversifiera sin portfölj.

På vad sätt kan råvaror skydda mot inflation?

Till skillnad från papperspengar och aktier kan fysiska ädelmetaller som guld och silver stå emot inflationen då deras värde bestäms av andra faktorer än de som gäller för pappersvaluta.

Dollarns värde fastställs av Federal Reserve, centralbanker, globala faktorer och den övergripande ekonomiska utvecklingen. Varje dollarvärde sjunker stadigt med tiden om det inte sker en efterfrågeökning där enskilda personer kan efterfråga fler dollar i en mer gynnsam ekonomi. När centralbankerna menar att ekonomin behöver mer pengar för att stimulera utlåning och tillväxt trycker de helt enkelt upp mer pengar – detta har vi sett, särskilt under de senaste två åren, då centralbankerna gett ut mer pengar än någonsin tidigare. Större omlopp av pappersvaluta innebär en betydande ökning av dollarutbudet i en ekonomi.

Guldets värde bygger däremot på att metallen är sällsynt plus att den har flera moderna användningsområden. Guld kan användas för att framställa smycken, minnesmynt, tackor och andra föremål. Guld är också viktigt på grund av sina ledande egenskaper, vilket gör det användbart för olika industriella och tekniska tillämpningar. Ytterligare en viktig förklaring till guldets höga värde och ständiga tillväxt är den symboliska betydelsen.

Ingenting talar för att guldets värde kommer sjunka inom en snar framtid. Det har ju faktiskt använts som betalningsmedel och symbol för välstånd i flera tusentals år.

Investerare söker sig gärna till säkra, pålitliga investeringar som guld och silver för att bibehålla värdet på sina tillgångar även under ekonomisk osäkerhet och nedgångar när värdet på dollarn sjunker. Som en följd av den efterfrågan stiger priserna på ädelmetaller vilket ger investerarna skydd mot inflation och nedskrivning av dollarn.

Historiskt sett de bästa skydden

Guldvinster

När vi går tillbaka i tiden till den senaste stora globala finanskrisen 2008 kan vi möjligen dra vissa paralleller och se likheter med det som sker nu.


(Källa: Cleveland Federal Reserve, St Louis Federal Reserve, World Gold Council, siffror från slutet av oktober)

Vid den tidpunkten föll guldpriset med ungefär 20 procent, från strax under 1 000 dollar per troy ounce till cirka 750 dollar per troy ounce. Därefter fortsatte ädelmetallen med en kraftig uppgång under de följande tre åren och nådde slutligen 2011 sitt högsta värde på cirka 1 900 dollar per troy ounce.

Vi har nu sett en liknande nedgång, med guldet som fallit med cirka 18 procent mellan augusti 2020 och det lägsta värdet i april 2021, då guldet tillfälligt handlades under 1 700 dollar per troy ounce.

Här vill vi nämna en artikel som vi skrev för ett tag sedan där Bank of America sa: ”Fed kan inte trycka guld: Guldet når 3000 dollar, 50% över sitt rekord.”

Läs också: Guldreserver i Sverige och perspektivet på guld

Silvret följer inte efter

Under tider av inflation betraktas silver och andra hårda tillgångar vanligtvis som ideala värdedepåer, och silvrets dubbla egenskaper som både ädelmetall och industrimetall gör det unikt. Förutom i mynt och smycken används metallen även i bland annat solpaneler, elbilar, LED-lampor och medicinsk utrustning.

Silver är ett utmärkt alternativ för de investerare som oroar sig över att förlora i köpkraft när kostnaderna för varor och tjänster fortsätter stiga. Med hjälp av silver kan du bibehålla värdet på dina pengar vid fortsatt hög inflation och valutaförsämring.

Den mängd silver som finns i jordskorpan är omfattande och överstiger tillgången på guld. Om man dessutom slår samman detta med en hög efterfrågan på guld, blir guldet en mer sällsynt och därmed mer värdefull tillgång i förhållande till silver. Många investerare anser dock att silver är ett mer prisvärt alternativ.

Den vanligaste nackdelen när man överväger att investera i guld är volatiliteten. Med en strategi som bygger på investeringsstrategin Dollar-cost averaging bör volatiliteten dock inte utgöra något problem i det långa loppet.

Bästa silverprodukter att investera i:

Har Bitcoin samma skyddande egenskaper som guld?

Bitcoin betraktas ofta som digitalt guld, men nya studier tyder på att det är mer beroende av det tekniktunga aktieindexet Nasdaq.

