Skapa bevakningar

Investera i ädelmetaller: Alternativ till guldinvesteringar

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 20.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
25361,60 SEK/oz
  
+ 300,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,37 SEK/oz
  
- 1,18 SEK
Olika ädelmetaller

Guld och silver de mest välkända ädelmetallerna men det finns andra populära ädermetaller – Tavex visar dig hur man investerar i ädelmetaller, vilka ädelmetaller som är valbara och vilka faktorer som påverkar avkastningen!

Köp guld här!

När det gäller investeringar i ädelmetaller är guld det första de flesta investerare kommer att tänka på. Faktum är att guld av många experter anses vara en ”säker hamn” i osäkra tider och är särskilt eftertraktat när rädslan för monetär devalvering ökar. Men du kan inte bara investera i guld som en ädelmetall. Silver, platina, palladium och rodium är också populära ädelmetaller som ofta ligger i guldets slipstream.

Vad är ädelmetaller och vilka finns det förutom guld?

Ädelmetaller är metaller som är mycket stabila och håller emot korrosion. De reagerar inte, eller endast i en väldigt liten utsträckning, med vatten eller luft vid normala temperaturer – i motsats till järn, som börjar rosta vid kontakt med vatten. Alla ädelmetaller är tungmetaller – dvs. metaller med särskilt hög densitet och motsvarande vikt.

Till ädelmetallerna hör guld (Au), silver (Ag) och platinametallerna. Förutom platina (Pt) finns det några andra metaller som är ”nära platina” i det kemiska periodiska systemet – särskilt i 5:e och 6:e perioderna och i grupperna 8 till 10. Dessa är:

 • rutenium (Ru)
 • rodium (Rh)
 • palladium (Pd)
 • osmium (Os)
 • iridium (Ir).

Gemensamt för alla ädelmetaller är att de förekommer väldigt sällan i naturen. Sedan antiken har guld och silver därför varit de mest eftertraktade råvarorna. Båda ädelmetallerna har använts för att prägla mynt och tillverka smycken i tusentals år. Platina har inte varit så populärt genom tiderna, men på senare tid har det värderats som ett värdefullt material för smycken och för myntprägling.

Platina är särskilt eftertraktat på grund av sina goda egenskaper för högkvalitativ industriell användning. Det gäller även för platinametallerna palladium och rodium.

Bra att veta: Guld, silver och platina har etablerat sig som handelsvaror på finansmarknaderna.

Vilka faktorer avgör utvecklingen av priserna på ädelmetaller?

Som på alla marknader styrs priset på ädelmetaller av tillgång och efterfrågan. Utbudet bestäms å ena sidan av de mängder som utvinns och å andra sidan av de lager av ädelmetaller som bjuds ut till försäljning.

Olika faktorer är relevanta för efterfrågan: behovet av smyckestillverkning och industriell användning, spekulativa överväganden och önskan att säkra tillgångar och investera i materiella tillgångar med ”stabilt värde”. Ädelmetaller anses ofta vara säkrare än kontanter. Särskilt guld har alltid varit eftertraktat som finansiell investering.

platina

Detta beror också på att den under lång tid hade en central betydelse inom penningpolitik. Fram till slutet av det så kallade Bretton Woods-systemet på 1970-talet var de viktigaste valutorna fortfarande indirekt kopplade till guld via dollarn. Denna guldlänk existerar inte längre. Trots detta har nästan alla centralbanker fortfarande större guldreserver som disponibla valutareserver. Därför har centralbankernas guldpolitik alltid en viss betydelse för guldpriset.

Ofta anger guldpriset riktningen för priserna på de andra ädelmetallerna. Om guldet blir dyrare stiger också priserna på de andra ädelmetallerna och vice versa. Detta är dock ingen naturlag. De enskilda ädelmetallmarknaderna följer sina egna regler och förhållandet mellan respektive ädelmetallpris och guldpriset kan fluktuera kraftigt.

Viktigt att veta: Guldpriset och andra ädelmetallpriser anges vanligtvis per troy ounce. Massan i troy ounce motsvarar apothecary ounce (1 ounce = 31,1034768 g) och hänvisar alltid endast till ädelmetallinnehållet i metallstycken, till exempel i guldtackor eller i guldmynt.

Hur investerar man i ädelmetaller?

Den som vill investera pengar i ädelmetaller kommer först att stöta på klassiska ädelmetallinvesteringar i fysisk form genom att köpa tackor eller mynt. För guld och silver kan man hitta många erbjudanden i från väl etablerade mytor, men investerare måste söka jämförelsevis längre efter platina-, palladium- eller till och med rodiumtackor. Guld, silver och platina är de vanligaste myntmetallerna. När det gäller fysiska investeringar finns det dock alltid en fråga om säker förvaring.