Bitcoin är alltmer kopplat till aktier som Google och Tesla, men har nu ett negativt samband med guld och fungerar inte längre som ”digitalt guld”.

Inflationen är omisskännlig på dagens marknader. Enligt det senaste konsumentprisindexet från Bureau of Labor Statistics uppgick den årliga inflationen till 8,5 procent, vilket är den högsta nivån sedan Ronald Reagans första mandatperiod. Detta innebär att konsumtionsvaror är dyrare idag än för ett år sedan eftersom dollarn har förlorat i köpkraft.

Samma sak verkar gälla för Bitcoin och aktier. Nasdaq har sjunkit med 13 procent i år efter ett dramatiskt 2021. Det är ingen tillfällighet att siffran är ungefär densamma som för Bitcoin som har tappat nästan 12 procent av sitt värde.

Läs även: Kryptovalutor och ädelmetaller – skillnader och likheter

Bästa guldprodukter att investera i:

PAMP Fortuna är en välkänd Schweizisk investeringsguldtacka I lager

50 gram Guldtacka PAMP Fortuna

Vi Säljer 1+ 44156,69 SEK 39384.13 39384,13 39384.13 39384,13 39384.13 39384,13 44156.69 44156,69 44073.3 44073,30 43989.9 43989,90
Vi Säljer 43989,90 SEK 39384.13 39384,13 39384.13 39384,13 39384.13 39384,13 44156.69 44156,69 44073.3 44073,30 43989.9 43989,90
Vi Köper 39384,13SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
Krugerrandmynt är världskända investeringsmynt som det handlas med världen över I lager

1 oz Sydafrikansk Krugerrand

Vi Säljer 1+ 27481,45 SEK 24914.44 24914,44 24914.44 24914,44 24914.44 24914,44 27481.45 27481,45 27429.58 27429,58 27377.7 27377,70
Vi Säljer 27377,70 SEK 24914.44 24914,44 24914.44 24914,44 24914.44 24914,44 27481.45 27481,45 27429.58 27429,58 27377.7 27377,70
Vi Köper 24914,44SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
The 20 g mint gold bar is manufactured by Valcambi, Switzerland's largest precious metals foundry I lager

20 gram Guldtacka Valcambi Suisse

Vi Säljer 1+ 17645,83 SEK 15820.19 15820,19 15820.19 15820,19 15820.19 15820,19 17645.83 17645,83 17629.15 17629,15 17612.48 17612,48
Vi Säljer 17612,48 SEK 15820.19 15820,19 15820.19 15820,19 15820.19 15820,19 17645.83 17645,83 17629.15 17629,15 17612.48 17612,48
Vi Köper 15820,19SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg

Bästa silverprodukter att investera i:

slut i lager
Valcambis 1kg silvertacka innehåller 99.9% rent silver Slut i lager

1 kg Valcambi silvertacka

9590.09 9590,09 9590.09 9590,09 9590.09 9590,09 14048.26 14048,26 14048.26 14048,26 14048.26 14048,26
Vi Köper 9590,09SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
Vackert silver-Philharmoniker investeringsmynt finns till salu I lager

1 oz Österrikisk Silver Philharmoniker

Vi Säljer 1+ 472,38 SEK 300.8 300,80 300.8 300,80 300.8 300,80 472.38 472,38 470.41 470,41 468.44 468,44
Vi Säljer 468,44 SEK 300.8 300,80 300.8 300,80 300.8 300,80 472.38 472,38 470.41 470,41 468.44 468,44
Vi Köper 300,80SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg
Det nya investeringsmyntet i Silver från Krugerrand släpptes år 2018 av South African Mint. I lager

1 oz Sydafrikansk Silver Krugerrand

Vi Säljer 1+ 464,50 SEK 300.8 300,80 300.8 300,80 300.8 300,80 464.5 464,50 464.5 464,50 464.5 464,50
Vi Köper 300,80SEK
Jämför Prisbevakningar Lägg till varukorg

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är endast för information och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar ej för beslut som fattas på grundval av denna information. Investeringar är förenade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella nyckeltal som visas här ovan innebär inte något löfte eller någon indikation på framtida förtjänster.

 

 

Guldpris (XAU-SEK)
25928,70 SEK/oz
  
+ 295,70 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
314,19 SEK/oz
  
+ 10,17 SEK

Läs också