Under tiden finns det dock alternativ till klassiska investeringar i fysisk form. Med värdepapper kan investerare inkludera olika ädelmetaller i sin portfölj.

Ta gärna en titt på vårt sortiment av guld och silver här!

ETC:er (Exchange Traded Commodities) med ädelmetallreferens

Detta är börshandlade certifikat vars utveckling är kopplad till specifika råvarupriser. I regel replikerar de spotpriset. Ädelmetall-ETC:er är ett alternativ till fysiskt köp av ädelmetaller, men de är också förknippade med risker. Som alla certifikat kan även ETC:er drabbas av förluster, upp till och inklusive en totalförlust.

Under tiden kan investerare också hitta aktier i företag som är involverade i gruvdrift eller handel med ädelmetaller. De motsvarande aktierna rör sig dock inte nödvändigtvis i samma takt som med ädelmetallen och kan fluktuera kraftigare i pris. Detta skapar en allvarlig risk för investerare. Aktierna fluktuerar mycket beroende på fler faktorer som investeringar, fynd av nya platser man kan gräva på mm.

price

Investeringsfonder med ädelmetallaktier och ädelmetall-ETF:er i portföljen

Investerare kan nu också hitta många aktiva och passiva fonder med ädelmetallexponering. Fonderna följer principen om riskspridning och investerar i en majoritet av ädelmetallorienterade aktier eller replikerar motsvarande index. Aktiva fonder försöker å andra sidan överträffa sitt jämförelseindex, medan passiva ETF:er begränsar sig till att replikera så nära som möjligt.

Ädelmetall-ETF:er som följer rena ädelmetallpriser är dock inte tillåtna i EU. Även med aktiva och passiva fonder med ädelmetallreferens måste investerare förvänta sig förluster på grund av volatilitet.

CFD:er och andra derivat med ädelmetaller som underliggande tillgångar

CFD-kontrakt (Contracts for Difference) är mycket spekulativa instrument som reagerar känsligt på små prisförändringar och används av experter inom handel. Dessutom finns det ett antal andra derivat för ädelmetallspekulanter, t.ex. warranter, certifikat med hävstångseffekt eller andra spekulativa konstruktioner. Sådana instrument är dock inte lämpliga för långsiktiga investeringar och är mycket riskfyllda.

Fördelar och nackdelar med att investera i ädelmetaller

Ädelmetaller

Den som vill investera pengar i ädelmetaller bör undersöka fördelarna och nackdelarna med en ädelmetallinvestering.

Fördelar

 • Ädelmetaller värderas av många experter som en krissäker investeringsmöjlighet.
 • När det gäller ädelmetaller kan privata investerare inte bara investera i värdepapper utan även i fysisk egendom.
 • Investeringsexperter använder investeringar i ädelmetaller för att diversifiera portföljen, eftersom prisutvecklingen för de olika investeringarna vanligtvis inte löper parallellt.

Nackdelar

 • Ingen investering är krisskyddad – även ädelmetaller kan utsättas för kraftiga svängningar och kan i väldigt få fall leda till stora förluster.
 • Fysiska tillgångar måste förvaras säkert. Detta medför vanligtvis extra kostnader.
 • Trots sitt rykte som ”säkra hamnar” är ädelmetaller föremål för regelbundna och ibland kraftiga värdefluktuationer. På grund av den höga volatiliteten är investeringar i ädelmetaller riskfyllda investeringar.

Vad bör jag tänka på när jag investerar i ädelmetaller?

Till skillnad från räntebärande placeringar eller aktier ger rena ädelmetallplaceringar ingen löpande avkastning. Avkastningen baseras uteslutande på prisutvecklingen. I tider av låga räntor har denna klassiska nackdel med investeringar i ädelmetaller blivit relativ, men den finns fortfarande kvar.

Ädelmetaller kan under vissa omständigheter erbjuda en möjlig värdebeständighet och en möjlig ”verklig” värdebevarande effekt, särskilt på lång sikt, men det finns ingen garanti för detta.

Med tanke på vissa investerares illusioner varnar vi för att i grunden se ädelmetaller som en investering med hög grad av säkerhet. Ädelmetallinvesteringar är framför allt en riskfylld och spekulativ investering. Att spekulera i en viss prisutveckling är en tydlig risk – inte bara för att priserna fluktuerar kraftigt, utan också för att de är föremål för en hög grad av prognososäkerhet. Även erkända experter har ofta fel i sina förutsägelser om värdeutvecklingen för ädelmetaller.

Guldpris (XAU-SEK)
25361,60 SEK/oz
  
+ 300,30 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,37 SEK/oz
  
- 1,18 SEK

Läs också